+ Meer informatie

+ 12 bondsdag Capelle aan den IJssel

3 minuten leestijd

Op zaterdag 27 mei werd in Capelle a/d IJssel de laatste + 12 bondsdag gehouden. Zo'n 1000 jongeren uit dc regio Zuid-West en Flakkee waren bijeen in de Elimkcrk. Martin Goedegebuurc en Pieter Struik uit Dirksland doen samen met Petra van de Giesen en Mariska Boon uit Ridderkerk verslag van deze bondsdag.

Wat vonden jullie bondsdag? „Leuk". van de

Hoe vonden jullie het Thema „als verdrukking of vervolging komt? ”

„We vonden het thema erg goed bij dc aktie passen”.

Wat had het thema jullie zeggen? te

„Dat je God moet zoeken in dc dagen van je jeugd”.

Wie heeft de bondsdag geopend en waar ging het over? „De heer Leune opende de bondsdag met het laten zingen van Psalm 116 : 1, 2 en 3. en het lezen van de gelijkenis van de zaaier die uitging om te zaaien en ging voor in gebed. Na het welkomstwoord werd het telegram voorgelezen, dat aan de koningin verstuurd was, waarna het Wilhelmus gezongen werd”.

Vertel eens iets over de bijbelse toespraak door ds. G. J. van Aalst.

„Ds. Van Aalst vroeg ons of we hier ook gezeten zouden hebben als de overvalwagens voor de deur hadden gestaan. We komen steeds meer alleen te staan en daarom is het nodig nu te kiezen. Er werden ons vier groepen hoorders voorgesteld. De onbewogen hoorder, de lichtbewogen hoorder, de hoorder waarbij het gestrooide zaad verstikt wordt en de hoorder bij wie het zaad vrucht draagt. De jeugd komt steeds sterker in een isolement. Er werd ons ernstig en indringend opgeroepen God te zoeken in de dagen van jc jeugd eer dat vervolging of verdrukking komt en voordat het verstikt wordt door dc doornen”.

Nadat het jongerenkoor „Laudate Deum" uit Ridderkerk enkele stukken ten gehore had gebracht, vertelde dc heer M. den Ouden een spannend verhaal waarmee hij iedereen tot het einde toe wist tc boeien.

Waar ging de vertelling over? „Over dominee Son die gratie verleende aan de moordenaar van zijn beide zoons en deze moordenaar in huis nam. Dominee Son nam de

moordenaar aan als zoon. om ook hem uit de Bijbel te vertellen. Het gestrooide zaad in het hart van deze moordenaar droeg na drie jaar vrucht. De dominee wist in tegenstelling tot de soldaten wat naastenliefde was”.

Vond je het deze keer een zinvolle aktie en waarom?

„Ja. nu kunnen er Bijbels en goede boeken waarin dc Bijbel wordt uitgelegd gekocht worden”.

Wat heeft jullie vereniging voor de aktie gedaan en wat bracht het op?

Martin + Pietcr: „Stroopwafels, oliebollen en butterkoekke verkocht, rommelmarkt gehouden, platen, c.d.'s en bandjes verkocht. Opbrengst was meer dan ƒ8.500, -”.

Mariska + Petra: „Boeken verkocht, rommelmarkt gehouden, stroopwafels verkocht en karweitjes gedaan. Opbrengst was ƒ 6.700, - ”.

Wat was de totale opbrengst de aktie in deze regio? Na enig nadenken: ..ƒ 136.872.15”.

Wie verzorgde de sluiting? ..De heer Lcune leest eerst het antwoord telegram van dc koningin voor. zegt iedereen dank, waarna ds. Van Aalst de bondsdag sluit”.

Wat gaan jullie doen? vanmiddag

Martin + Pietcr: „Kano varen cn roeien in de Biesbos".

Mariska + Petra: „Dat is nog een verrassing”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.