Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Woord van God in Samaria

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het Woord van God in Samaria

Midden In De Stad Van Samaria, Op Het Grote Marktplein, Is Het Druk. Alle Mensen Van De Stad Zijn Hier Bij Elkaar Gekomen. Kinderen, Vaders, Moeders, Opa's en Oma's... Rijke en Arme Mensen, Zieke en Gezonde Mensen... Allemaal Staan Ze Hier Op Het Marktplein Te Kijken en Te Luisteren Naar Een Man. Vandaag Zal Simon De Tovenaar De Mensen Weer Toespreken. en Misschien Gebeuren Er ook Nu Weer Bijzondere Dingen!

22 minuten leestijd

LEZEN: Handelingen 8: 5-25ZINGEN: 1:1,412: 3,715: 1,2,524: 2,326: 233:7119: 3,4139: 1,2,3,14143: 6,10KERNTEKST: Handelingen 8: 21b en 22a: "...uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God..."

ledereen is helemaal vol van de toverij van Simon. Er wordt over bijna niets anders meer gepraatl Hij moet wel kracht van God krijgen om zulke bijzondere dingen te doen, denken de mensen. Hoe meer toverkunsten Simon in het stadje laat zien, hoe meer ze in hem geloven. Ze vereren hem zelfs als 'de kracht Gods', alsof hij de Messias zou zijn!

Enkele jaren geleden dachten de Samaritanen dat de Messias, de Verlosser, was gekomen. Er werd gepraat over een Joodse Man, Die Jezus heette. Hij deed veel wonderen, hadden ze gehoord. En Hij wist alles van je. Dat had een vrouw uit Sichar verteld, die Hem bij de put van Jakob ontmoet had. Maar het laatste wat de Samaritanen van Hem hadden gehoord, was dat Hij gekruisigd was in Jeruzalem. Door dit verdrietige bericht was alle hoop weg dat Hij de Messias zou zijn.

Toen was daar Simon de tovenaar gekomen. En hij deed bijna hetzelfde als Jezus! Door bijzondere krachten kon hij zoveel wonderlijke dingen doen. Maar... tegelijk met Simon was er ook angst en verdriet in de stad gekomen! De tovenaar bracht geen echte blijdschap. Mensen die door Simon waren genezen, werden weer ziek. Nog zieker dan eerst. Ze werden ziek in hun hoofd. Onreine, boze, geesten kwamen in hun hart. Daardoor werden ze bang, doodsbang soms. De toverkunsten van Simon waren wel bijzonder, maar ze maakten de mensen niet gelukkig.

Wonderlijke dingen gebeuren daar, in de stad Samaria. Simon houdt de mensen 'gevangen' met zijn toverij. Ze kunnen er niet los van komen. Het is alsof ze er naar toe getrokken worden... Ze moeten wel gaan kijken en luisteren. Totdat...

Weer is het marktplein vol met mensen, ledereen uit de stad is er: van klein tot groot, van jong tot oud. Gaat Simon zijn kunsten weer vertonen? Nee, hij staat zelf ook tussen de luisterende menigte. Vooraan op het plein staat een eenvoudige man. Het is Filippus! Filippus is uit Jeruzalem gekomen naar de stad van Samaria. Hij heeft de mensen een belangrijke boodschap te vertellen.

"Luister," zo klinkt zijn stem over het marktplein. "Weten jullie nog van de Heere Jezus? Dat Hij tot de mensen sprak, en wonderen deed, ook in Samaria? De mensen op het marktplein knikken. Jawel, dat weten ze allemaal nog. Iemand roept: "Maar Hij is gekruisigd! Hij is gestorven!" "Ja, dat is waar," zegt Filippus. "De Heere Jezus is gekruisigd, Hij is gestorven en begraven. Maar..." De stem van Filippus klinkt nu vol vreugde: "Hij is niet in het graf gebleven! Op de derde dag is Hij weer opgestaan uit de dood! ik breng jullie de blijde boodschap van het Evangelie: De Heere Jezus leeft!"

Een schok van vreugde gaat door de luisterende menigte heen. De Heere Jezus... Hij leeft?! Zou Hij dan toch de Messias zijn?

Filippus gaat verder met zijn preek. "Hij heeft de straf voor de zonde gedragen. Wie in Hem gelooft zal bevrijd worden uit de macht van de satan." Filippus ziet al die mensen om hem heen. Zoveel mensen met pijn, met angst, met verdriet. Hij voelt ook de macht van de boze geesten die deze stad gevangen houden in een wurgende greep. Hij ziet de wanhopige ogen van al deze mensen. En hij weet dat er maar Een is, Die hen verlossen kan! "ik kan jullie niet beter maken.", zegt Filippus. "Maar er is er Een, Die alle macht heeft over hemel en aarde, Die sterker is dan de duivel!"

Simon de tovenaar heeft zijn ogen en oren goed open. Zijn ogen staan boos. Niet Filippus maar hij, Simon de machtige tovenaar, had daar vooraan moeten staan. De mensen moeten niet naar Filippus maar naar hèm komen.

Kijk, daar komen de mensen naar Filippus.

Mensen in de macht van boze geesten. Zieken, kreupelen. Mensen, die eerst naar Simon zijn geweest, maar door hem niet echt genezen zijn. En... ze worden genezen! In de Naam van de Heere Jezus.

Ademloos kijken de mensen op het marktplein toe. Ze zien voor hun ogen gebeuren wat Filippus hen net verteld heeft. Filippus heeft hen de waarheid verteld. Jezus leeft! Jezus is de ware Messias! Hij wil verlossen van pijn, van ellende, van boze geesten. Maar het allerbelangrijkste is wel dat deze Messias, deze Verlosser, ook hun zonde wil vergeven! De Heere Jezus bevrijdt! Hij brengt echte blijdschap!

Simon de tovenaar... Hij weet niet wat hij ziet. Dit, wat Filippus doet... Dit is echt. Dit is geen toverij. Dit is geen kunstje. Dit is een werk van God! Hier kan hij niet tegen op. God is machtiger dan hij, Simon, met z'n toverkunsten. Dat ziet Simon wel. En hij voelt dat de boze geesten die hem die wonderlijke krachten gaven, gaan verliezen. Er is een Ander Die de harten van de mensen inneemt. Jezus Christus, de opgestane Levensvorst, wint het van de vorst der duisternis in de stad van Samaria!

Vanaf de dag dat Filippus het Evangelie van Jezus Christus predikt, gaan er dingen veranderen. De mensen gaan niet meer naar Simon de tovenaar luisteren en kijken. Wat is het verkeerd geweest om te geloven in de tovenaar! Maar nu weten ze dat er maar Een is Die echte blijdschap kan geven... Alleen de Heere Jezus kan mensen verlossen van ziekte en van zonde! Steeds als Filippus gaat vertellen over Hem zit er een groep mensen te luisteren. Of het nu kinderen zijn of grote mensen... ledereen luistert ingespannen om maar niets te missen.

Wat doe jij als je hoort vertellen uit het Woord van God? Luister je goed? Wil je ook graag zoveel mogelijk over de Heere God leren? Het belangrijkste is dat je, net als die mensen uit de stad van Samaria, gelooft in de Heere Jezus. Hij wil ook nu nog kinderen verlossen van hun zonde en echte blijdschap geven.

Nu de mensen in de stad van Samaria geloven dat Jezus Christus de Messias, de Zoon van God, is, gaat Filippus hen ook dopen. Ook Simon de tovenaar! Deze eerst zo belangrijke, trotse en machtige tovenaar laat zich dopen door de eenvoudige evangelist Filippus. Waarom? Gelooft Simon ook dat Jezus de Messias is? Ziet hij ook hoe verkeerd hij geweest is, door de mensen te bedriegen met zijn toverkunsten? Heeft hij berouw over zijn zonden? Nee, Simon de tovenaar is alleen maar verbaasd door alles wat Filippus zegt en doet. Simon moet erkennen dat de Heere Jezus machtiger is dan hijzelf. Daarom laat hij zich dopen. Maar van zijn oude tovenaarsberoep kan hij nog niet helemaal afscheid nemen.

Een klein stukje van Simons hart is voor God. Simon gelooft dat God een machtig God is, Die wonderen kan doen. Maar de rest van zijn hart is vol van gedachten over toveren, over veel geld verdienen, over eer en roem en juichende mensen. Dat is niet goed van Simon. God vraagt geen klein plekje in je hart. Nee, Hij vraagt je hele hart, je hele leven. Hij alleen moet de belangrijkste voor je zijn. Hoe is dat bij jou? Is jouw hart alleen voor de Heere? Vraag Hem in je hart te komen wonen. Zodat het alleen voor Hem zal zijn!

Al snel wordt in de wijde omtrek bekend wat er gebeurd is in Samaria. Zelfs de apostelen in Jeruzalem horen het blijde bericht dat Samaria het Woord van God heeft aangenomen! De apostelen Petrus en Johannes gaan direct op reis naar de stad van Samaria om Filippus te helpen bij het vele werk dat nu te doen is.

Als Petrus en Johannes in Samaria aangekomen zijn, merken ook zij de blijdschap in de stad. Wat een vreugde is er in de harten van de mensen gekomen nu de Heere Jezus hun Leidsman is, in plaats van Simon de tovenaar en de boze geesten!

Toch is Filippus niet zo blij als de anderen. Van mensen uit andere plaatsen heeft hij gehoord dat de Heilige Geest op een bijzondere manier werkt. Mensen gaan bijvoorbeeld in allerlei talen over de Heere spreken. Maar hier, in deze stad, merkt hij daar niets van.

De apostelen begrijpen wat Filippus bedoelt. Het is wel belangrijk dat ook de mensen uit de stad van Samaria de gave van de Heilige Geest krijgen, ledereen in de omgeving moet toch kunnen horen en zien dat zij echte volgelingen van de Heere Jezus zijn geworden! Samen bidden ze tot God. Dan roepen ze alle mensen bij elkaar en leggen hun de handen op. God zegent het werk van deze apostelen! Een diepe vreugde is in het hart van de mensen nu ze de Heilige Geest op deze bijzondere manier ontvangen. Simon de tovenaar is er ook bij. Hij ziet hoe de apostelen bij iedereen de handen opleggen. Hij ziet ook hoe de Heilige Geest werkt in de harten van de mensen. Zij gaan Gods lofverkondigen, zodat iedereen het hoort. "Wat knap van Petrus en Johannes!" denkt Simon. "Wat een macht hebben ze, dat ze zomaar de Heilige Geest uit kunnen delen!"

Eerst is er bewondering in Simons ogen als hij naar Petrus en Johannes kijkt. Maar dan verandert er iets. Simon wordt jaloers! Hij denkt diep na... En dan heeft hij zijn plan klaar... Als het lukt kan hij veel geld verdienen en wordt hij, Simon de tovenaar, weer net zo machtig en beroemd als eerst! Hij gaat naar Petrus en Johannes en zegt "Ik heb gezien dat jullie macht hebben om de Heilige Geest uit te delen. Als ik jullie eens veel geld zou geven.. Heel veel geld... Dan kan ik van jullie die macht ook wel krijgen..."

Petrus wordt boos! "Denk je soms dat deze gave van God met geld te koop is? Jij, Simon de tovenaar... Jij denkt geld te verdienen aan heilige dingen? Je zal nog eens voor eeuwig verloren gaan door dat geld van je! Denk maar niet Simon dat je de bijzondere gaven van de Heilige Geest nu nog kunt krijgen!" Simon de tovenaar voelt de ogen van de apostel Petrus dwars door zich heen kijken. Hij krimpt in elkaar bij de onderzoekende blik in die ogen. Petrus heeft hem door! Zijn plan is mislukt!

Petrus zegt "Het gaat om je hart, Simon.. Jouw hart Is niet oprecht voor God Ik zie dat |e wel net doet alsof je In Jezus Christus gelooft, maar dat je hart niet voor de Heere Is. Je hebt geen berouw over wat je gedaan hebU Ik zie dat je een vreselijk boos hart hebt. Bekeer je van deze boosheid en bid God om vergevlngl" Slmon trilt over z'n hele lichaam van angst. Hij zit In elkaar gedoken aan de voeten van Petrus. Wat een vreselijke woorden van Petrus over heml Zal God hem nu voor eeuwig verloren laten gaan en vreselijke straffen over hem heen laten komen? "Petrus, Johannesl". roept hij. "Bidden jullie voor mij dat die erge straffen niet zullen komen?" Maar de apostelen zeggen nlets- Nee, Slmon moet zelf bidden tot de Heere om vergeving. Als Slmon zijn zonden zou belijden aan de Heere, dan kan hij vergeving krljgenl Maar hij doet dat niet. Hij denkt ook niet aan zijn zonden die God verdriet doen. Hij denkt alleen maar aan de straf die Petrus net voorspeld heeft. Hij heeft God alleen maar nodig om Ie ontkomen ,ian dfrvreselijke straf. Verder niet

Arme Slmonl Zijn hart K niet oprcht voor God Voor de mensen om hem heen leek Slmon net een gelovige man Maar voor God. Slmon kon de Heere niet bedriegen met mooie woorden nettc kleren, een aardig gezicht God ziet meer dan dat Hij ziet het hart van Slmon En Hij ziet ook jouw hartt Is jouw hart oprecht voor God? Heb je Hem echt lief gekregen? Heb je Hem nodig als Verlosser van zonde? Het Is van levensbelang dat je zonden door de Heere vergeven worden) Want met onze zonden kunnen wij niet voor de Heere bestaan. Vraag elke dag de Heere om een eertljk hart. "Doorgrond m' en ken mijn hart, o Heef! Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? Beproef m' en zie of mijn gemoed Iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheld betreden!"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 2004

Mivo -12 | 27 Pagina's

Het Woord van God in Samaria

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 2004

Mivo -12 | 27 Pagina's

PDF Bekijken