+ Meer informatie

Nieuwe artikelen van Curver

Wit is weer helemaal terug

6 minuten leestijd

Op de onlangs in Utrecht gehouen Voorjaarsbeurs en op de HuisDudbeurs in Amsterdam timmerde 'yrver weer flink aan de weg. Het ssortiment plastic huishoudelijke' rtikelen breidt zich nog steeds geaag uit. Men haakt altijd erg vlot in op modeends en het is daarom niet verwonderk dat een groot aantal artikelen nu ook wit verkrijgbaar is. Na de bruin-, auw- en oranjerage is wit weer heleaal terug. Inderdaad, de kleur die we i'n vijftien jaar geleden allemaal zo saai )nden,.. Wieuwe of vernieuwde artikelen van urver zijn: ;.raintainer: een reservoir om regenwar op te vangen, te bevestigen in de rempijp. Star-bowl: een afwasbak met een los 'valvergietje. ïn ovale spiegel met dezelfde brede rand s het ronde model. ;n hoekstandaard voor in de badkamer. ie nieuwe vergieten waarvan één met kbak. Afwasbak met los afvalvergietje een vierkante emmer (geen kringen meer op de grond en bovendien makkelijk op te bergen...) een tobbe voor kleine wasjes.

Al deze artikelen zijn uitgevoerd in het bekende stevige Curverplastic en meestal in verschillende kleuren verkrijgbaar. AUes in het wit...

De eerste wereldtentoonstelling voor aëro- en astrophilatelie, de LÜRABA 1981, die in Luzern werd 'gehouden, is achter de rug, niaar de volgende grote internationale expositie, onder patronaat van de Internationale philatelie-organisatie, komt reeds in zicht. Deze is van 2231 mei in Wenen.

Ook in eigen land zal ongeveer gelijktijdig de tweejaarlijkse nationale postzegeltentoonstelling worden gehouden. Deze wordt op vrijdag 29 mei geopend door mr. P. van Vollenhoven, die als beschermheer van de expositie optreedt in het Doelengebouw in Rotterdam. Ter gelegenheijd hiervan worden drie speciale enveloppen uitgegeven, met een afdruk van de originele wapens van Charlois, Delfshaven en Kralingen, die in de vorige eeuw nog zelfstandige gemeenten waren en die in 1886 en 1895 bij Rotterdam zijn gevoegd. Het poststempel zal worden aangepast aan het stempel van Charlois, Delfshaven en Kralingen, dat ten tijde • van de overname door de Maasstad werd gebruikt. De enveloppen zijn a ƒ 3,50 pcT stuk verkrijgbaar op de tentoonstelling, maar kunnen ook als set van 3 stuks a ƒ 10,- besteld worden door overmaking van dit bedrag op gironummer 397.28.70, t.n.v. penningmeester R81 te Oosterhout. Van 28 april - 3 mei wordt in Stuttgart de NAPOSTA 81, de nationale Duitse tentoonstelling georganiseerd en op 26 en 27 september is in Edegem (Antwerpen) een internationale ruimtevaart(zegels)tentoonsteliing. • Van 25 - 27 september is er in de Oude kerk te Amsterdam een jubileumexpositie van de Nederlandse vereniging van poststukken- en poststempelverzamelaars.

Wijziging emissie 1981

In het Nederlandse uitgifteprogramma zijn enkele wijzigingen aangebracht. Het aantal zegels, gewijd aan de export is van twee uitgebreid tot vier, dat op 20 oktober zullen worden uitgegeven'in plaats van op 16 juni. Op laatstgenoemde datum verschijnt nu één langlopende zegel met een afbeelding van paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De twee paleiszegels, oorsproïikelijk gepland op 20 oktober, vervallen. Er is een zegel aan het emissieprogramma toegevoegd, namelijk die ter herdenking van het 450-jarig bestaan van de Raad van State. Eerste dag van verschijning 1 oktober.

Na de deze week (7 april) verschenen zomerpostzegels wordt op 19 mei een serie van drie zegels en een velletje uitgegeven, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de pakketpost, de openbare telefonie in ons land en dat van de Rijkspostspaarbank.

Zegels

Eveneens op 7 april zijn uitgekomen de vier bijzondere zegels met toeslag Voor het gehandicapte kind op de Nederlandse Antillen; zij blijven in de verkoop tot en met 6 juni a.s. Zegelformaat: 25x36 mm; perforatie 12'/^: 14 en zonder watermerk.

Ook in België zijn er twee zegels met toeslagUen bate van gehandicapten verschenen in de waarden van 10 en 25 Bfr; toeslag resp. 5 en 10 Bfr. Vorige maand (16 maart) werden drie zegels gewijd aan

i:^N;iyittRmi^:^o
de herdenking van het r50-jarig bestaan van de Kamer van volksvertegenwoordiigers (Tweede kamer) en van de Senaat (Eerste kamer), alsmede van de 150ste verjaardag van de dynastie, Op die van, 50 Bfr is het standbeeld van koning Leopold I afgebeeld.

Voorts in België twee Rode-kruiszegels op 6 april (met toeslag) met afbeeldingen van het embleem van het 15de internationale congres voor radiologie en een'allegorische voorstelling van dringende internationale hulpverleningen. De verhoging van de posttarieven in dit land heeft geleid tot enkele verhogingen van zegelwaarde op de nieuw te verschijnen zegels. Zo is reeds een nieuw type „heraldieke leeuw" ter waarde van 6 Bfr uitgekomen.

Denemarken is evenmin ontkomen aan de verhoging van de posttarieven en derhalve ook daar nieuwe zegelwaarden, o.m. van 120, 130 en 150 Öre met het portUXEMBpURG tret van koningin Margretha en van 3.30, 4.70 en 12 Kr. met het nationale wapen. Op 19 maart zijn er twee zegels verschenen ter gelegenheid van hét 350-jarig bestaan van de Nyboderfundatie in Kopenhagen. De Deense Europazegels zullen de afbeeldingen dragen van ringsteken en , midzomernachtvuur; deze hebben 4 mei als eerste uitgiftedag.

Elke maand kan men in Frankrijk wel bijzondere postzegels kopen. In januari waren dat „historische monumenten"; in februari één, gewijd aan het nationaal studiecentrum voor telecommunicatie bij Grenoble en één missiezegel ter herdenking van de' componist Jacques Offenbach. De maand maart werd geopend met een zegel „kunstwerken", waarna één betrekking hebbende op de „dag van de postzegel", vervolgens een zegel met kindertekening en tenslotte een serie van vier zegels met voorstellingen van de wetenschappelijke ontwikkelingen in deze -eeuw. Deze maand worden de series „kunstwerken" en „toerisme" uitgebreid met elk twee zegels en in mei zijn de Europa (folklore)zegels aan de beurt.

De postdienst op Groenland heeft twee nieuwe koningin Margrethazegels doen drukken in waarden van 50 en 230 Öre, vorige maand gevolgd door een zegel „volksverhalen".

De Luxemburgse PTT zorgt steeds voor uitvoerige beschrijvingen van nieuwe postzegels; dit was zo bij de muntzegels in maart, namelijk vier zegels met fraaie afdrukken van zegels uit de 17de en 18de eeuw, in waarden van 4, 6, 8 en 30 Fr. Voorts in maart twee zegels gebouwen, het oude gerenoveerde atheneum en het gebouwencomplex van de Europese raad in de stad Luxemburg. Op 4 mei • worden de Europazegels uitgegeven en ; op dezelfde dag drie zegels voor de viering van de 50ste verjaardag van het nationale schaakverbond, voor 125 jaar Internationale bank van Luxemburg en 125 jaar staatspostspaarbank.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.