+ Meer informatie

Met elkaar zorgen delen door elkaar te steunen

Ds. D. Rietdijk op jaarvergadering

3 minuten leestijd

ROTTERDAM - Ds. D. Rietdijk, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen, opende de jaarvergadering van de landelijke vereniging „Gehandicaptenzorg der Gereformeerde Gemeenten", die afgelopen zaterdag werd gehouden in de Sionkerk der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Alexanderpolder. In zijn openingstoespraak memoreerde hij dat er het afgelopen jaar veel werk gedaan is.

Bij het bestuur overtreft de dankbaarheid de zorg over hetgeen we nog niet hebben kunnen doen, aldus ds. Rietdijk. Een nieuwe kantoorruimte mocht m gebruik worden genomen. De vorming van afdelingen, het werk der contactpersonen, de werving van nieuwe leden heeft de waardering van het bestuur.

In enkele welgemeende woorden werd daarna afscheid genomen van de tweede voorzitter, ds. J. J. Baaijens, predikant der Gerefomeerde Gemeente te Rotterdam- Alexanderpolder, die wegens drukke werkzaamheden heeft gemeend te moeten bedanken. In zijn plaats werd later tijdens de vergadering gekozen ds. J. S. van der Net, predikant der Gereformeerde Gemeente te Utrecht.

Zorgen
Ds. Rietdijk wees zijn talrijke gehoor er op, dat er veel zorgen zijn. Met elkaar moeten we die zorgen delen door elkaar te steunen. Dit achtte hij een schriftuurlijke zaak. Immers, Gods Woord leert ons: Draagt elkanders lasten en vervult also de Wet van Christus. Eén ding is daarbij onmisbaar, namelijk om een Toevlucht te mogen hebben aan de Troon der Genade. Voor veel noden en zorgen kunnen mensen ons geen oplossing bieden, maar er is een God, Die wonderen werkt.

De dichter van Psalm 8 verwondert zich daarover, dat die grote God uit de mond der zuigelingen en der kinderen Zich sterkte gegrondvest heeft. Die God maakt Zijn Naam heerlijk over de aarde. Hij werkt door Zijn Woord en Geest. Wij zijn niet verantwoordelijk voor Zijn werk, maar wel voor het zaaien van het zaad des Woords.

Dal kan niet eenvoudig genoeg gedaan worden, aldus ds. Rietdijk, die zijn openingsrede besloot met te wijzen op „Werp uw brood uit op het water en gij zult het vinden na vele dagen" en „Johannes op Patmos'' zag een grote schare staan voor de Troon van het Lam, de groten met de kleinen. Dit allen brengen God de lof toe. Daar staat de Heere voor in."

Bij de bestuursverkiezing werden ds. Rietdijk, de heer W. J. de Bard, mevr. P. van Dijke-Reynoudt herkozen, terwijl als nieuwe bestuursleden ds. J. S. van der Net, de heer J. Bakker uit Amersfoort en de heer A. W. Schreuder, arts te Nunspeet werden gekozen.

Begeleiding
Hierna kwam het hoofdthema van deze dag aan de orde, dat handelde over begeleiding van gezinnen met een gehandicapte. Achtereenvolgens hielden nog op de morgenvergadering een korte inleiding: mevr. P. van Dijke over „Algemene inleiding over gezinsbegeleiding". Mevr. W. A. Bos-Verwey over: „Praktisch pedagogische thuishulp"; de heer K. Fahner over: „Waarom thuishulp" en „Waarom vanuit onze vereniging"; en mevr. B. Bouwman-Van Hell over „Behoefte aan andere dan pedagogische thuishulp". Hierna werd de morgenvergadering gesloten door ds. J. Baaijens.

De middagvergadering werd geopend door ds. J. de Pater, predikant der Gereformeerde Gemeente te Krimpen aan den IJssel. Daarna werden nog een tweetal korte inleidingen gehouden namelijk „de rol van de maatschappelijk werkende" door mej. B. W. Hulsman en „Ervaringen met een andere thuishulpcentrale" door mevr. P. F. v.d. Brink-Fraanje.

Nadien werden de aanwezigen verdeeld in gespreksgroepen, waarin diverse aspecten uit de inleidingen nader werden besproken. Tenslotte vond de sluiting van deze drukbezochte jaarvergadering plaats door ds. D. Rietdijk. De collecte tijdens de morgenvergadering gehouden bracht 1780 gulden op.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.