+ Meer informatie

Onbevoegd uitdienen geneeskunst toegestaan

Ingrijpende veranderingen in nieuwe wet

3 minuten leestijd

LEIDSCHENDAM — Staatssecretaris Veder-Smit (Volksgezondheid) en minister De Ruiter (Justitie) hebben maandag het ^ , -u , voorontwerp gepubliceerd van een nieuwe wet, die voor di ge- g;^-^/-^'g-heie narcose en het gezondheidszorg enkele ingrijpende veranderingen inhoudt.

In de eerste plaats verbiedt deze wet op een aantal uitzonderingen na niet langer het onbevoegd Uitoefenen van de geneeskunst en van andere beroepen in de gezondheidszorg. In de tweede plaats wordt het tuchtrecht aanzienlijk gewijzigd en in de derde plaats geeft de wet de overheid meer bevoegdheden tot het treffen van maatregelen ter bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Het gaat om de „big", de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, die acht wetten op dit gebied (zoals de wet uitoefening geneeskunst van 1865, de uit 1928 daterende medische tuchtwet en de wet op de paramedische beroepen van 1963) moet gaan vervangen.

Mevrouw Veder zei maandag op een persconferentie dat het ontwerp ingrijpende hervormingen bevat. Dat is volgens haar ook wel nodig omdat in het bestaande systeem, de uitoefening van de geneeskunst en de gezondheidszorg niet te handhaven blijkt. Doel van de Big is vereenvoudiging en harmonisatie van de bestaande wetgeving, een grote keuzevrijheid voor de patiënt met daarnaast maatregelen om de risico's daarvan te beperken en een herziening van het tuchtrecht die onder meer neerkomt op grotere openbaarheid. In een brief aan de medische tuchtcolleges heeft de staatssecretaris gevraagd nu al, vooruitlopend op de nieuwe wet, tot die grotere openbaarheid over te gaan.

Meer beroepen

De term „individuele gezondheidszorg" duidt al aan, dat de wet veel meer beroepen gaat bestrijken dan alleen de medische. Het voorontwerp noemt er 24, variërend van apotheker en fysiotherapeut tot logopedist, verpleegkundige, opticien en apothekersassistent. Bekeken wordt nog, of meer beroepen op het gebied van de geestelijke volksgezondheid voor wettelijke regeling in aanmerking komen.

De staatssecretaris heeft over het voorontwerp advies gevraagd aan de centrale raad voor de volksgezondheid. Ook de betrokken organisaties van beroepsbeoefenaren en anderen kunnen er commentaar op leveren. Al met al kan de invoering van de „big" nog wel enkele jaren duren.

Uitgangspunt ervan is de eigen veraptwoordelijkheid van de patiënt, die daar hulp moet kunnen zoeken waar hij die denkt te kunnen vinden. Dat gebeurt nu ook al, bijvoorbeeld bij onbevoegde genezers. Maar die worden — hoewel ze strafbaar zijn — in de praktijk nauwelijks vervolgd en berecht.

In het ontwerp zijn nog extra „veiligheidsmaatregelen " ingebouwd. Zo blijven niet-deskundigen strafbaar als ze bepaalde handelingen uitvoeren: chirurgische, tandheelkundige en verloskundige handelingen bijvoorbeeld, injecties, puncties en liet voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen, het toe

van toestellen die ioniserende stralen uitzenden. Van de discussie zal het afhangen of ook acupunctuur nog in dit rijtje wordt opgenomen. Verder is iedereen (ook de deskundige die de grenzen van het eigen' „terrein" overschrijdt) strafbaar die schade aan de gezondheid van de patiënt (of de kans daarop) veroorzaakt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.