+ Meer informatie

Gesprek voor het afleggen van belijdenis van het geloof

4 minuten leestijd

Inleiding

Wat bespreek je in het gesprek dat gevoerd wordt om toegelaten te worden tot het afleggen van openbare geloofsbelijdenis? De kerkenraad heeft toezicht op het avondmaal en ook op het afleggen van geloofsbelijdenis waarmee men toegang verkrijgt tot het avondmaal. Er is niet voorgeschreven hoe die toelating tot belijdenis moet zijn geregeld. De plaatselijke gemeente heeft de vrijheid daar zelf invulling aan te geven (zie artikel 61 van de kerkorde). Dat zal betekenen dat er variatie is hoe dit plaatselijk wordt ingevuld. Een gesprek kan in ieder geval niet ontbreken.

Op welke wijze voer je het gesprek?

Het is van belang dat de kerkenraad heeft nagedacht hoe men dit gesprek inhoud en vorm wil geven. Een dergelijk gesprek heeft het beste kans van slagen als een jong aanstaand belijdend lid dit gesprek niet hoeft te voeren voor een voltallige kerkenraad, maar ten overstaan van minimaal twee ambtsdragers waarvan er één de wijkouderling is. Denk er als kerkenraad over na in welke setting je het gesprek laat verlopen. Schept dit openheid en veiligheid? Dan kan onder Gods zegen de belijdeniscatechisant in zijn/haar hart laten kijken.

Wat bespreek/toets je als kerkenraad?

a. Allereerst gaat het om de persoonlijke relatie met de Heere. (ook bij de vragen van Voetius). Daarbij dient aan de orde te komen wat je afkomst is: zondaar zijn (ellende) en wat je toekomst is in God (verlossing). Gemakkelijk versmal je dit gesprek door alleen te spreken over Christus en Zijn verlossende genade. Dat is zeer belangrijk, maar ook Gods vaderlijke zorg en het werk van de Heilige Geest moet aan de orde komen. Van belang is dat je het gesprek concreet/praktisch maakt. Spreek door over het gebruik van de Bijbel, bidden, keuzes die gemaakt worden in het leven en welke betekenis de kerk en kerkdiensten hebben.
In het gesprek kan niet gezwegen worden over het Heilig Avondmaal. Soms kan een belijdeniscatechisant daar moeite mee hebben. Karakter, opvoeding, kerkelijke afkomst en misverstaan van het avondmaalsformulier kan daar een oorzaak van zijn. Spreek in dat geval pastoraal en invoelend. Maar laat wel staan dat er op zijn minst begeerte moet zijn om je belijdenis steeds opnieuw te vernieuwen aan de avondmaalstafel.
b. Het gesprek moet ook gaan over de inhoud van het geloof. Als je belijdenis doet stem je in met de inhoud van de Bijbel en de leer die in de kerk wordt onderwezen. Daarbij kunnen best zaken zijn die jongeren als lastig ervaren. Laat het gesprek zo worden gevoerd, dat de catechisant ruimte ervaart om hierover te spreken. Als ambtsdrager mag van u verwacht worden dat u de inhoud van Bijbel en belijdenis niet gaat relativeren.
c. Belijdenis doen betekent uitspreken dat je je verbonden weet met de Heere en Zijn gemeente (dankbaarheid). Hartelijke betrokkenheid wordt zichtbaar door het trouw bezoeken van de erediensten en je in te zetten voor de gemeente. Spreek concreet door hoe dat is en hoe ze dat na de belijdenis concreet willen maken. Mijn stelregel is dat ieder lid van de kerk zou moeten deelnemen aan een activiteit waarin (geestelijke voeding) wordt ontvangen en één activiteit waarin men iets aan de gemeente geeft.

Tenslotte

Het is onwenselijk als een catechisant een heel jaar heeft meegedaan en verwacht belijdenis af te leggen en pas in een eindgesprek te horen krijgt dat de kerkenraad hier niet positief tegenover staat. Daarom is het goed als er ook bij het begin van het catechesetraject een gesprek plaatsvindt over de motivatie om belijdeniscatechese te volgen. Daar kunnen eventuele zorgpunten reeds benoemd worden. Dan kan de catechisant ermee aan het werk en overvalt het de catechisant niet pas bij het eindgesprek.

Ds. W.N. Middelkoop is predikant van Urk – Ichthus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.