Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Inleiding + 12

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Inleiding + 12

11 minuten leestijd

* Lees Lukas 19 door.

* Lees daarna de verklaringen bij de tekstverzen. Probeer in je inleiding zoveel mogelijk van deze gegevens te verwerken.

* Begin bijvoorbeeld zo:

"Ik wil jullie vanavond vertellen over een ontmoeting tussen de Heere Jezus en een tollenaar. Deze tollenaar heette Zacheüs. De geschiedenis van deze ontmoeting vind je alleen in het evangelie van Lukas, hoofdstuk 19 " Ga dan verder aan de hand van de teksten.

* Je kunt je inleiding dan eindigen door Luk. 19:10 voor te lezen.

Zacheüs en de tollenaar

1. En Jezus ingekomen zijnde, ging Hij door Jericho.

In vers 1 lees je.dat de Heere Jezus door Jericho (zie achtergrondinformatie nr. 1) ging. Vlak voor Jericho had Hij de blinde genezen (Luk. 18:55). Nu is Hij in Jericho. Het schijnt dat Hij "er door" zal trekken: nog niemand heeft Hem uitgenodigd voor een maaltijd of om te overnachten. Maar....dat zal veranderen.

2. En zie, er was een man met name geheten Zacheüs; en deze was een overste der tollenaars, en hij was rijk.

In vers 2 wordt een naam genoemd: Zacheüs. Een naam die velen in Jericho kenden. Hij was overste van de tollenaren (zie achtergrondinformatie nr. 2).

Hij was dus geen gewone tollenaar, maar gesteld bóven de anderen. En, staat er achter: hij was rijk! Het is niet zo dat hij al zijn geld op een oneerlijke manier verkregen had, dat lees je nog wel in vers 8.

3. En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was.

Maar zal deze tollenaar nu de Heere Jezus gaan uitnodigen? Nee, dat durfde hij niet, hij was immers veracht door het volk! De Heere was veel te heilig en hij veel te zondig. Maar Zacheüs' verlangen ging wel naar Hem uit! Daarom zoekt hij naar een kleine verhoging, omdat hij "klein van persoon" was.

Maar wat hij probeert, het lukt niet: hij is te klein. Maar Zacheüs probeert deze moeilijkheden te overwinnen. Het was voor Zacheüs dus niet makkelijk om de Heere Jezus te zien: de mensen verachtten hem, hij was te klein.... En toch wil hij naar Hém toe, Die Zich zelfs met tollenaren bemoeit. Die geen onderscheid maakt.

Zacheüs vocht tegen deze moeilijkheden. En jij? Houd jij aan om de Heere te zoeken? Of laat het je onverschillig?

4. En vooruitlopende, klom hij op een wilde vijgeboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door die weg voorbijgaan.

Zacheüs loopt snel voor de stoet uit en klimt wilde vijgeboom. in een als er een jongen in een boom klimt is dat nog wel te begrijpen. Maar een rijke man? Je merkt wel, Zacheüs zoekt rust voor zijn onrustig hart. Hij zoekt die rust niet bij mensen, maar bij de Heere. Daarom zoekt hij de Heere Jezus op.

5. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheüs, haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.

De Heere Jezus weet wel hoe het in Zacheüs 1 hart gesteld is. En Hij ziet daarin de wil van Zijn Vader dat er weer een zondaar tot Hem bekeerd zal worden! De Heere kent degenen die de Zijnen zijn. Als Jezus bij de boom komt kijkt Hij naar boven en roept Zacheüs naar beneden. De Heere zegt niet hoe lang Hij in zijn huis wil blijven.

6. En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.

Zacheüs komt vlug naar beneden, wat een wonder: de Heere roept hem bij zijn naam! Dat was iets waar hij helemaal niet op gerekend had, waar hij niet aan had durven denken. De Heere Jezus komt bij hem in huis. Hij ontvangt de Heere met blijdschap in zijn huis.

7. En allen die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondig man ingegaan om te herbergen.

Maar de mensen die het zien keuren het af! De tollenaars werden immers veracht!. En nu gaat de Profeet uit Nazareth (die straks misschien de Romeinen zal verdrijven en koning zal worden!) in het huis van een tollenaar. Hij spreekt met zo'n slechte man als Zacheüs.

Maar de mensen kijken alleen naar de buitenkant. Ze weten niet wat er in het hart van Zacheüs gebeurd is. En ze geloven niet dat de Heere het goed doet.

Ze begrijpen niet dat Hij de Zaligmaker is, die juist het verlorene zoekt!

8. En Zacheüs stond en zeide tot de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.

Zacheüs' hart stroomt over van dankbaarheid. Heel zijn leven is nu veranderd.

Zonder aarzelen wil hij de helft van zijn goederen aan de armen geven. Dat is heel wat, want hij was rijk (vers 1).

En als hij van de mensen teveel geld gevraagd had wil hij dat vierdubbel terug betalen .

Daaruit blijkt wel dat hij niet al z'n geld oneerlijk verkregen had, want dan zou hij niet genoeg hebben om vier maal zoveel terug te kunnen geven.

9. En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook de&e een zoon Abrahams is.

En dan zegt de Heere Jezus tot hem, maar ook tot allen die daar waren: Heden is aan dit huisgezin, aan Zacheüs en de zijnen, zaligheid geschied, redding voor eeuwig, verlossing van de schuld en van de zonde. Dan noemt de Heere Jezus Zacheüs een "zoon van Abraham".

De Farizeeërs beroemden zich erop dat zij nakomelingen van Abraham waren. Zacheüs was naar het vlees ook een zoon van Abraham (een Israeliet). Hij was ook een geestelijke zoon van Abraham, de vader van alle gelovigen (Rom. 4:16). Zijn doen en spreken hadden het duidelijk getoond; hij had naar de Heere verlangd, had de Heere blij ontvangen en had zijn dankbaarheid getoond. In vers 10 zegt de Heere dat

10. Want de Zoon dee Men- een ia gekomen om te xoe- ken en zalig te maken dat verloren uae.

In vers 10 zegt de Heere dat Zacheüs verloren was. Maar nu is Hij gekomen om hem op te zoeken en te behouden.

Hij vervult Zijn Mc.=!S iaswerk. Het brengt Hem wel de smaad van mensen (vers 7), ja. Hij zou er zelfs de dood voor moeten ingaan, maar zo zal Hij zaligmaken dat verloren was !

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 1986

Mivo -16 | 30 Pagina's

Inleiding + 12

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 1986

Mivo -16 | 30 Pagina's

PDF Bekijken