Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Middelharnis

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende omgevingsvergunning: ­ Middelharnis, Oosthavendijk ong (kadastraal bekend onder sectie B nr 6197 en sectie E nr 119 Middelharnis ­ plaatsen van wifiantennes, realiseren van twee parkeervakken incl elektrakast, straatverlichting en straatmeubilair (banken prullenbakken, kliko's en trapleuning) (10/08/12)

Verleende collectevergunning:

­ Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten ­ periode 31­ 03­2013 J/m 06­04­2013 (06/08/12)

Verleende ontheffingen/vergunningen Drank­ en horecawet:

­ Werelds Inside ­ schenken van zwak­ alcoholhoudende dranken, parkeerterrein Korendreef 15 Middelharnis, feest Omloop Goeree­overflakkee 2012 op 24 augustus van 19 00­23 30 uur (09/08/12),

­ Slijterij De Molen ­ schenken van zwak­ alcoholhoudende dranken, havenplateau Battenoord, Vroonweg 1 Middelharnis, Omloop Goeree­Overflakkee 2012 op 25 augustus van 10 00­17 00 uur (09/08/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis

Verleende evenementenvergunningen:

­ Werelds In­Side ­ omloop stempelpost feest Werelds Inside 2012, parkeerterrein/grasveld Korendreef 15 Middelharnis op 24 augustus van 19 00­23 45 uur (09/08/12),

­ Stichting Omloop Goeree­Overflakkee ­ omloop Goeree­Overflakkee 2012 op 24 augustus van 19 00­00 00 uur, 25 augustus van 00 00­19 00 uur (09/08/12),

­ MSV & AV Flakkee ­ Tielemanrun 2012, diverse locaties op 22 september van 10 00­16 00 uur (10/08/12)

­ GhnstenUnie ­ verkiezingsmarkt Christenunie 2012, Diekhuus en Diekhuusplem, Beneden Zandpad 7 Middelharnis op 1 september van 13 00­16 00 uur (10/08/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning

­ Stad aan 't Haringvliet, Molendijk 52 ­^ plaatsen dakopbouw (09/08/12)

Welstandscommissie

De eerstvolgende zitting van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op dinsdag 21 augustus 2012 om 10 00 uur in het gemeentehuis te Middelharnis

De agenda voor deze vergadenng ligt een dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis te Middelharnis

Vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Middelharnis maken bekend dat zij op grond van artikel 83 en 110a Wet geluidhinder, een hogere waarde (56dB) vaststellen voor de geluidbelasting op de gevel van 6 woningen welke worden opgencht aan de Molenweg te Middelharnis

Het besluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 20 augustus 2012 gedurende een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (openingstijden zie www middelharnis nl) ge vestigd aan het adres Koningin Ju lianaweg 45 te Middelharnis

Gedurende beroepstermijn van zes weken kan bij de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State een schriftelijk beroep schrift worden ingediend tegen het besluit door

­ diegene die tijdig een zienswijze bij het college kenbaar heeft ge maakt,

­ een belanghebbende, die aan toont redelijken/vijs met in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken

De beroepstermijn vangt aan een dag nadat het besluit ter inzage is gelegd

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn Als gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van voornoemde afdeling van de Raad van State een verzoek om voorlopige voor ziening is gedaan, wordt de wer king van het besluit opgeschort tot dat op het verzoek is beslist Bij toewijzing van het verzoek geeft de Voorzitter aan op welke onder delen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft Koningin Julianaweg 45, Postbus 1,3240 AA Middelharnis Internet www middelharnis nl Tel (0187)475555/fax475547/ennail mfo@middelhQrnisnl Openingstijden maandag en vrijdag van 09 00 tot 13 00 uur, dinsdag t/m donderdag van 09 00 tot 12 00 en van 13 00 tot 16 30 uur, donderdagavond van 18 00 tot 20 00 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 augustus 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 augustus 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's