+ Meer informatie

GEREFORMEERD KERKRECHT IN KORT BESTEK

3 minuten leestijd

Met enige regelmaat verschijnt er in de kring van de Gereformeerde Gemeenten materiaal op het gebied van het kerkrecht. Met name wijlen ds. K. de Gier (zijn naam wordt in dit nieuwe boek met ere genoemd) heeft zijn sporen op dit gebied verdiend. De ontwikkelingen gaan echter door en daarom is het goed dat de huidige docent kerkrecht aan de Theologische School in Rotterdam, ds. W. Silfhout, dit nieuwe boek schreef. Het valt uiteen in twee delen: de algemene beginselen (1) en de artikelsgewijze toelichting (2).

In het eerste deel treft men - zoals het behoort - o.a. een doorlichting aan van de verschillende kerkrechtelijke stelsels. Ook is in dit deel duidelijk dat de Gereformeerde Gemeenten in rapport met de tijd staan, of in ieder geval dat zij - net als alle andere kerken - te maken hebben met de doorwerking van de veranderingen in de samenleving in het kerkelijk leven. Zo is het appelrecht geducht onder de loep genomen (en verwerkt in het boekje In goede orde). Er wordt niet zonder reden gewaarschuwd voor een juridisering van het kerkelijk leven (blz. 25), maar tegelijk is duidelijk dat men die zich niet geheel van het lijf kan houden: ook in de GG stappen leden soms naar de burgerlijke rechter, zodat deze ‘over de schouders’ mee gaat kijken… Moeten we er bang voor zijn? Ach, terecht wordt op dezelfde bladzijde gesproken over de geestelijke noodzaak van het zorgvuldig kerkelijk handelen, ongeacht de vraag wie er meekijkt! Ook op blz. 34 komt de kwestie van de verhouding kerk-samenleving nog weer om de hoek kijken: daar wordt een passage gewijd aan de toenemende overheidsinvloed, die des te meer toeneemt naarmate de secularisatie toeneemt: wie weet nog wat de kerk beweegt en wat haar eigen plaats is…?

Soms zou men wel iets meer willen lezen dan er staat; zo stelt ds. Silfhout op blz. 85 dat de voorzitter van de ambtelijke vergaderingen een predikant dient te zijn, ‘in verband met zijn profetisch ambt’. Dat is vaker geponeerd, maar klopt het ook? Hoe verhoudt zich dat tot de terechte bewering - iets boven dit citaat - dat de preses zich zo min mogelijk in het debat mengt en dat zijn taak vooral is om de vergadering in goede banen te leiden?

Wat het tweede deel betreft: het is opvallend dat deze kerken nog steeds werken met de tekst van de Dordtse Kerkorde uit 1618/’19. Dit blijkt ook bij raadpleging van de website. Dat geeft verbinding met het voorgeslacht, maar soms geeft het ook vervreemding: zo zijn er nog steeds de oorspronkelijke artikelen 51-52, die gewagen van de verhouding tot de Waalse kerken. Het staat weliswaar tussen haakjes, maar toch mag men zich afvragen wat de zin ervan is; in onze kerken is een en ander vervangen door een artikel ‘Kerken in het buitenland’. Toevoegingen of aantekeningen die door synoden werden aanvaard komt men wel in de toelichtende tekst van ds. Silfhout tegen, maar ze zijn niet, zoals bij ons, bijvoorbeeld in een kleine letter bij de hoofdtekst te vinden. Als ik, bij het vele goede dat van dit handboek te zeggen is, een wens mag uiten…?

n.a.v. ds. W. Silfhout, Gereformeerd kerkrecht in kort bestek. Toelichting op de Dordtse Kerkorde. Uitg. Den Hertog Houten 2010, 313 blz., € 32,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.