+ Meer informatie

Zondagkermis moet gesloten blijven

College B. en W. Goes adviseren:

3 minuten leestijd

GOES - Als de Goese raad as. donderdag, 24 januari het voorstel van het college van B. en W. volgt, komt er geen kermis op zondag. De meerderheid van het college is niet voor openstelling op zondag. De benadering van het afwijzende standpunt is niet principieel, maar het college wenst in meerderheid rekening te houden met een belangrijke bevolkingsgroep die overwegend bezwaren heeft tegen openstelling van de kennis op zondag. Alleen de PvdA wethouder heeft geen bezwaar tegen zondagskermis, nu wellicht de meerderheid van de bevolking dit ook niet heeft.

Op 18 januari 1973 besloot de raad de kermis van de Grote Marltt te verplaatsen naar het evenementsterrein aan de Zaagmolenstraat. Tevens werd de kermisduur van drie tot vijf dagen uitgebreid met uitzondering van de zondag. Alleen het SGP-raadslid, A. Maljaars, stemde principieel tegen. Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp kwam ais donderslag bij heldere hemel, de heer C. J. van Walbergen (WD) met een amendement, gesteund door zijn fractiegenoot, de heer A. Kakebeke en P. Duinkerken (PvdA) om ook 's zondags de kermis open te stellen. Na schorsing werd het amendement ingetrokken onder voorwaarde dat het college overleg zou plegen met de kermisexploitanten en het midden- en kleinbedrijf, Bij de begrotingsbehandeling in november jl. werd door de heer Maljaars bepleit middels door een schrijven de standpunten van de diverse kerkgenootschappen te vragen.

Het Goese college heeft aan 21 kerkgenootschappen in de gemeente Goes gevraagd hun- standpunt ten opzichte van de zondagskermis mee te delen. Betreurenswaardig is het echter dat maar 13 van de totaal 21 kerken hierop hebben gereageerd.

Enerzijds werd dit veroorzaakt door onjuiste adressering door de gemeente omdat er geen goed adres bekend was, anderzijds bleek bij navraag stelden enkele kerkgenootschappen zich op het volgende standpunt: „Hiervoor bent u bestuurder, dit laten wij aan u over". Is dit laksheid of wil men geen kleur bekennen? Alleen de Rooms-Katholieke kerk heeft geen principiële bezwaren. De overige kerkgenootschappen wijzen de een op grond op Gods Woord en de ander wat meer gevoelsmatig de openstelling van de kermis op zondag af. Ook de Vereniging tot Bevordering van Zondagsrust en Zondagsheiliging protesteert met klem tegen openstelling van de kermis op zondag.

KERMISBOND

De Kennisbond probeert al jaren de kermis ook op zondag open te krijgen. Zij ziet het nog steeds als een betreurenswaardige onderbreking van het kermisgebeuren. Zowel voor de exploitanten als voor het publiek zou het een duidelijk winstpunt zijn, aldus de kennisbond. Zij menen dat de kermis op zondag zou kunnen draaien tussen 13.00 en 23.00 uur, waarbij dan tussen 17.00 en 20.00 uur geen muziek gemaakt zou mogen worden. Wel kermis op zondag en helemaal geen muziek wordt van de zijde van de Kenmisbond een vergaande concessie genoemd. De muziek is een integrerend deel van de kermis. Het openstellen op zondag en het laten vallen van een andere dag wordt door de Kennisbond afgewezen. De zesdaagse kermis voor Goes met zijn kernen is beslist geen overbodige luxe. De Commissie voor Midden- en Kleinbedrijf heeft geen bezwaren tegen kermisopenstelling op zondag. Zij merkt wel op dat zij afwijkende meningen van anderen respecteert.

OMWONENDEN

Een vijftigtal rondom het evenemententerrein wonende gezinnen schrijft aan B. en W. met vérwondering kennis genomen te hebben van het feit dat overwogen wordt de kermis op zondag open te stellen. Zij protesteren hiertegen met klem. Bovendien vinden zij het storend voor eventuele bezoekers van de tegenover het evenemententerrein gelegen begraafplaats. Zij menen dat het niet aangenaam is met het kermislawaai op dé achtergrond daar lang te vertoeven. „Bevorder op zondag de rust in de omgeving", aldus de omwonenden.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.