+ Meer informatie

„Zending is een zaak van vrede stichten"

Prof. Kossen neemt afscheid van NZR

3 minuten leestijd

LEUSDEN - Met een oproep de Nederlandse Zendings Raad (NZR) zo breed mogelijk te laten functioneren, van contacten met de zendingsafdeling van de Wereldraad tot deelneming van een organisatie als bij voorbeeld Interserve/BMZG, heeft prof. Kossen gisteren afscheid genomen van de NZR. Ruim acht jaar was hij voorzitter van dit overkoepelend overlegorgaan van protestantse en oud-katholieke zendingsorganisaties.

Prof. Kossen, die als voorzitter zich inhoudelijk afzijdig moest houden bij de discussies, wilde na acht jaar wel eens „kleur bekennen" over de aard van de „messiaanse zending". Israël moest volgens Paulus worden onderscheiden, zo meende prof. Kossen, in een "rest" (ook wel heiligen genoemd) en de overigen. De "rest" vormde samen met de messias-belijdende niet-joden de gemeente. Maar de "rest" blijft de factor die het wezen van de gemeente bepaalt. „De roeping van de rest is dan ook bepalend voor ons inzicht in de zending van de gemeente", zo zei de scheidende voorzitter. Eerst moest de "rest" trachten de "overigen" te winnen voor „een op een inclusieve gemeenschap gericht leven", maar daarna ook zich richten tot de volken. Die tot het geloof in de Messias kwamen werden in de "rest" geïntegreerd en gingen participeren in haar zendingsopdracht onder'de volken. De doop was bepalend voor hun "inclusiviteit".

Helaas is de kerk "exclusieve" trekken gaan vertonen en over de gemeente spreken als over een inclusieve gemeenschap, omdat we in Christus toch één zijn, lijkt soms niet meer dan een slag in de lucht. Daadwerkelijk moet strijd worden gevoerd tegen politieke, economische en ideologische krachten die de maatschappij verdeeld houden. Door Jezus vredesstichtende werk zijn al deze tegenstellingen overigens in het teken van hun opheffing komen staan. De gemeente moet vredesgemeente zijn. Zending is dan ook vredestichten, zo zei dr. Kossen onder andere.

Actievoerder

Prof. Kossen wordt voorlopig vervangen door ds. C. Snoei, die de Gereformeerde Zendingsbond in het NZR vertegenwoordigt. Binnen enkele weken wordt de voordracht verwacht van een nieuwe voorzitter, die dan overigens niet namens een zendingsorganisatie in de NZR zal functioneren.

H. B. Kossen werd geboren in 1923 te Bolsward en was vanaf 1950 predikant te IJlst, Berlikum en Zeist. Hij promoveerde in 1960 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift getiteld: "Op zoek naar de historische Jezus", een studie over de visie van Albert Schweitzer op het leven van Jezus. In 1968 werd hij aan het seminarium benoemd.

Trots was bestuurslid J. J. van der Veer (de voorzitter van het Zeister Zendingsgenootschap) dat prof. Kossen ook als actievoerder in het nieuws kwam. De hoogleraar haalde in 1985 de landelijke pers toen een deel van zijn huisraad openbaar werd verkocht. Kossen had in 1983 en 1984 telkens 572 gulden inkomstenbelasting ingehouden en gestort in het vredesfonds van de Beweging Weigering Defensiebelasting (BWD). Daarmee protesteerde hij tegen het Navo-besluit om in West-Europa 572 kernraketten te plaatsen. Zijn huisraad werd toen opgekocht door een medewerker van de BWD.

Drie jaar geleden ging prof, Kossen. als hoogleraar, met emeritaat. Hij werd opgevolgd door ds. R. M. M. Hoogewoud-Verschoor, de eerste vrouwelijke docent aan het Doopsgezind Seminarium en door ds. A. G. Hoekema.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.