+ Meer informatie

„Onderwijswetten grondig herzien''

Commissie-Schaefer: Verzuiling is achterhaald

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De huidige wetten en regels voor het onderwijs zijn verouderd. Zij verhinderen dat gemeenten en schoolbesturen écht wat kunnen doen aan bestrijding van de achterstanden in de samenleving. Daarom moet er een staatscommissie komen die aanbevelingen doet over modernisering van die regels. Maar het zou niet goed zijn als de noodzakelijke vernieuwingen op die aanbevelingen moeten wachten.

Dit schrijft de Interbestuurlijke Projectgroep Sociale Vernieuwing in haar rapport of „werk voorstel", "Naar een school met open ramen", dat zij gisteren aan het kabinet aanbood en tegelijk publiceerde. Volgens de projectgroep, ook wel bekend als de commissie-Schaefer, is de hele onderwijsregelgeving aan een grondige herziening toe. Gemeenten krijgen te weinig ruimte om hun eigen beleid op het gebied van onderwijs te ontwikkelen.

Naast gemeenten moeten ook de scholen zelf meer te zeggen krijgen over hun eigen gedrag en besteding van de middelen. De centralistische aanpak van het ministerie van onderwijs in Zoetermeer belemmert dat. Zo vindt de projectgroep dat de overschrijdingsregeling op de helling moet. Die regeling, een rechtstreeks gevolg van de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, verplicht gemeenteraden om het extra geld dat zij aan het openbaar onderwijs besteden, ook uit te keren aan de bijzondere scholen in hun gemeenten.

Struikelblok

Die regeling is in 1920 getroffen om te voorkomen dat het openbaar onderwijs zou worden bevoordeeld. Volgens de projectgroep is die overschrijdingsregeling in de huidige vorm achterhaald en ze vormt zelfs „een ernstig struikelblok bij de bestrijding van onderwijsachterstanden". Het geld moet naar de scholen die dat het hardst nodig hebben. En dat zijn scholen met problemen door toestroom van leerlingen uit de sociaal lagere milieus, zoals culturele minderheden, ongeacht of het om openbare dan wel bijzondere scholen gaat.

Schaefer en zijn projectgroep vinden dat de onderwijswetten te veel gebaseerd zijn op een verzuilde samenleving. De projectgroep wil de vrijheid van onderwijs niet aantasten. maar intussen acht zij het verzuild maatschappijbeeld wel verouderd en achterhaald. De meeste ouders kiezen niet meer voor een school op grond van levensbeschouwing, maar louter vanwege kwaliteit en bereikbaarheid, zo meent de projectgroep.

Onderwijskoepels

De projectgroep meent dat het verspilling is van alle energie, tijd en geld die in de sociale vernieuwing worden gestoken, als de onderwijswetgeving niet wordt gemoderniseerd. Met name de onderwijskoepels zijn de grote hinderpaal in de realisering van veranderingen in het onderwijs. „De koepels houden een verzuilde scheiding in stand, terwijl de meeste openbare en bijzondere scholen al lang toe zijn aan nauwe samenwerking".

De huidige wachtlijsten voor de basiseducatie, waar allochtonen Nederlands en enkele andere basisvaardigheden leren, moeten verdwijnen, aldus de projectgroep. Het volgen van basiseducatie zou verplicht moeten worden gesteld als daardoor burgers uit hun achterstandsituatie of maatschappelijk isolement kunnen komen. De subsidies voor basiseducatie en onderwijsvoorrangsbeleid moeten ondergebracht worden in het Fonds Sociale Vernieuwing. Als dat niet gebeurt, blijft de bijdrage van het onderwijs aan deze sociale vernieuwing marginaal, aldus de commissie-Schaefer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.