+ Meer informatie

Erdee-Holding boekt lagere winst vanwege Golfoorlog

KRB oiganiseert in paasvakantie Wegwijsbeurs

5 minuten leestijd

APELDOORN - De winst van de Erdee-Holding is in het eerste kwartaal van dit jaar teruggelopen in vergelijking met dezelfde periode van 1990. Een belangrijke oorzaak hiervan is de Golfoorlog. Directeur ing. J. Koetsier verwacht dat de winst over heel 1991 lager zal zijn dan over 1990. 1990 werd met goede cijfers afgesloten.

Op de gisteravond gehouden aandeelhoudersvergadering van de Erdee-Holding toonde Koetsier zich zeer tevreden met de resultaten over 1990. De omzet steeg van 27,8 miljoen gulden in 1989 naar 29,5 miljoen gulden in 1990. Ook de winst liet een stijging zien, namelijk van 6,2 procent van de omzet in 1989 naar 7,4 procent vorig jaar.

Ook de president van de ErdeeHolding, J. H. Koppelaar, was zeer tevreden met de resultaten en de positie van het RD. Hij stelde dat de krant is uitgegroeid van een schuchter beginnend dagblad tot een waardige krant. „En ook al worden er soms fouten gemaakt, toch mogen we met blijdschap constateren dat de uitgangspunten nog steeds hetzelfde zijn. Dat God daar maar de dank voor mag krijgen", aldus Koppelaar. Reformatorisch Dagblad voor ongeveer 36 procent afhankelijk zijn van advertenties, heeft die daling de resultaten in negatieve zin beïnvloed", aldus de RD-directeur.

De gevolgen van de Golfoorlog voor de grote landelijke kranten waren ingrijpender dan voor het RD. Bij de grote landelijke kranten liep het aantal advertenties met 15 & 20 procent terug en gezien het feit dat deze kranten voor zo'n 55 procent van hun inkomsten afhankelijk zijn van advertenties, kwamen bij hen de resultaten sterker onder druk te staan dan bij het RD.

Het aantal RD-abonnees steeg van 51.505 in 1989 naar 52.083 in 1990. Het RD heeft volgens Koetsier een potentieel van zo'n 120.000 abonnees. „Dus het aantal abonnees moet de komende jaren fors worden uitgebreid. Het streefgetal is voorlopig 70.000 abonnees. Om dit te bereiken zal er dit najaar een grote campagne worden gestart. De nadruk hierbij ligt op een advertentiecampagne in kerkelijke bladen".

Wat het RD parten speelt bij de uitbreiding van het abonneeaantal is het forse aantal opzeggers. Vorig jaar ging het hierbij om een aantal van 4528. Het RD gaat zich extra inspannen om dit aantal te verkleinen. Afzeggingen

Voor dit jaar verwacht Koetsier een daling van de winst. Dit wordt veroorzaakt door de gevolgen van de Golfoorlog. Koetsier: „Deze crisis heeft namelijk in twee opzichten de resultaten beïnvloed. Allereerst is tijdens de Golfoorlog het aantal pagina's van de krant uitgebreid om de lezers zo goed mogelijk te informeren. Op 24 april van dit jaar hadden we al bijna honderd pagina's meer uitgebracht dan vorig jaar: 1545 tegen 1449. Hiermee zijn natuurlijk extra drukkosten gemoeid".

Daarnaast was de Golfoorlog ook van invloed op het advertentieaanbod. „In het eerste kwartaal van dit jaar werden er 4 a 5 procent minder advertenties verkocht dan verwacht. En aangezien de inkomsten van het

Ook het familieblad Terdege had te kampen met het probleem van veel afzeggingen. Desondanks groeide het aantal abonnees in 1990 met 650 tot 31.000. De jaaromvang van Terdege in 1990 bedroeg 2056 pagina's. Dat betekent dat gemiddeld elk nummer vorig jaar twee pagina's dikker was dan het jaar daarvoor.

Het bureau Kreatieve Reclame Begeleiding (KRB) boekte vorig jaar een goed resultaat. Een belangrijk aandeel daarin leverde de door KRB georganiseerde Wegwijsbeurs. Deze in oktober gehouden beurs werd door ruim 70.000 mensen bezocht. Dit jaar staan de resultaten bij KRB wat onder druk omdat er geen beurs wordt georganiseerd. Volgend jaar zal dat echter wel het geval zijn. De gezinsbeurs wordt dan in de paasvakantie gehouden.

De voorzitter van de Stichting Reformatorische Publikatie (SRP), ds. L. H. Oosten, wees in zijn openingswoord naar aanleiding van Mattheüs 25: 14-30 de aandeelhoudersvergadering op de noodzaak de van God gekregen talenten goed te gebruiken. Dit geldt volgens de predikant niet alleen voor een ieder persoonlijk, maar ook voor de Erdee-Holding. „Uit de tekenen der tijden zien we dat de wederkomst van Christus aanstaande is. Maar betekent dit dat we met onze armen over elkaar moeten gaan zitten en afwachten? „Nee, zo redeneren mag niet", aldus de SRPvoorzitter.

„We moeten onze talenten gebruiken zo lang het nog kan tot eer van God en heil van onze naaste. Dat geldt ook voor het RD. Het gaat om de verbreiding van de reformatorische beginselen op alle terreinen van het leven. Het reformatorisch nieuws mag niet neutraal zijn, want het moet wijzen op de hand van Hem Die alles regeert. We moeten een dam opwerpen tegen de geest van deze tijd en ons volk wakker schudden tot winst van de Heere en het Koninkrijk der Hemelen", zo stelde ds. Oosten.

Lemen hut

In zijn slotwoord stond het lid van de raad van toezicht ds. H. C. van der Ent stil bij Job 4: 12-21. Hij wees de aanwezigen erop dat God de mens uit het stof der aarde heeft geformeerd. „De Heere bereidde de mens een lemen hut, een huis, kant en klaar om in te wonen. Dit huis was goed, maar door de zondeval is het een ruïne geworden. De mens zelf heeft zijn huis in grote ellende gebracht".

„Van zichzelf kan de mens dat huis nooit reinigen, want de boosheid kleeft aan hem. Als de mens zo sterft, dan stort zijn lemen huis in en gaat hij voor eeuwig verloren. Alleen de Middelaar, Jezus Christus, Die Zelf nooit heeft gezondigd, kan ons in Gods Huis brengen. Het gaat er dan ook om", zo benadrukte ds. Van der Ent, „waar wij straks komen. Bedenk daarom niet de dingen die van beneden zijn, maar doet de wil van God, want Die kan de mens uit genade aannemen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.