+ Meer informatie

Stadsmensen bezorgd over de Veluwe

Opvallende aandacht vanuit de Randstad voor Gelders bosgebied

4 minuten leestijd

* VELUWE/ZOETERMEER - Hoewel hij geboren en getogen is in de Randstad, blijkt A. van Dam (34) over een onuitputtelijke energie te bezitten wanneer het gaat om nieuwe ideeën over het behoud van de Veluwe. Van Dam, werkzaam als adviseur op het gebied van brandpreventie voor grote computercentra, besteedt al zijn vrije tijd aan het wel en wee van dit indrukwekkende stuk Nederlandse natuur. Hij is de drijvende kracht achter de Stichting-inoprichting De Veluwe Anders, die in haar korte bestaan, krap een jaar, al diverse opvallende initiatieven heeft ontplooid.

Er zijn heel wat stichtingen, verenigingen en groepen die zich bezighouden met de Veluwe. Toch is Van Dam overtuigd van het bestaansrecht van De Veluwe Anders. „Onze visie ligt tussen die van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en de Stichting Kritisch Faunabeheer in. We proberen nuchter en realistisch te zijn. En bovendien: beter een nieuwe stichting erbij dan een nieuw bungalowpark".

Stedelingen

De Stichting-in-oprichting De Veluwe Anders telt momenteel 73 leden. „Het grappige is dat ze overal wonen, behalve op de Veluwe. Het zijn allemaal stadsmensen die in hun vakantie op dit natuurgebied verliefd zijn geworden. Daarom is het ook niet zo vreemd dat in Zoetermeer een stichting voor de Veluwe wordt opgericht",

..Het zijn juist de stadsmensen die in de zomer de Veluwe bevolken, zonder te weten wat voor schade ze aanrichten. Die droppings bij voorbeeld, wanneer hele groepen in het donker worden afgezet in de bossen, zijn een "crime". Met veel lawaai banjeren ze door de rustgebieden, waardoor het wild geen tijd en rust heeft voedsel te zoeken. Voorlichting aan recreanten kan veel problemen oplossen. Je moet ze gewoon wat gedragsregels leren", vindt Van Dam.

Dat doet de stichting door middel van voorlichtingsavonden, het uitgeven van brochures over de flora en fauna en het organiseren van diverse excursies. „We nemen zoveel mogelijk onder de loep. Ook de jacht. Volgens ons is een stukje grofwildjacht onontbeerlijk voor een goede wildstand.

Ik maak me zorgen over de huidige ontwikkelingen. Er wordt over gedacht om het wildbeheer op de Veluwe over te laten aan de Stichting Wildbeheer. De voor- en najaarstellingen zijn nu nog in handen van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Het lijkt mij geen goede zaak wanneer dat in particuliere handen komt", zegt Van Dam.

Brandpalen

De Veluwe Anders volgt de ontwikkelingen kritisch en schroomt niet om zelf met nieuwe initiatieven te komen. Zo kwam de stichting laatst in het nieuws met opvallende plannen voor een netwerk van brandpalen op de Veluwe. Ook dat komt uit de koker van Van Dam. ..Door mijn dagelijks werk loop ik ook in de natuur een beetje met een brandpreventiebril op. Ik zag ooit in het Noordhollandse duingebied zo'n brandpaal staan met een schep erbij en een bordje met daarop de boodschap "Bij brand gebruiken". Dat zette me aan het denken".

Het plan voor een brandpalennetwerk op de Veluwe is inmiddels al tot in details uitgewerkt. De palen moeten staan op plaatsen waar veel recreanten komen. Met de zandscheppen kan een beginnende brand worden geblust. Op de bordjes komt te staan waar de dichtstbijzijnde telefoon is. Een snellere alarmering kan grote bosbranden voorkomen, zo meent de stichting.

Inmiddels buigen diverse instanties zich over de uitgewerkte plannen, waaronder de Inspectie voor het Brandweerwezen van het ministerie van binnenlandse zaken, de sectie veiligheid van Staatsbosbeheer, het bedrijfschap voor de Bosbouw, de gemeentelijke brandweer van Apeldoorn, TNO in Soesterberg en nog enkele andere instanties. Zij zullen na bestudering van de plannen er hun oordeel over geven.

Van Dam blijft broeden op nieuwe plannen. De Veluwe heeft zijn hart gestolen, dat is duidelijk. Zo is hij op zoek naar een stukje natuur op de Veluwe waarvoor de donateurs van de stichting de verantwoordelijkheid kunnen dragen. „Dat hoeft niet groot te zijn, een heidevennetje of zo zal al genoeg zijn om te onderhouden. Het is gewoon heerlijk en leerzaam om zelf bezig te zijn met een stukje onderhoud van de natuur".

„Recreprotoopbos"

Verder zit de gedreven natuurliefhebber te piekeren over wat hij een recreprotoopbos noemt. Dat vraagt om uitleg. ..Recreatie, produktie en biotoop. De drie functies van een bos, die meestal niet verenigbaar zijn. Het één lijdt onder het ander, maar ik denk dat er een mogelijkheid moet zijn om die wel met elkaar te verenigen. Ik zou een modelplan willen maken dat voor alle drie functies aanvaardbaar is. Zo'n plan kan dan als voorbeeld dienen voor andere gebieden".

„Er is werk zat voor de stichting", meent Van Dam. „We zijn ook van plan om een serie boekjes uit te geven. Het eerste is verschenen en gaat over wildspeuren. Er is in Nederland maar weinig literatuur op het gebied van grofwild. Wanneer je iets wilt weten over wilde zwijnen, damherten, edelherten, reeën en moeflons, die allemaal op de Veluwe voorkomen, dan moet je het hebben van de Duitse boeken en tijdschriften".

..Maar ja, niet alles is te realiseren ". verzucht hij. „We moeten keuzes maken. Maar we doen wat we kunnen en het is de moeite beslist waard. De natuur heeft er baat bij en de mensen genieten ervan".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.