Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Zaligmaker van zondaren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Zaligmaker van zondaren

20 minuten leestijd

Lezen: Lukas 7: 36 - 50Zingen: Psalm 81: 1,2, 12Psalm 32: 1, 3Psalm 66: 8, 10Psalm 103: 2, 6, 7Psalm 130: 2,4Psalm 147: 2, 6Psalm 145: 3, 6Psalm 86: 2, 3Psalm 116: 1, 2, 3 en 7 (slotpsalm)Kerntekst: Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad (Lukas 7: 47a).

Simon is benieuwd. Misschien zal hij het nu eindelijk te weten komen.

Hoeveel gesprekken zijn er al niet geweest tussen hem en de andere Farizeën. Wie is Hij toch, die Jezus van Nazareth? Hij spreekt als een rabbi, als een leraar. Hij doet wonderen.

Sommigen uit het volk zeggen, dat Hij de profeet is. Die komen zou. Simon, één van de Farizeën, gelooft daar eigenlijk niets van. Nu wil hij het weten: Wie is Jezus! Daarom heeft hij de Heere Jezus dringend uitgenodigd om bij hem te komen eten.

Hij kijkt nog eens even de zaal in. Alle dingen voor de maaltijd staan klaar.

Daar komen de eerste gasten al. Simon begroet hen hartelijk. Een knecht staat al klaar om de voeten te wassen. Enkele druppels olie op het hoofd van de gast, maken dat het heerlijk ruikt in de zaal. Dan komt Jezus. Hij ziet er niet uit als een rabbi. Zeker niet als een Farizeër. Toch is Hij vanavond bij Simon te gast. Maar dat is dan ook de enige eer die Simon aan Jezus bewijst. Geen water voor Zijn stoffige voeten, geen olie, geen hartelijke begroeting... Jezus wist, wat Hem te wachten stond. Toch wilde Hij komen. Hoe groot is Zijn geduld en Zijn liefde...

Als alle gasten er zijn, gaat de maaltijd beginnen. Hopelijk krijgt Simon vanavond de gelegenheid er achter te komen, wie Jezus van Nazareth nu werkelijk is...

In de stad woont een vrouw, voor wie dat geen vraag meer is. Een vrouw die wèl weet, Wie Jezus is. Ze heeft over Hem horen vertellen. Ze heeft de Heere Jezus Zelf horen spreken. Alle mensen in de stad noemen haar een zondares. Ze weet dat best. En de mensen hebben gelijk. Ze hééft van de zonde geleefd. Ze heeft van veel mannen gehouden. Elke keer leefde ze weer met een andere man. Tot een poosje geleden.

Toen hoorde ze Jezus. En Zijn woorden troffen haar diep in haar hart. Woorden van oordeel over de zonde. Zulke woorden waren bekend voor haar. Maar dit ging dieper. Oneindig veel dieper. In Jezus' woorden was liefde geweest. Ze hoorde Zijn oordeel over de zonde, maar voelde Zijn liefde, Zijn bewogenheid en ontferming tot de zondaar. En dat had haar hart verbroken. Een zondares, dat was ze. Dat is ze. Dat gelooft ze. Ze heeft gezondigd. De geboden van de Heere heeft ze overtreden. Ze heeft Hem verdriet gedaan. In haar hart is een diepe pijn gekomen; een diep verdriet. Ze heeft een grote schuld. God moet boos op haar zijn, vanwege haar leven zonder Hem. Maar dwars door die pijn heen, was er ook de boodschap van genade, van vergeving, waarover de Heere Jezus sprak. Vergeving! Dat is wat ze nodig heeft! Genade, want ze heeft het zo heel erg verknoeid in haar leven. En naast de diepe pijn over haar zonde is er ook een diep verlangen naar vergeving. Dat het weer goed mag komen tussen haar en de Heere. Eén is er, die haar dat geven kan. De Heere Jezus! Hij alleen kan haar schuld wegnemen. Hij is de Enige, Die haar redden kan. Heel haar hart verlangt naar Hem, de Zaligmaker van zondaren, vanwege Zijn woorden van genade en liefde.

Daar loopt ze. Ze heeft gehoord, dat de Heere Jezus uitgenodigd is bij Simon de Farizeër. Ze gaat naar Hem toe. Juist in een zaal waar een maaltijd gehouden wordt, kan ze gewoon binnenlopen. Dat gebeurt niet achter gesloten deuren. Als ze naar de Heere Jezus toe wil gaan, moet ze het nu doen. Al is het dan in het huis van een Farizeër. Ze gaat ook niet naar Simon, nee, ze heeft de Heere Jézus nodig. Ze wil Hem haar liefde tonen. Ze wil Hem de eer geven. Die Hij zo waard is.

Zo komt ze binnen, met onder haar kleren een albasten fles met zalf. Een fles van dun porselein. Ze loopt naar de Heere Jezus toe. Tranen stromen over haar wangen. Tranen van diep berouw over haar zonden. Tranen van droefheid naar de Heere. Tranen vanwege de liefde die er van Jezus uitgaat. Met haar tranen maakt ze Jezus' voeten nat. Nog dieper buigt ze voor Hem, als ze haar haren losmaakt en daarmee Zijn voeten afdroogt. Hoe moet ze woorden vinden om te vertellen van haar schuld? Hoe moet ze woorden vinden om te vertellen van de liefde in haar hart tot deze Jezus? Ze weet het niet. Ze kan het alleen maar laten zien. En zo kust ze Jezus' voeten en neemt de fles met zalf om Zijn voeten te zalven.

Voor Simon is het meteen duidelijk: Jezus kan nooit de Profeet zijn. Die komen zou. Hij is helemaal geen profeet. Als Hij dat wèl was, zou Hij wel geweten hebben, wat voor een vrouw dat is, die Hem aanraakt. Dan zou Hij wel geweten hebben, dat zij een zondares is. Hij zou haar zeker hebben weggestuurd. Maar Jezus kent haar wel! Hij kent haar juist heel goed. Toch stuurt Hij haar niet weg! Juist niet! Hij is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat verloren was! Dat is voor Simon iets onbegrijpelijks. De Heere Jezus weet heel goed, wat Simon nu denkt. Hij wil hem dat laten zien.

"Simon", zegt de Heere Jezus, "Ik heb u wat te zeggen."

"Meester, zeg het."

"Luister Simon. Er was een schuldeiser en er waren twee mannen, die aan hem geld moesten terugbetalen. De een had een schuld van vijfhonderd penningen en de ander van vijftig penningen. Maar toen ze allebei geen geld hadden om tenig te betalen, schold hij het hun allebei kwijt. Ze hoefden het geld niet meer terug te geven. Simon, wat denk je, wie van deze twee mensen zal nu het meest houden van die heer? Wie van deze twee zal hem het meest liefhebben?"

"Dat is niet zo moeilijk! Ik denk hij, die de grootste schuld had, en die dat niet meer terug hoefde te betalen 1 ', antwoordt Simon. Wat de Heere Jezus daar nu mee zeggen wil, wat dat nu te maken heeft met die zondares, dat begrijpt Simon niet.

Dat wil de Heere Jezus hem nu juist duidelijk gaan maken.

"Je hebt gelijk, Simon. Je hebt goed geantwoord."

Nu draait de Heere Jezus zich om naar de vrouw, die nog steeds achter Hem staat.

Hij zegt tegen Simon: "Ziet u deze vrouw?"

Ja, Simon ziet haar maar al te goed! Een slechte vrouw, een zondares. In zijn huis!

Jezus gaat verden

"Ik ben hier in uw huis binnengekomen, maar u hebt Mijn voeten niet laten wassen. U heeft Mij zelfs geen water gegeven, om Mijn voeten te wassen. Maar deze vrouw heeft Mijn voeten met haar tranen natgemaakt en ze met haar haren gedroogd.

Toen Ik binnenkwam, hebt u Mij niet op de gewone manier begroet, u gaf Mij geen kus. Maar deze vrouw heeft vanaf dat ze binnenkwam, zich diep voor Mij vernederd en Mijn voeten gekust.

Toen Ik binnenkwam, was er niet een druppeltje olie voor op Mijn hoofd. Alsof dat al teveel was. Maar deze vrouw heeft dure zalf genomen. Ze heeft het niet over Mijn hoofd gegoten, maar ze heeft er zelfs Mijn voeten mee gezalfd. En dat alles heeft ze gedaan uit liefde tot Mij."

Daar zit Simon. Hij, de Farizeër wordt door Jezus vergeleken met die zondige vrouw. Hij had gemeend dat het voor Jezus al eer genoeg was geweest, dat Hij hier werd uitgenodigd. Meer dan dat had hij ook niet voor Hem over gehad. Maar wil de Heere hiermee nu zelfs zeggen, dat deze zondige vrouw beter is dan hij?

Nee, dat is niet de bedoeling van de Heere Jezus. Hij kent heel goed de zondeschuld van deze vrouw. Een grote schuld. Zoals bij die man met die grote schuld van vijfhonderd penningen. Maar juist vanwege die grote schuld is ze naar de Heere Jezus toegekomen. Bij Hem alleen is vergeving. En daarom heeft ze ook alles voor Hem over!

Daarom heeft ze Hem ook zo heel erg lief. Daarom heeft ze zich aan Zijn voeten gebogen en de zalf over Hem uitgegoten. Omdat haar hart vol is van liefde tot de Heere Jezus, vanwege de vergeving die Hij schenken wil.

De Heere kijkt Simon aan en zegt: "Daarom zeg Ik u: haar zonden zijn haar vergeven. Ik weet dat ze veel zonden gedaan heeft! Deze vrouw weet dat ook heel goed. Daarom zeg Ik u Simon: Die veel vergeving gekregen heeft, heeft ook veel lief. Deze vrouw is veel vergeven en daarom heeft ze veel liefde tot Mij. En ze heeft die liefde hier laten zien.

Maar die weinig vergeven is, die heeft weinig lief. Als je geen last hebt van je schuld, probeer je ook niet ervan af te komen. Maar dan heb je ook niet lief.

Dan kijkt de Heere Jezus opnieuw naar de vrouw. Nog steeds staat ze daar. Haar haren los, het lege flesje in haar handen. Ze hoort Jezus' woorden over veel liefde. Ja, zo is het. Haar hart is vol van liefde tot de Heere Jezus. Vanwege Zijn liefde. Omdat er bij Hem vergeving is. Dat gelooft ze met heel haar hart. Ze hoort Zijn woorden over vergeving voor haar. Dan ziet ze Jezus' ogen op zich gericht. Ogen vol ontferming. Ze hoort Zijn woorden aan haar gericht.

Woorden vol ontferming: "Uw zonden zijn u vergeven."

Een diepe vrede komt in haar hart. Vergeving! Genade, voor mij, de zondares!

De Heere Jezus neemt haar schuld op Zich. Zij kan die schuld niet betalen. Daarvoor is Hij gekomen. Om de straf op de zonde weg te dragen. Hij Zelf zal het offer zijn. Door Zijn offer is er vergeving. Voor ieder, die net als deze zondares, door het geloof tot Hem vlucht.

De gasten aan tafel schrikken van Jezus' woorden. Ze zeggen tegen elkaar "Wie is Deze, Die ook de zonden vergeeft?"

Maar voor de vrouw is dat geen vraag! Voor de vrouw is het een zeker weten! Deze is de Christus, de Zoon van de levende God! Wie anders mag mijn zonden vergeven? Wie anders kan mijn schuld vergeven? Wie anders wil mijn schuld vergeven? Wie anders dan de Zaligmaker van zondaren?

De Heere Jezus hoort de gasten wel praten. Hij merkt hun ongeloof. Maar als Hij naar de vrouw achter Hem kijkt, ziet Hij wat anders. Geloof in Hem. Door het geloof, dat de Heere Jezus de enige was Die haar kon redden, was ze gekomen. Om vergeving, om genade, om vrede te krijgen.

Hoor, wat de Heere Jezus tegen haar zegt: "Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede." Daar gaat ze. In vrede! Met grote blijdschap in haar hart. Wie is de Heere Jezus voor jou? Hij vraagt het: Heb je Mij lief? Vluchtje ook tot Hem, net als deze vrouw? Om vergeving? Dan zal Hij zeker horen, omdat Hij genadig is!

De Heer is groot, genadig en rechtvaardig, en onze God ontfermt Zich op 't gebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 2000

Mivo -12 | 30 Pagina's

De Zaligmaker van zondaren

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 2000

Mivo -12 | 30 Pagina's

PDF Bekijken