+ Meer informatie

WOORDENBOEK VOOR BIJBELLEZERS

3 minuten leestijd

De meeste lezers van Ambtelijk Contact zullen wel een woordenboek in huis hebben. De meest uitgebreide, die van “Van Dale’ of een ander, minder uitgebreid woordenboek. Iedereen komt op een gegeven moment ervoor te staan, dat hij/zij op een woord stuit waarvan de betekenis hem/haar onbekend is. Dan grijp je naar dat woordenboek en je frist je kennis op. Onontbeerlijk! Datzelfde, onontbeerlijk, kan gezegd worden van een woordenboek dat speciaal samengesteld is naar aanleiding van bijbelse woorden en begrippen. Al sinds vele decennia was daarvoor een uitgave beschikbaar, het bekende boek van dr. F.J. Pop: Bijbelse woorden en hun geheim. Verreweg de meeste predikanten hebben het in hun boekenkast staan, en maken er een dankbaar gebruik van. Hoe zou je immers kunnen preken zonder de diepste betekenis van woorden in hun bijbelse context te kennen? Hoe zou je woorden als genade, goedertierenheid, hoop enz. hun goede ‘kleur’ kunnen geven zonder je verdiept te hebben in de achtergronden van die woorden?

Maar… ‘Pop’ is sinds enige tijd uitverkocht; en een herziening van dit boek leek de uitgever minder gewenst. Daarom mag de vreugde heel groot zijn dat we vanaf heden kunnen ‘ontpoppen’: een samenwerking tussen 39 theologen, onder aanvoering van dr. A. Noordegraaf, dr. G. Kwakkel, dr. S. Paas, dr. H.G.L. Peels en dr. A.W. Zwiep als redactie heeft geleid tot een voorname uitgave van op de kop af 800 bladzijden. Aan de namen van de medewerkers kunt u zien dat e.e.a. staat onder de overtuiging dat we in de Schrift te maken hebben met Gods gezaghebbend Woord. Een eerbiedige benadering daarvan springt er dan ook in de onderscheiden bijdragen uit. Er is grondig werk verricht, waarvan de omvang pas nu, bij de verschijning van dit woordenboek kan blijken, en waarvoor we veel dank en respect aan redactie en medewerkers verschuldigd zijn.

Het boek werkt volgens een vast en duidelijk concept; de uitleg van de woorden vindt via een heldere structuur zijn weg: allereerst wordt gezocht naar geloofstaal en cultuurtaal rond een bepaald woord; dan komt vaak al iets boven van de kloof die er is tussen de taal van de bijbel en de taal van de samenleving. Vervolgens wordt in een tweede onderdeel gezocht naar de ‘woorden’ die bij het te onderzoeken woord verder klinken in de bijbel; het Hebreeuws en Grieks komen ter sprake. Dan volgt een verhandeling over de betekenis in de context (in het Oude en het Nieuwe Testament). Aan het eind wordt de kern van de betekenis nog eens duidelijk onder woorden gebracht, en wordt verwezen naar andere besproken woorden.

Ten slotte: de redactie is zich ervan bewust geweest dat er in ons taalgebied sprake is van verschillende vertalingen; de meest recente is de NBV. Met het oog daarop is er aan het eind van het woordenboek een zogenaamde conversietabel toegevoegd, waaruit duidelijk wordt welke woorden uit de vertaling-1951 sporen met de NBV en omgekeerd. Een register van woorden waaruit duidelijk wordt bij welk besproken woord men kan zoeken, completeert het geheel. Voorlopig kunnen we met deze mega-uitgave weer vooruit!

n.a.v. : dr. A. Noordegraaf e.a. (red.), Woordenboek voor bijbellezers. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2005, 800 blz., € 55,-.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.