+ Meer informatie

Onderwijsvrijheid en Grondwetswijziging

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Niet meer en niet minder ruimte zal er zijn voor ontwikkelingen op het terrein van het onderwijs als de grondwet wordt gewijzigd, zoals het kabinet heeft voorgesteld. Tot deze slotsom is het kabinet gekomen in de memorie van antwoord op het voorlopig verslag over het wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen over het onderwijs in de grondwet.

Daarin wordt een analyse gemaakt van de ontwikkeling en van de inhoud van de geldende voorschriften en van de voorgestelde veranderingen. Het kabinet vindt, dat deze veranderingen volledig aansluiten bij de bestaande bepalingen.

De voorstellen voor de financiële gelijkstelling van het bijzonder aan het openbaar onderwijs betekenen ook geen verruiming van de bevoegdheid van de overheid om voorwaarden voor bekostiging te stellen. Uit de uiteenzetting over „bekostigingsvoorwaarden" en „eisen van deugdelijkheid" blijkt, dat deze begrippen altijd nauw hebben samengehangen en dat een scherp onderscheid niet gemaakt kan worden, aldus de memorie van antwoord.

Delegeren

De veranderingen beogen ook een uitdrukkelijke grondwettelijke grondslag te geven aan het delegeren van bevoegdheden bijvoorbeeld aan de kroon, onder andere voor het stellen van voorwaarden voor bekostiging. Dit houdt verband met een systematisch onderscheid dat in de gehele grondwet gemaakt zal worden tussen bepalingen die, of de wetgever opdragen een onderwerp geheel in de wet te regelen, of toestaan dat bij dit regelen ook andere overheidsorganen kunnen worden ingeschakeld.

Al van het begin af aan is in de onderwijswetgeving delegatie mogelijk gemaakt. Ze is een vast gebruik dat bij juiste toepassing een bevredigende methode van wetgeving gebleken is, meent het kabinet. Het legt daarbij een lijst over met de vele gevallen, waarin delegatie in de onderwijswetgeving voorkomt.

Met de memorie van antwoord is een nota van wijziging ingediend. Daarmee wordt de bepaling over de vrijheid van richting aangevuld. Daardoor wordt in de tekst van de voorstellen duidelijker tot uitdrukking gebracht, dat ze geen verandering inhoudt ten opzichte van het huidige artikel 208 van de grondwet, aldus de memorie van antwoord.

Medio oktober vertrekt hij voor een reis van vier maanden naar de Verenigde Staten, op uitnodiging van vele vrienden, die hij heeft mogen maken in de periode dat hij Warden of the Garden Tomb in Israël was.

Half februari komt hij voor een korte tournee naar Nederland, waarna hij opnieuw naar Rhodesië en Zuid-Afrika zal gaan, om dan ten slotte terug te keren naar zijn vrouw en kinderen in Jeruzalem". De berekeningen en begelei(ding bij de bouw van 6e l

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.