Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht delen WIJ u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

voor de activiteit bouwen:

Op 8 augustus 2012 ­ het plaatsen van een schutting op het perceel Margnetweg 15 te 3253 BM Ouddorp

voor de activiteit monumenten: Op 8 augustus 2012

Op 8 augustus 2012 ­ het plaatsen van een beeld (nabij zuidelijke entreekant van de toren) op het perceel Goedereede, A, nr 2155 te Goedereede

□ voor de activiteit reciame:

Op 6 augustus 2012 ­ het plaatsen van een reclamezuil op het perceel Oude Nieuwlandseweg 13 te 3253 LL Ouddorp

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende vergadering van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 28 augustus 2012 in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, Ingang A, 3e etage, Unit A3­006, in Rotterdam (St Dorp, Stad & Land)

De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) is op 21 augustus 2012 in het gemeentehuis te Goedereede

Deze vergaderingen zijn beide openbaar De agenda's van deze vergadenngen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Verleende (uitgebreide) omgevingsvergunning voor:

Q voor de activiteit bouwen:

­ het bouwen van 7 woningen met vrijstaande bergingen op het.perceel Molenhof 2, 4, 6, 1, 3, 5 en 7 te Stellendam en het plaatsen van betonnen keerelementen langs de watergang (8 augustus 2012)

□ voor de activiteit planologische afwijking:

­ het bouwen van 7 woningen met vrijstaande bergingen op het perceel Molenhof 2, 4, 6, 1, 3, 5 en 7 te Stellendam en het plaatsen van betonnen keerelementen langs de watergang (8 augustus 2012)

De stukken van bovenvermelde vergunning liggen van 8 augustus 2012 gedurende zes weken voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie

Tegen het besluit van burgemeester en wethouders kan met ingang van 9 augustus 2012 gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht) Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam door

­ een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders, ­ een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs met in staat IS geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden

Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzienmgenrechter van de genoemde rechtbank Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als een beroepschnft is ingediend

Verleende omgevingsvergunning

Q voor de activiteit bouwen:

­ het intern wijzigen en uitbreiden van de Nederlands Hervormde Kerk op het perceel Weststraat 2 te 3253 AR Ouddorp (7 augustus 2012)

­ het uitbreiden van terrein afscherming nabij de Deltahaven/Zuiderdiepstraatweg te Stellendam (8 augustus 2012),

­ het vergroten van de recreatiewoning Dijkstelweg 59, De Toekomst 50 te 3253 TA Ouddorp (8 augustus 2012)

Q voor de activiteit planologische afwijking:

­ het uitbreiden van terrein afscherming nabij de Deltahaven/Zuiderdiepstraatweg te Stellendam (8 augustus 2012)

Q voor de activiteit monumenten:

­ het intern wijzigen en uitbreiden van de Nederlands Hervormde Kerk op hel perceel Weststraat 2 te 3253 AR Ouddorp (7 augustus 2012)

Vergunningen op grond van APV

De burgemeester heeft besloten een vergunning te verlenen aan de Gouden Leeuw voor het exploiteren van een terras aan de kade zijde aan de Markt van Goedereede

De vergunning is verleend voor een proefpenode van acht weken Binnen deze proefpenode kunnen belanghebbenden reacties indienen over de wijze waarop de exploitatie van het terras wordt ondervonden

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschnft indienen bij het col­' lege van burgemeester en wethouders van Goedereede De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen

Verordening Cliëntenparticipatie WWb Goedereede 2012

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 5 juli jl de verordening Glientenparticipatie WWb Goedereede 2012 vastgesteld

Dit besluit ligt gedurende drie maanden voor een ieder bij de Publieksbalie ter inzage en is tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar Tramlijnweg 2, Goedereede, Postbus 38,3253Zé"Ouddorp Internet www goedereede nl, e^ail gemeentehuis@goedereede nl, tel (0187) 49 15 00 Openmgsti|den maandag t/m vri|dag van 08 00 tot 12 00 uur, daarnaast woensdag van 13 00 tot ló 00 uur en donderdag van 18 00 tot 19 30 uur Derailieustraatis open op woensdag van 15 30 tot 16 00 uur, op vri|dag van 15 30 tot 16 30 uur en op zoterdag van 9 30 tot 11 30 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 augustus 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 augustus 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's