Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

1. Abrahams leven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

1. Abrahams leven

12 minuten leestijd

Na de zondvloed zijn er nog maar acht mensen op de aarde over: Noach, Sem, Cham, Jafeth en hun vrouwen. Deze mensen hebben in opdracht van de Heere de aarde opnieuw bebouwd. Uit deze acht personen is ook de mensenwereld voortgekomen. Zo is in de lijn van Sem ook het voorgeslacht van / Abraham op de aarde gekomen. Dit is een / belangrijk gegeven, want uit het geslacht van Sem zal eenmaal de Heere jezus geboren worden.

In Genesis 11 staat uitvoerig het geslachtsregister van Abraham beschreven. De vader van Abraham is Terah geweest. En Terah leefde zeventig jaar en gewon Abram, Nahor en Haran (Genesis 11:27). De jongste zoon Haran, die de vader van Lot was, is op jongere leeftijd overleden. De gemiddelde leeftijd lag in Abrahams tijd veel hoger dan nu. Er werden in die dagen leeftijden bereikt van boven de 200 jaar.

Haran sterft 'voor het aangezicht zijns vaders Terah'. Dat betekent dat zijn vader hem niet alleen in leeftijd heeft overtroffen, maar ook dat zijn vader bij zijn sterven aanwezig is geweest.

Haran is gestorven voordat de Heere Abraham en zijn familie riep.

Abraham en Nahor zijn beiden getrouwd geweest. Abraham met Sara en Nahor met Milka. Milka is de dochtervan Haran en is dus met haar eigen oom getrouwd. Sara is een halfzuster van Abraham. Ze hebben wel één vader Terah, maar verschillende moeders. Vandaar dat Abraham tegen Sara in Egypte kan zeggen: 'Zeg toch: Gij zijt mijn zuster'(Genesis 12:1 3).

Ur der Chaldeeen

Abraham komt uit Ur der Chaldeeën.

Ur was zijn woonplaats. Het land der Chaldeeën is, wat in de Bijbel veel bekender is, het land Babel. Het bijbelse Babel komt vandaag de dag overeen met Iran en Irak.

Babel is in die dagen van Abraham al een hoog ontwikkeld land. De Chaldeeën drijven handel en beheersen de wetenschap van de sterrenkunde. Verder beschikken ze over een grote kennis van de bouwkunst.

Hierbij is de torenbouw van Babel het bekendst.

Babel is ook een zeer vruchtbaar land.

Er leven in die dagen heel wat mensen van de landbouw en veeteelt (Genesis 4:20). De vruchtbaarheid dankt Babel aan zijn gunstige ligging. Het ligt namelijk tussen de twee bekende rivieren, de Eufraat en de Tigris, in.

Daarom wordt Babel ook wel het Tweestromenland genoemd.

In het regenseizoen overstromen deze rivieren het omliggende land. Als het water dan weer zakt, blijft er een klein laagje klei liggen. Deze klei is rijk aan allerlei stoffen die nodig zijn om de gewassen te doen groeien.

De godsdienst viert hoogtij in Babel.

Vele afgoden zijn bekend. De hemellichamen bijvoorbeeld worden vereerd.

Dit staat waarschijnlijk in verband met de grote kennis, die de inwoners van Babel van het heelal hadden.

Ook het voorgeslacht van Abraham dient de afgoden. Het bewijs daarvoor kunnen we terugvinden in |ozua 24:2:

'Toen zeide jozua tot het ganse volk:

Alzo zegt de HEERE, de God Israëls: Over gene zijde der rivier hebben uw vaders van ouds gewoond, namelijk Terah, de vader van Abraham, en de vader van Nahor; en zij hebben andere goden gediend'.

Zijn roeping

Wanneer de Heere tot Abraham spreekt: 'Ca gij uit uw land, uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal', dan lezen we nergens dat Abraham de Heere tegenspreekt. Hij ontvangt het geloof om deze roepstem op te volgen. Hieruit valt overigens niet zomaar af te leiden, dat Abraham reeds in Ur der Chaldeeën de Heere gediend heeft. Eén ding is echter zeker, de Heere roept en Abraham gehoorzaamt.

Samen met zijn oude vader Terah (Genesis 11:31), zijn neef Lot en zijn vrouw Sara is hij naar het land, dat de Heere hem wijzen zou, gegaan.

Onderweg sterft zijn vader in de leeftijd van 205 jaar in de plaats Haran, een plaats in Mesopotamië. Hier heeft Abraham nog een tijd gewoond. Dan roept de Heere hem opnieuw. Als Abraham uit Haran vertrekt, is hij 75 jaar. 'En Abram nam Sarai zijn huisvrouw, en Lot zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en die zielen, die zij in Haran verkregen hadden; en zij togen uit.... 'Uit deze tekst mag niet afgeleid worden dat Abraham en Sara toch al kinderen hadden. Met de zin 'de zielen, die zij te Haran verkregen hadden'worden de helpers van Abraham en Sara bedoeld, die hij daar in dienst had genomen.

Zo komen ze in Kanaan aan. Ze trekken het land door en komen in de plaats Sichem. Daar verschijnt de Heere aan Abraham en belooft hem dat Hij het land Kanaan aan het nageslachtvan Abraham zal geven. Als bewijs van grote dankbaarheid en verwondering bouwt Abraham een altaar en offert de Heere zijn dankzeggingen (Psalm 116:1 7). De reis van Abraham gaat verder naar het zuiden toe. Hij trekt zelfs vanwege de honger de zuidgrens over naar het buurland Egypte, waar hij enige tijd zal verblijven.

Verdere geschiedenis

Weer terug uit Egypte slaat hij zijn tenten op tussen Beth-EI en Ai bij de eikenbossen van Mamre. Daarna heeft Abraham nog veel meegemaakt. In Genesis 13 tot en met 25 kunnen we dat lezen. De meeste geschiedenissen /ijn bekend, misschien wel ove.rbe kend: Abraham en Lot, de dienst maagd Hagar, de geboorte van l/ak, het huwelijk van i/ak. I en aantal ges( hiedenissen is ook min

I en aantal ges( hiedenissen is ook min der bekend. I )e gest hiedenis bijvoor beeld van Melchlzedek. i lij was koning van Salem en priester tegelijk. Nadal Abraham de koningen van

Nadal Abraham de koningen van Sodom verslagen heeft en /ijn eigen neel l ot bevrijd heeft, komt Abraham de koning van Salem, Melchlzedek, tegen. Melchizedek zegent Abraham: 'En hij zegende hem, en zeide:

'En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Code, den Allerhoogste, Die hemel en aarde gemaakt heelt' (Genesis 14:20). Abraham schenkt Melchizedek vervolgens 10 procent van de oorlogsbuit.

Nadat Abraham jarenlang in het land van de filistijnen gewoond heeft, keert hij weer terug naar Kanaèin, Daar sterft Sara. Abraham wil haar een eervolle begrafenis geven. I-lij gaat op zoek naar een graf en komt bij de zonen van l-leth terecht. Van hen wil hij de spelonk van Machpela van Efron kopen, Deze Efron wil de spelonk zelfs voor niets aan Abraham geven, maar Abraham staat er op dat hij de volledige prijs voor deze akker betaalt. Zo wordt hij eigenaar van de spelonk, waar hij zijn vrouw Sara begraaft. Later zullen Izak, Ismaël en ook Abraham in dit graf begraven worden. Op 175-jarige leeftijd is hij overleden en 'werd verzameld tot zijn volken'. Dat betekent dal hij voor altijd bij de Heere in de hemel mag zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 februari 1998

Mivo +16 | 20 Pagina's

1. Abrahams leven

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 februari 1998

Mivo +16 | 20 Pagina's

PDF Bekijken