Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen

ü voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: ­ uitbreiden woning Julianastraat

­ uitbreiden woning Julianastraat 78, 3255 BJ Oude­Tonge (ontvangen op 3­08­2012)

Nadere informatie over ontvangen aanvragen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren Tegen ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschriften worden ingediend

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning van rechtswege is verleend Q voor de activiteit: bouwen / handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:

­ antennemast Neptunuslaan 62, 3255 TP Oude­Tonge (besluit verzonden 20­07­2012)

NB

Ingevolge artikel 7 1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen indien onvenwijlde spoed dit gelet op de betrokken belangen, vereist Het bezwaarschrift schorst namelijk met de werking van het bestreden besluit Voor een verzoek om voorlopige voorziening zijn gnffierechten verschuldigd Voor nadere informatie over de besluiten kunt u terecht bij het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Oostflakkee

Nadere informatie over de verleende vergunningen is op te vragen bij het taakgebied Volkshuis­vesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en milieu

Welstandszitting gemeentehuis Middelharnis

Datum 4 september 2012

Gemandateerde behandeling: Tijdstip 09 00 uur

Commissievergadering: Tijdstip 14 00 uur Voor verdere informatie l<unt u (telefonisch) contact opnemen met medewerkers van de afdeling bouw­ en woningtoezicht

Verkeersbesluit parkeerzone Dabbestraat / Dabbehof te Oude-Tonge

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot de onderstaande verkeersmaatregel ­ het instellen van een parkeerzone vóór het winkelcentrum m de Dabbestraat / het Dabbehof te Oude­Tonge, middels bebording

Ter inzage:

De op dit besluit betrekking hebbende stukken liggen tijdens de openingsuren in het gemeentehuis ter inzage bij het taakgebied Burger, Bestuur, Communicatie en Organisatie Bezwaar:

Voor iedere belanghebbende staat de mogelijkheid open om op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking, tegen dit verkeersbesluit, een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders

Voorlopige voorziening:

Tevens staat voor iedere belanghebbende die en bezwaarschrift heeft ingediend, de mogelijkheid open om binnen bovenvermelde termijn bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 augustus 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 augustus 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's