+ Meer informatie

,De Berenbos' bestaat 20 jaar

KINDERTEHUIS VAN DE GER. GEM. IN NUNSPEET

4 minuten leestijd

Op 18 augustus zal het 20 jaar geleden zijn dat ds. Van Stuyvenberg het kindertehuis „De Berenbos" in Nunspeet opende. Dezer dagen hadden wij een gesprek hierover met de directrice mevr. De Looff, die al sinds 1958 aan het tehuis verbonden is. Samen met drie zusters verzorgt zij er 28 kinderen. Dit tehuis was eerst bestemd voor zwakke en rustbehoevende kinderen en wezen. Nu is het ook uitgegroeid tot een tehuis voor schipperskinderen.

De kinderen variëren in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het is werk dat je met gevoel en met je hart moet doen, aldus de directrice. Tijdens de school vakanties zijn er meestal zwakke kinderen voor hun gezondheid. Mevr. De Looff vertelde ons dat er nog nooit een kind ten gevolge van heimwee was weggegaan.
Er heerst een gezellige, huiselijke sfeer in haar tehuis. Tijdens ons bezoek komen even enkele kinderen haar welterusten zeggen voor het naar bed gaan. Er is als in ieder huisgezin hier ook regel van naar bed gaan en opstaan.

KEURING
Deze kinderen gaan allemaal naar de Ger. Gem. school in Nunspeet. De kinderen worden door de eigen huisarts gekeurd alvorens zij in het tehuis komen. Zodoende weet de directrice ook welke kinderziekten ze gehad hebben. Op het ogenblik zijn er ook veel kinderen uit gezinnen met sociale noden. Deze kinderen hebben eigenlijk dubbele liefde nodig. Zieke kinderen behandelt de directrice meestal zelf.
De Nunspeetse huisartsen J. A. Lucardie en Smit komen hier voor de medische verzorging. Ook heeft de directrice een prettige samenwerking met de heer R. G. Westerduin, hoofd van de Ger. Gem. school te Nunspeet. Als er problemen zijn bespreken zij die altijd samen. Zij heeft dan ook voor het personeel van deze school, alle lof. De directrice is er zich wel degelijk van bewust, dat zij eigenlijk in de plaats van de ouders staat met haar staf. De kinderen moeten weten wat ze aan je hebben. Ook onder het eten wordt er meestal wel wat gepraat. De directrice meent dat de zusters en de directrice elkaar nodig hebben.

AANVRAGEN
Alle aanivragen om plaatsing in het tehuis komen binnen bij de directrice; zij beoordeelt de aanvragen. Alleen bij erg moeilijke gevallen wordt het bestuur ingeschakeld. De voorzitter van het bestuur is de Nunspeetse ds. C. de Ridder. Wanneer de directrice met weekendverlof is, vindt ze dat meestal stil en verlangt ze erg naar de kinderen terug. Want ze vindt het altijd leuk weer bij ze terug te keren.

MOEILIJKE TAAK
Ze is zich terdege bewust van de moeilijke en verantwoordelijke taak, maar ze mag ook dikwijls de zegen des Heeren in dezen ervaren. Anders zou het een onmogelijke taak zijn, zegt zij.
Er zijn in het gehele land veel collectantjes die de huizen langs gaan. Deze krijgen van de directrice jaarlijks allemaal persoonlijk een bedankje met een presentje. Ook zijn er verschillende scholen die voor dit tehuis steeds geld overmaken. In de kerken van de Gereformeerde Gemeenten wordt eenmaal per jaar gecollecteerd. Er wordt ook wel eens een bedrag overgemaakt met de mededeling dat het is bestemd voor de kinderen. Hiervoor koopt de directrice dan bijv. een speelwerktuig of speelgoed. De gever of geefster krijgt hiervan bericht.

Er mogen ook kinderen van andere gezindten komen, mits ze zich onderwerpen aan de regels. Het is een tehuis waar de kinderen in goede handen zijn. De zusters hebben namelijk ook al zo'n 8 jaar ervaring. Toen we na het gesprek met de directrice het tehuis nog even doorwandelden hebben we versteld gestaan van de keurige inrichting. Op de slaap zalen sliepen de kinderen rustig, zich van geen sociale problemen bewust

SCHOOL
Ongeveer gelijktijdig met het kindertehuis jubileert ook de school van de Gereformeerde Gemeente te Nunspeet. Met deze school is op 1 september 1954 begonnen. Men startte eerst in een noodgebouw aan de Brinkersweg met een driemansschool. In 1955 begon men in de oorspronkelijke school aan de Westerlaan. Deze school, de Ds. Van Stuyvenbergschool werd door deze predikant geopend. Oorspronkelijk begon men met 80 leerlingen, maar omstreeks 1965 begon de school geweldig te groeien. Binnen enkele jaren groeide de school uit tot 7 leerkrachten. In deze tijd begon ook het schoolbusje te rijden. Deze bus haalde de kinderen in het naburige Doornspijk, Elburg en 't Harde op. De school fungeert dus eigenlijk ook als streekschool. In 1970 werd de school uitgebreid met 3 lokalen.

UITBREIDING
Momenteel ondergaat de school weer een uitbreiding met 1 lokaal en een kamer voor het hoofd der school. Er zijn nu 216 leerlingen. Hierin zijn ook begrepen de kinderen van het kindertehuis „De Berenbos". Men werkt er met 3 onderwijzeressen en 4 onderwijzers onder de bekwame leiding van het hoofd de heer R. G. Westerduin. De gemiddelde leeftijd van de leerkrachten is 25 jaar. Voorzitter van het schoolbestuur is ds. C. de Ridder, terwijl de heer Van Engelen al 26 jaar secretaris is. Men had namelijk al 6 jaar vóór de stichting van de school een bestuur om tot oprichting van de school te komen. Ook veel Hervormde kinderen bezoeken deze school. Aan deze school is nog geen kleuterschool verbonden, maar misschien komt deze er ook nog.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.