+ Meer informatie

Gemeente Goedereede krijgt een nieuwe 'Bromsnor'

Controle-ambtenaar neemt vrijwel alle apv-taken over wegens gebrek aan tijd bij rijkspolitie

5 minuten leestijd

GOEDEREEDE - De neoSwiebertjes moeten oppassen. Bromsnor is terug. De gemeente Goedereede heeft een primeur met de zogenaamde controle-ambtenaar, zoals de vroegere veldwachter nu officieel heet. Tekort aan mankracht bij de politie is de achterliggende oorzaak van het gemeentelijke initiatief. De rijkspolitie heeft nauwelijks tijd om de Algemene Plaatselijke Verordening (apv) op naleving te controleren. De controle-ambtenaar moet daar verandering in brengen. Opmerkelijk detail: de 'vernieuwde' veldwachter in Goedereede heeft een brede, ^donkere snor...

te I Het takenpakket van de controlei ambtenaar is vrij breed. In principe » kan hij ingrijpen als de apv op wat ï voor wijze dan ook overtreden wordt. ' En dat is uitzonderlijk. Gemeenten . kennen inmiddels milieu-ambtenaren. Overtredingen op het gebied van milieu, hinderwet, bouw- en andere verordeningen worden in veel gevallen al vanuit het gemeentehuis aangepakt. Een controleur voor de gehele apv is echter uitzonderlijk. Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevestigt dat. „Zoiets is vrij ongebruikelijk. De openbare orde en veiligheid komt vrijwel altijd voor rekening van de politie. Als een gemeente dit echter zelf wil aanpakken via de apv, dan zijn daar wettelijke middelen voor". Toch wil de zegsman van de VNG andere gemeenten niet aanraden een 'veldwachter' in dienst te nemen. „Zo Handhaving van dit verbod blijft een taak van de politie. Foto RD iemand moet dan uit de gemeentekas betaald worden. En dat is een verschuiving van financiële verantwoordelijkheid".

Burgemeester G. van Velzen van Goedereede denkt dat kosten en baten tegen elkaar opwegen. „Als hij de taken vervult zoals wij denken dat hij doet, dan kost het niets. Maar de kosten gaan voor de baat". Dat betekent dat de controleur in ieder geval jaarlijks 60.000 gulden moet binnenslepen aan bij voorbeeld extra leges, toeristen- en hondenbelasting en reinigingsrechten. 'Genoemd bedrag is als vergoeding op de begroting opgenomen voor de nieuwe controle-ambtenaar. Eventuele kosten voor overuren en andere vergoedingen zijn exclusief. Van Velzen benadrukt de noodFoto RD zaak van een apv-controleur. „De politie legt geen prioriteit bij apv-overtredingen. Er is te weinig personeel. Om bepaalde overtredingen van de apv snel te kunnen signaleren en aan te pakken is intensieve controle nodig". De burgemeester noemt hierbij als voorbeeld illegale bewoning. „Als zoiets, niet op tijd geconstateerd wórdt, dan is het na verloop van tijd moeilijk mensen uit hun woning te zetten. En daarmee onstaat rechtsongelijkheid tegenover mensen die wèl een vergunning aanvragen, maar niet krijgen".

Volgens Van Velzen heeft de rijkspolitie van Goedereede geen probleem met de komst van de gemeentelijke collega, die overigens minder bevoegdheden heeft dan de politie. Woordvoerder wachtmeester L. J. C. van Seters bevestigt dat. „Voor deze kleine zaken hebben wij geen tijd. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Wie de apv-zaken doet, maakt in principe weinig uit; als dat soort dingen maar wordt aangepakt".

Van Seters pleit voor regelmatig overleg. Burgemeester Van Velzen kan hem wat dat betreft geruststellen. Bovendien is de nieuwe 'veldwachter', W. van Sighem, een goede bekende van de politie. Woeste Willem, zoals hij door zijn collega's niet zonder reden genoemd werd, is een aantal jaren politie-agent geweest in Goedereede. Het werk is dus niet nieuw voor hem. Zijn bekendheid met en in de gemeente heeft volgens de burgemeester de doorslag gegeven voor zijn benoeming.

Speerpunten

Ondanks het uitgebreide takenpakket voor de controle-ambtenaar, heeft ook de gemeente prioriteiten. Naast de al genoemde illegale woningen liggen de speerpunten voornamelijk in het recreatieve gebeuren. Kampeerterreinen zullen na 1 september —de datum van indiensttreding— wat vaker officieel bezoek krijgen. Ook het strand wordt intensiever gecontroleerd.

Het bekeuren van nudisten is een politietaak. De veldwachter kan zijn collega's wèl inseinen. Overigens is ook de politie actief op dit terrein. Een drietal onlangs aan de rechter voorgelegde zaken liep echter op niets uit. De naaktlopers werden, tot teleurstelling van politie, burgemeester en —waarschijnlijk- officier van Justitie, vrijgesproken. Plaats en omstandigheden waren niet aanstootgevend genoeg.

Vloekverbod

Naast de 'normale' apv-Verboden, zoals loslopende honden, ontsierende reclame, fout parkeren, kent de Goereese verordening een paar opmerkelijk artikelen. Een pilsje drinken op de openbare weg is verboden, evenals „in, op of tegen een raamkozijn of VEERE Met historische stadhuis van de gemeente Veere staat tijdens het toeristenseizoen in de belangstelling. Foto RD een drempel van een gebouw te zitten of liggen". Een gluur-, vloek-, vermomming- en piasverbod kent de gemeente ook. Volgens Van Velzen is het voorgekomen dat cafébezoekers urineerden in tuinen of zelfs brievenbussen. Tender een verbod in de apv kan daar niet of nauwelijks tegen opgetreden worden.

Volgens de verordening mag een vermomd of onherkenbaar gemaakt persoon zich evenmin op de openbare weg bevinden. Sinterklaas en zijn geschminkte helper hoeven desondanks niet bang te zijn dat de Goereese veldwachter hun straks de kleding- en haarstukken van het lijf rukt. Het desbetreffende artikel is met name gericht tegen overvallers en dergelijke onverlaten die gebruik maken van bivakmutsen.

Het vloekverbod is een verhaal apart. Goedereede gebruikt de Veluwse variant. Die houdt in dat vloeken verboden is, tenzij „er gedachten of gevoelens worden geopenbaard". In de praktijk lijkt dit een puur theoretisch artikel. Volgens Van Velzen hangt eventuele gerechtelijke vervofging echter af van de situatie ter plaatse, „maar het betreft wel exclusieve gevallen".

Niet alles rond de nieuwe functionaris is al in kannen en kruiken. Zijn uniform bij voorbeeld. Vooralsnog gaat de burgemeester er van uit dat de controle-ambtenaar zijn functie uitoefent in burgerkleding. Of dat uiteindelijk zo blijft, is niet duidelijk. ..Daar moet nog over gesproken worden". Ook over de definitieve opsporingsbevoegdheid hgt niet alles vast. Waar de grenzen voor 'Woeste Willem' liggen, blijft vooralsnog de vraag. Het overleg met de minister hierover is, aldus de burgemeester, nog niet afgerond. Maar één ding is in ieder geval duidelijk: de avond- en weekenddiensten zijn voor de oudpolitieman geen verleden tijd. . intensieve controle. G. VAN VELZEN Foto RO

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.