+ Meer informatie

Gerald Ford is nieuwe president

4 minuten leestijd

(Vervolg van voorpagina)

Richard M. Nixon is vrijdag officieel afgetreden als 37ste president van de Verenigde Staten. Dit gebeurde door middel van een korte brief aan de minister van buitenlandse zaken, dr. Henry Kissinger, zoals de grondwet voorschrijft. Daarin stond:

„Geachte mijnheer de minister, Hierbij treedt ik af als president van de Verenigde Staten.' Hoög&ehtend, Richard Nixon."

De brief werd aan de minister ovenhandigd 25 minuten voordat Gerald Ford werd beëdigd als de 38st* president van Amerika.

Met tranen in de ogen heeft Richard M. Nixon zich vrijdag gekweten van de laatste plichten van zijn onvoltooide ambtstermijn en afscheid genomen van zijn l^abinet en naaste medewerkers met

Daarna verlieten • Nixorf en ' ïijn vrouw over een rode loper het Witte Huis en stapten zij in- de helikopter die hen naar hun buitenhuis in Californië zal brengen. Voor een. laatste maal stak de aftredende president toen hij in de helikopter, stapte, ?iJA beide armen 'onihoóg in liet "V voor Victorie" teken dat hij zo vele malen tijdens • zijn' ' vezfeiézlngicampagnes had getoond. Om precies 10 uur 's ochtends (15.00 uur ned: tijd) steeg de' helikopter op. In de oo steij^gUeueive van het Witte Huis hadd^i zijn kabinetsleden en enkele honderden mederwerkers, , zijn . afscheid bijge-. woond. Nixon's opvolger Gerard R. Ford was eveneens bij Nixon's vertrek aanwezig en begeleidde hem na inspectie van een erewacht naar het vliegtuig.

Nixon's laatste woorden In het Witte Huis luidden: „En sso vertrekken wij dan, met hooggestemd» verwachtingen, vol goede moed en vol nederigheid en roet zeer veel dankbaarheid in ons hart. Wij behoren tot verschillende geloven, wij bidden wellicht tot verschillende Goden maar toch in zekere zin tot delfde, ene God. Tot ieder en elk van u wil ik zeggen, niet alleen zullen wij U altijd dankbaar zijn, wij zullen u altijd gedenken in ons hart en onze gebeden. Dank u zeer". Nixon's medewerkers, van wie er velen de tranen in de ogen stonden, applaudisseerden. Nixon's afscheid van zijn naaste medewerkers stond in scherp contrast met de plechtige formele toespraak waarin hij het Amerikaanse volk donderdagavond zijn aftreden bekend maakte. Het afsoheid in het Witte Huis was bi.jzonder persoonlijk en emotioneel. Nixon sprak veider over zijn ouders en zei dat zijn 'vader een groot man was hoewel luj geen bekendheid genoot, dat zijn moeder eöi goed mens was die twee van zijn broeders verzorgde en moest toezien hoe zij aan tuberculose overleden. Hij vertelde dat hij gisteravond, . zijn laatste avond in het Wi'tte Huis, de woorden had gelezen die Theodore Roosevelt sprak toen zi.Tn dochter was overleden. „T.R. daoht in zijn twintiger jaren dat het lidht voor altijd uit zijn laven was verdwenen", zei Nixon. „maar" ging hij voort... hij was een man. En nu ik vertrek, laat mij U zegigen dat dat het voorbeeld is dat wij ons naar mijn mening altijd voor ogen moeten houden".

„Zoals ik gistera-vond al heb gezegd, hebben wij in deze regering inder' daad dingen fóüt gedasri, én de man aan de top draagt altijd de verantwoordelijkheid.- en- die heb ik ook nooit ontweken", zei Nixon. „Maar ik wil een ding zeggen,- geen -man -en geen vrouw is in deze regering getreden en er uit vertrokken .met meer dan hij bezat toen hij er in kwam. , Geen man en geen vrouw heeft zich ooit ten koste van hét piibüek verrijkt." Eni n de onvermijdelijke toesjieling op het' Waitèrgate schandaal dat hem tot aftreden dwong zei Nixon dat er „fouten gemaakt zijn, ja, maar nooit voor persoonlijk gewin".

Nixon zei dat hij wenste dat hij een rijk man was, zodat hij degenen die hem gediend hebben,' 'kon belcmen, maar, merkte hij enigszins wrang op, „op het ogenblik moet ik zelfs een manier vinden om mijn belastingen te betalen."

Nixon en zijn vrouw verlieten het Witte Huis om 10.00 uur precies en 16 minuten later steeg het presidentieel straalvliegtuig met de president, zijn vrouw, hun dochter Trieia en hun schoonzoon Edward Cox aan boord op voor de reis naar San Clemente in Calüomië.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.