+ Meer informatie

Kabinet akkoord met wijziging Pachtwet

Nieuw stelsel speelt in op eisen markt

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met een wijziging van de Pachtwet. De bedoeling is dat de bescliikbaarstelling van grond in pacht wordt gestimuleerd, zodat de bedrijfsoppervlakte wordt vergroot. Ook wordt met de wijzigingen ingespeeld op de eisen van de markt.

In het wetsvoorstel wordt een nieuw bijzonder pachtstelsel geïntroduceerd. Daarin kan pacht los van land plaatsvinden. Dat geldt met name voor teelten waarin vruchtwisseling noodzakelijk is. Dergelijke pachtovereenkomsten hoeven niet door de grondkamer te worden goedgekeurd, wel moeten ze worden geregistreerd bij deze instantie. Ook mag de reguliere pachter in de toekomst tot onderverpachting overgaan.

Daarnaast wordt de vrije pacht verhoogd van 25 are naar een hectare. Op deze vorm van pacht is een aantal regels niet van toepassing. De grondkamer blijft net zoals nu bevoegd om bij voorbeeld voor glastuinbouw of boomkwekerij de oppervlaktegrens te verlagen, echter niet verder dan 50 are.

Een wijziging van de maximaal toelaatbare pachtprijzen zal in de toekomst in beginsel rechtstreeks doorwerken in lopende pachtovereenkomsten. Op dit moment is voor een wijziging van de pachtprijs nog toestemming nodig van de grondkamer.

Verkoop

Verder wordt de afdracht van de winst bij verkoop anders geregeld. Als de verpachter zijn verpachte boerderij of grond wil verkopen, moet hij deze eerst aan de pachter aanbieden. Als de pachter daarin toestemt, moet hij circa 60 procent van de' marktwaarde betalen. Als de pachter de boerderij of de percelen land binnen vijftien jaar daarna doorverkoopt, moet hij een evenredig afnemend deel van de winst aan de verpachter afdragen.

In de toekomst zullen overtredingen van de Pachtwet niet strafbaar meer zijn. Naar het oordeel van het kabinet biedt de wet voldoende mogelijkheden om de civiele rechter in te schakelen. Het wetsvoorstel wordt nu allereerst voor advies naar de Raad van State gezonden. De verwachting is dat het in de eerste helft van volgend jaar bij de Tweede Kamer ingediend kan worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.