+ Meer informatie

IN MEMORIAM BROEDER A.L. DE BRUYNE

2 minuten leestijd

Als iemand op hoge tot zeer hoge leeftijd door de Here God uit dit leven wordt weggenomen, is een deel van de generate waarvan hij of zij deel uitmaakte, hem of haar al voorgegaan. Dat maakt overblijvenden in de laatste fase van hun leven dikwijls eenzaam en het is er ook vaak oorzaak van dat de belangstelling en het medeleven bij hun verscheiden minder is dan wanneer hun generatiegenoten er nog zouden zijn geweest.

Teruggetreden in de rust die ouderdom toekomt, wordt men door de opvolgende generatie(s) niet of nauwelijks meer gekend, ook al heeft men in verschillende verbanden en met veel toewijding en kunde aan de gemeente van Christus dienstbaar mogen zijn.

Vele jonge(re) ambtsdragers in onze kerk zullen de naam van de op 30 mei 1995 overleden broeder A.L. de Bruyne niet direct kunnen verbinden met bepaalde verdiensten die deze begaafde en wijze broeder voor de kerk van Christus heeft gehad.

In de Wekker van enkele maanden geleden heeft men kunnen lezen binnen welke verbanden aan het werk van de overledene met dankbaarheid wordt teruggedacht.

Dat doen we zeker ook binnen de kring van het comité landelijke ambtsdragersconferenties; voor het werk van dit comité heeft broeder De Bruyne zich zeer verdienstelijk gemaakt, tot in de laatste fase van zijn leven toe.

Naast wat hij voor het vormingswerk van onze ambtsdragers heeft gedaan (historisch onderzoek, rubricering van met name diakenenconferenties), toonde hij ook bij het inhoudelijk werk van de landelijke conferenties grote betrokkenheid.

Zolang zijn gezondheid het toeliet, was hij een trouw bezoeker van de conferenties. Toen dat niet meer kon, heeft hij van enige afstand achteraf of vantevoren steeds laten blijken waarom en op welke wijze een conferentie-thema hem had beziggehouden.

Als voorzitter van de conferentie bewaar ik hartelijke, leerzame, bemoedigende en richtingwijzende brieven van zijn hand, waarop de woorden wijsheid, oprechtheid en vroomheid van toepassing zijn.

We eren zijn gedachtenis ook hier, hem gunnend dat hij nu mag delen in de vreugde en het loon dat de Here God in uitzicht stelt voor allen die Jezus Christus in waarheid hebben liefgehad en met een toegewijd hart hebben gediend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.