+ Meer informatie

Begrafenis Ds J. van Doorn

3 minuten leestijd

Uit de geweldige belangstelling bij de rouwdienst en de begrafenis van ds. J. van Doorn te Doornspijk jl. woensdagmiddag bleek, welk een grote plaats deze eenvoudige dienaar des Woords in de Chr. Geref. Kerken en daarbuiten innam. Het gebouw van de Chr. Geref. Kerk was veel te klein om de naar schatting 600 aanwezigen te bevatten, zodat de rouwdienst werd gehouden in de plaatselijke Hervormde Kerk. Hierin ging voor Ds. G. Blom, die zijn gehoor bepaalde bij Openbaringen 14 : 13. De overledene, die nog op zijn sterfbed mocht getuigen te ervaren, dat hij in de voorbede van de Middelaar begrepen was, kent nu de ware gelukzaligheid, d.i. de volle gemeenschap met God.

Ds. J. H. Velema, consulent van de gem. Doornspijk, gaf in een korte toespraak een treffende tekening van de persoon van ds. van Doorn, zoals hij ook in de classis Apeldoorn gezien werd. Ds. van Doorn en Doornspijk behoorden bij elkaar. Op classicale vergaderingen trad hij nimmer op de voorgrond, maar wanneer hij sprak, was dat altijd op pastorale wijze; vaak een duidelijk woord, dat getuigde van liefde tot de Heere en Zijn dienst.

Op de begraafplaats, waar zich nog vele Doornspijkers bij de belangstellenden hadden gevoegd, voerde als eerste Ds. M. C. Tanis het woord. Deze sprak de hoop uit, dat in het bijzonder Mevrouw van Doorn, die nu alleen achterblijft, de kracht, bijstand en troost van de Heere rijk zal mogen ervaren. Ds. en Mevr. van Doorn hadden zelf geen kinderen, maar de pastor van Doornspijk zag de catechisanten steeds als zijn kinderen. Steeds heeft hij ze de Heere voorgelegd en ook in zijn preken hield hij rekening met hen. De vrucht zal straks op de grote dag ontdekt worden.

Ds. H. van Leeuwen sprak in het bijzonder namens de zeven gemeenten, die ds. van Doorn gediend heeft. Ook hij vroeg de aanwezigen af, wat voor hen de uitwerking van zijn schriftuurlijk-bevindelijke prediking geweest is, en bepaalde het gehoor bij de onuitsprekelijke heerlijkheid van het hemelse Jeruzalem.

Namens kerkeraad, gemeente en familie sprak ds. D. J. van Vuuren een slot- en dankwoord. Daarin wees hij er op, dat de ernstig-waarschuwende en lieflijk-nodigende prediking van ds. van Doorn niet meer gehoord zal worden, maar dat het Woord van God blijft. Ontroerend klonk over Doornspijk aan het einde van de plechtigheid uit vele honderden monden het psalmgezang, toen Psalm 68 : 2 werd aangeheven.

D. J. v. V.

N.B. Ds. N. de Jong te Driebergen sprak nog een persoonlijk woord in de Chr. Geref. Kerk, waar familie en belangstellenden na de begrafenis nog enige tijd samen waren. Ds. de Jong kende de overledene al vanaf 1923 en heeft in dezelfde jaren als Ds. van Doorn aan de Theologische School te Apeldoorn gestudeerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.