+ Meer informatie

Overleg over beperking verpakkingen loopt moeilijk

„Be<irijfsleven werkt verkeerde kant op "

3 minuten leestijd

UTRECHT (ANP) — Twee maanden voor het verstrijken vun de datum waarop het zogeheten Project Verpakkingen moet zijn afgerond, liggen de standpunten van bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen nog ver uiteen. Dat zegt E. Matser, namens de stichting Natuur en Milieu deelnemer aan het overleg. Volgens Matser werkt het bedrijfsleven „de verkeerde kant" op.

Het Project Verpakkingen loopt al zo'n 15 maanden. Minister Alders van milieubeheer heeft vaker te kennen gegeven wettelijke maatregelen niet uit te sluiten als de deelnemers aan het overleg uiterlijk 1 april niet vrijwillig tot gezamenlijke en duidelijke standpunten komen. Alders wil de voortgaande groei in het verpakkingsafval terugdringen.

Het aandeel van verpakkingen in het jaarlijkse afvalaanbod van circa 40 miljoen ton (exclusief mest, baggerslib en bouw- en sloopafval) bedraagt 2,2 miljoen ton. Alders wil dat in het jaar 2000 een preventie-cijfer van 10 procent wordt bereikt en dat de verwachte autonome groei van 25 procent tot staan wordt gebracht.

Bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen hebben zich bij deze doelstelling aangesloten. Volgens de groeperingen —Natuur en Milieu, Milieudefensie, Consumentenbond en Konsumenten Kontakt- is een verdergaande reductie mogelijk. Het bedrijfsleven, verenigd in de stichting Verpakkingen en Milieu (SVM), noemt de doelstelling zeer ambitieus.

De deelnemers aan het Project Verpakkingen zijn lang bezig geweest met het analyseren van de problemen rond verpakkingsafval en het opstellen van documenten over de haalbaarheid van de nagestreefde vermindering van de groei in het aanbod. Toen dit stadium was bereikt, zo meent Matser, „is het overleg door het bedrijfsleven op een laag pitje gezet". R. Mulder, voorzitter van de stichting Verpakkingen en Milieu, zegt desgevraagd dat het bedrijfsleven werkt aan een plan dat „in Europese termen gezien zeer vérgaand is". Het plan zal einde deze maand worden besproken door de 120 bedrijven die in de SVM deelnemen. Wat het bedrijfsleven betreft, ligt het overleg op schema, aldus Mulder.

Centraal in de discussies staat de vraag naar de noodzaak of wenselijkheid van bepaalde soorten verpakkingen. Het bedrijfsleven meent dat een jaarlijkse groei van 2,5 procent in produktie en consumptie nauwelijks te verenigen is met het streven om het verpakkingsaanbod 30 tot 40 procent te reduceren. Door vergrijzing en toenemende individualisering zou bovendien de vraag naar verpakkingen verder toenemen, omdat mensen vragen om kleinere hoeveelheden van produkten.

Overbodig

De maatschappelijke organisaties vinden een aantal verpakkingen volstrekt overbodig. Zij bepleiten ook een verbod op bepaalde typen verpakkingen wanneer daarvan onvoldoende hergebruik mogelijk blijkt. Ook zou het gebruik van milieugevaarlijke stoffen in verpakkingen geheel moeten worden verboden.

De organisaties zijn met Alders van mening dat de producent voor zijn produkten in het afvalstadium verantwoordelijk moet worden gesteld. Dit zou kunnen door het invoeren van een terugnameplicht en regelingen voor herverwerking. Van huishoudens zou kunnen worden gevraagd het afval te scheiden in zes verschillende delen voor herverwerking.

Het bedrijfsleven vreest dat de overheid door het drastisch indammen van het aanbod aan verpakkingen de vrije keus van de consument wil beteugelen. Het invoeren van een terugnameplicht zou voor de handel veel extra werk betekenen. De kosten van inzameling plus herverwerking komen volgens schattingen van de SVM uit op 21 cent kostenverhoging per verpakking.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.