+ Meer informatie

ZUSTERHULP

4 minuten leestijd

Onlangs had ik een gesprek met enkele diakenen. Zij vertelden mij dat zij als diakenen niet kunnen zonder de hulp van de zusters. Eigenlijk is dat mijn formulering. Ze zeiden: Wij zouden niet weten wat we moesten beginnen, als we niet een beroep op zusters kunnen doen.

Ik vermoed dat veel diakenen dezelfde ervaring hebben. In het boek ‘Zichtbare liefde van Christus’ wordt over de hulp die zusters in de gemeente geven gesproken. Er is zelfs een reglement in opgenomen, dat in een van onze gemeenten wordt gevolgd.

Deze column is de eerste van een aantal in deze nieuwe jaargang. De lezers hebben vernomen dat redacteuren om beurten een column zullen schrijven. Zij doen dat twee keer achtereen. Zo’n column geeft gelegenheid om voor iets aandacht te vragen, dat de moeite van het opmerken waard is. Nu ik deze taak voor het eerst in ons blad mag vervullen, vraag ik aandacht voor alles wat er door zusters in de gemeente wordt gedaan.

Het is niet mogelijk al die onderdelen op te sommen. Het gaat mij vooral om het werk dat gedaan wordt. Van nabij weet ik hoe in alle stilte tal van zusters zich inzetten. Je kunt het ’t kerkelijk vrijwilligerswerk noemen.

Wat een voorrecht dat zusters haar handen, haar liefdevolle harten en haar fysieke en geestelijke kracht in dienst stellen van de gemeente. Hoe vaak komt het tegenwoordig niet voor dat er plotseling hulp geboden moet worden. Een oude zuster moet elke dag door iemand voor een uur bezocht worden. Een oude broeder moet op een moeilijk uur vroeg in de morgen bij de specialist zijn. Hij heeft begeleiding nodig. Een van de ouderen gaat naar een bejaardenhuis. Er zijn geen kinderen, maar wel zusters die de zaken, in overleg met één of twee diakenen, regelen. Zo vindt de verhuizing plaats, en ook de afvoer van wat niet mee kan.

Ik schrijf dit niet om toch vooral namen te (laten) noemen. De zusters zelf zouden het niet op prijs stellen dat haar namen genoemd werden. Degenen die de hulp ontvangen verlangen dat evenmin.

Ik vestig er de aandacht op, opdat de gemeente weet dat er op alle mogelijke manieren diensten worden verricht. Daarbij nemen de zusters een niet weg te denken plaats in.

Als dit alles zo is, is het te verwachten dat voor die hulp in de zondagse erediensten ook gebeden en gedankt wordt. Toen ik in mei 1996 in een van de gemeenten in Potchefstroom voorging heb ik ook daar, net als in Nederland, gedankt voor wat zusters in de gemeente doen.

Het trof mij diep in mijn hart dat na afloop van de dienst - het was al donker op het kerkplein - een zuster mij ontroerd bedankte voor die dankzegging. Bij informatie bleek me dat zij veel vrijwilligerswerk in de gemeente doet, terwijl dat, zoals ze zei, zelden een onderwerp van de dankzegging is. Ook haar ging het niet om haarzelf, maar om wat anderen met haar ter plaatse doen.

Laat er voor dit werk aandacht zijn, ook in de voorbede en in de dankzegging.

Het trof mij bij het doorbladeren van enkele recent verschenen jubileumboeken van plaatselijke gemeenten, dat de zusters in zulke overzichten een uitermate bescheiden plaats krijgen, zo ze er al in vermeld worden.

Laat ik nog een wijdere kring mogen trekken. Dat is wat zusters èn broeders doen als vrijwilligershulp bij het thee- en koffie-schenken in verzorgingshuizen. Broeders die met hun auto dienst doen; echtparen die op een ontspanningsavond mensen naar de recreatiezaal brengen en na afloop weer naar hun kamer; zusters die de toko runnen op een bepaalde afdeling, zodat de bewoners de verlangde artikelen krijgen, hetzij ze zelf komen halen, hetzij ze op hun kamer afgeleverd krijgen.

Ik weet het: elke situatie is verschillend. In de ene gemeente wordt dit gedaan, in een andere gemeente dat.

Laat ik deze column mogen besluiten door met name alle zusters, die in heel verschillende gemeenten, allerlei werk doen, hartelijk te danken.

De HERE weet van uw werk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.