Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Dirksland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Dirksland

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aanvraag omgevingsvergunning

Q voor de activiteit bouwen: ­ het bouwen van een landbouwloods op het perceel Oudelandsedijk 4 te Dirksland (13­07­2012), ­ het plaatsen van een blokhut op het perceel Vroonweg 23 te Dirksland (19­07­2012), ­ het uitbreiden van de botenloods op het perceel Groene Kruisweg 2a te Herkingen (17­ 07­2012), ­ het opnchten van een vrijstaande woning op het perceel Essenlaan 50 te Dirksland (16­ 07­2012) ­ het bouwen van e^n (vee)stal op het perceel Boomvliet 3 te Dirksland (13­07­2012), ­ het bouwen van een vrijstaande woning met garage op het perceel Wellestrijpsedijk 2 te Herkingen (19­07­2012)

□ voor de activiteit kappen: ­ het kappen van een Pyrus op het perceel Beatnxlaan (t o nr 10) te Dirksland (19­07­2012)

□ voor de activiteit slopen: ­ het slopen van de bestaande opstallen op het perceel Wellestrijpsedijk 2 te Herkingen (19­07­2012)

Q voor de activiteit melding brandveilig gebruik: ­ het in gebruik nemen van de loods als controlepost en publiekslocatie tijdens de Omloop 2012 op het perceel Groene Kruisweg 2a te Herkingen (25­ 06­2012)

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen een ontvangen aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt

Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning IS verleend

□ voor de activiteit bouwen: ­ het opnchten van een overkapping bij het bestaande tankstation op het perceel Watertoren 17 te Dirksland (10 juli 2012), ­ het uitbreiden van de Hospice Calando op het perceel Vivaldilaan 2­4 te Dirksland (10 juli 2012)

□ voor de activiteit brandveilig gebruik: ­ op het perceel Stationsweg 22 (ziekenhuis) te Dirksland (18 juli 2012)

NB De belanghebbende die tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren heeft, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij het desbetreffende bestuursorgaan van de gemeente Dirksland (raad, college van burgemeester en wethouders of de burgemeester) een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekend gemaakt De datum van bekendmaking IS tussen haakjes achter het betreffende besluit vermeld Het bezwaarschnft wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie Mocht de belanghebbende de beslissing op een eventueel bezwaarschrift met kunnen afwachten, dan kan deze ­ né het indienen van een bezwaarschrift ­ aan de Voorziemngenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht. Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) een voorlopige voorziening vragen Daarbij is een zogeheten griffierecht verschuldigd

Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http //loket rechtspraak nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD) Voor de precieze voorwaarden kunt u de desbetreffende website raadplegen

Vergaderingen welstandscommissie

De eerstvolgende openbare vergadenng van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op dinsdag 7 augustus 2012 om 10 30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Middelharnis Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis

De eerstvolgende openbare vergadering van de regionale welstandscommissie vindt plaats op dinsdag 7 augustus 2012 om 14 00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Middelharnis Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis

Informerende/opiniërende raadsvergadering

Op donderdag, 23 augustus 2012, zal er om 19 00 uur een informerende/opiniërende raadsvergadenng worden gehouden Van deze vergadenng zijn de vergaderstukken te downloaden via onze website, www dirksland nl en vijf dagen voor de vergaderdatum in te zien op het gemeentehuis

Spreekrecht: Als burgers een ondenwerp aan de orde willen stellen, dan kunnen zij gebruikmaken van het spreekrecht ZIJ dienen dit, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de vergadenng, te melden bij de griffier, onder vermelding van naam adres, telefoonnummer en het desbetreffende onderwerp Dit kan telefonisch (0187) ­ 60 80 92 of per e­mail p depagter@dirksland nl

Besluitvormende raadsvergadering

Op donderdag 23 augustus 2012, zal er een half uur na afloo'p van de l&O­raadsvergadering een besluitvormende raadsvergadenng plaatsvinden Van deze vergadering zijn de ver gaderstukken te downloaden via onze website, www dirksland nl en vijf dagen voor de vergaderdatum in te zien op het gemeentehuis Voorstraat 15, Postbus 10,3247 ZG Dirksland Internet' viww dirbiand nl Tel (0187) 60 80 80 / fax 60 37 99 /e­mail info@dirksland nl Openingstijden ma t/m vr 09 00 tot 12 00 en 13 00 tot 16 00 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 25 juli 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

Gemeente Dirksland

Bekijk de hele uitgave van woensdag 25 juli 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's