Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

�Zendingsdrang (1)�

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

�Zendingsdrang (1)�

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

'Zo zijn wt) dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen!' (2 Kor. 5:20)

Misschien vind u het opschrift boven deze meditatie wat vreemd, lezer. U zegt: Nederland is inderdaad zendingsgebied geworden, maar geldt dat dan ook voor het (overwegend!?) christelijke Goeree-Overflakkee? Dacht u van niet? De grote heidenapostel Paulus heeft de brief waaruit onze tekst genomen is, geschreven aan de (grote) christelijke gemeente van Korinthe, waarin onder andere verdeeldheid(!) ongenadig toegeslagen had! Juist hij zal echter de boodschap van onze tekst zeker óók bedoeld hebben voor heel Griekenland destijds! Zendingsdrang is in wezen een kenmerkende eigenschap van al Gods geroepen dienstknechten! Dus ook wat betreft het hele verschijningsgebied van 'Eilanden Nieuws'. Hoe kan het ook anders? Luister maar!

Als je toch zo goed weet wat het zeggen wil om reeds in dit leven geopenbaard te worden voor de rechterstoel van Christus! Dewelke (ook) is Gód, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid! (Hand. 9). En als je ook goed weet wat het zeggen wil, om door een geschonken geloof in deze zelfde God-Mèns van al je zonden bevrijd te zijn en rechtvaardig voor God gerekend te worden! Dan is het toch geen wonder, dat je iedereen met pastoraal bewogen aandrang toeroept: 'Wij dan, wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof.' In God en Zijn Christus! 'Want de liefde van Christus dringt ons!' Dat wil zeggen: Beheerst mijn gehele bestaan!

'Zo zijn wij dan (dus) gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege; laat u met God verzoenen!' Namelijk, ra zeggen de kanttekenaren op de Statenbijbel, door het geloof in Christus en Zijn bloed! Daar hebt u de zendingsdrang van al Gods geroepen dienstknechten. De apostel dringt er bij ons op aan dat wij, evenals de Korinthiërs destijds, naar een béter leven hebben te verlangen dan dit aardse en hij vertelt ons dat het fundament van dit verlangen is: De leer van onze verzoening met God door de dood en opstanding van onze Heere Jezus Christus, waarvoor de gezanten van God gebruikt worden, om dat te boodschappen tot aan de einden der aarde! Opdat hier èn op de zendingsvelden mensen zichzelf zouden leren kennen als de voornaamste der zondaren! Zo had Paulus zichzelf leren kennen, is 't nietwaar, maar elke ontdekte zondaar zal hem dat wel betwisten denk ik zo! Hoevelen zijn er van onder onze lezers? Want dat zijn eigenlijk de echte

zendingsvrienden! Die niet altijd zéggen wat er zoal met een mens moet gebeuren, (Helaas vaak een standaard gezegde!), maar die wéten dat het bij hen zó is: 'Ik heb gedaan, wat kwaad was in Uw oog; dies ben ik, Heere, Uw gramschap dubbel waardig! Ik erken mijn schuld, die U tot straf bewoog; Uw doen is rein. Uw vonnis (over mij!) gans rechtvaardig!' (al zal er natuurlijk verschil zijn in klaarheid en diepte van deze beleving!) Welnu, zegt Paulus tegen u 'Zo zijn

wij dan gezanten van Christuswege, alsof Gèd door ons bade; wij bidden (u) van Christuswege; laat u met God verzoenen!' Kan een mens dat dan zelf laten dóen, vraagt u? Ach, wat zal ik daarop zeggen lezers. Eerst dit dan maar: De Bijbel is daar duidelijk genoeg in. 'Hij kan die prijs der ziele, dat rantsoen, aan God in tijd, noch eeuwigheid voldoen!' Hij kan zijn zaak bij God nooit weer goed maken; hier niet en op de zendingsvelden niet! Maar o eeuwig wonder lezers, dat hoeft hij ook niet! Want wat heeft Christus Zelf gezegd? Dit: Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God!' En is dat gebleken of niet? Hóe is dat gebleken? Hoor: 'Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende! De wereld! Dat is toch wel heel ruim hè? Nee, daar bedoelde de apostel niet mee, dat iedereen, zonder uitzondering, zalig wordt! Nog eens: Geen mens kan zijn zaak bij God ooit weer goed maken, maar dat hoeft ook niet! Want dat is gebeurd! Op Golgotha toch? Maar als hij dat nou bij persoonlijke beleving niet weet, wat heeft hij daar dan aan? Toch niets? Dan zal 't alleen zijn oordeel maar verzwaren! Maar daarom dringt de apostel, die zich een werktuig weet in de hand van de Heilige Geest, er juist op aan (en dat is het tweede wat ik er van wil zeggen): 'Läät u met God verzoenen (laat Hém

'Läät u met God verzoenen (laat Hém het doen!): Laat u door het geloof zakken en zinken op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus! 'Want Dien, Die geen zonde gekend heeft (namelijk Christus) heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods (door het geloof) in Hém! Dus kunt u met God verzoend worden hoor, alles verbeurd hebbend zondaar! Lever u maar gerust aan Hem uit! Er is trouwens ook geen ander hoor! Wend u naar Hem toe èn... wordt behouden! Want: 'Voorts is

de belofte van het Evangelie, dat een iegelijk, die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe; welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt; zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof.' (Dordtse Leerregels II-5) Lezers, een vraag met aandrang: Zal

het niet opvolgen van het bevel van de Heere Jezus (Hèt Evangelie!) en dus 't geloof in Hem, niet uitlopen op een afschuwelijke vergissing? Echt!! O, vlucht dan nü nog tot Hem! 't Is 't overdenken in de komende week waard hè?

(Wordt vervolgd)

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 augustus 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

�Zendingsdrang (1)�

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 augustus 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's