+ Meer informatie

AAN DE KERKENRADEN

4 minuten leestijd

Het comité voorbereiding ambtsdragersconferenties meldt het volgende: Met onze brief van juli 2004 hebben wij u enkele vragen gesteld over de jaarlijkse ambtsdragersconferenties. Van de 180 verzonden brieven zijn er 118 ingevuld aan ons teruggezonden. Dat is een respons van 66 %. Ons comité is blij met zoveel ingediende reacties. Dit grote aantal antwoorden op onze vragen stelt ons in de gelegenheid om de conferenties zo goed mogelijk te doen aansluiten op de wensen van de ambtsdragers

Alle kerkenraden, hartelijk dank voor de genomen moeite.

In plaats van een brief aan alle kerkenraden geven wij door middel van dit artikel een globale impressie van de antwoorden, omdat het vanzelfsprekend ondoenlijk is de veelheid van de vaak ook verschillende reacties samen te vatten.

Meer dan tweederde van de kerkenraden die gereageerd hebben, vullen in soms of regelmatig de conferenties te bezoeken. Circa 30 kerkenraden laten weten de conferenties nooit te bezoeken. De redenen dat kerkenraadsleden nooit of soms de conferenties bezoeken hebben hoofdzakelijk betrekking op drukte en agendabelasting, de vrije zaterdag en de afstand. Soms is ook de prijs van het parkeren naast de kerk in Amersfoort, de duur van de conferenties de hele dag en de keuze van onderwerp een reden om weg te blijven. Bijna de helft van de kerkenraden is negatief over het organiseren van regionale conferenties naast de landelijke, een aantal kerkenraden wil regionale conferenties in plaats van de landelijke en een aantal kerkenraden wil regionale conferenties laten samenvallen met de classicale conferenties.

Wij hebben veel ideeën en suggesties gehad voor onderwerpen, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling, samenwonen, charismata, huisbezoek, secularisatie, levensheiliging en de tekenen der tijden. Veel suggesties waren er ook in de categorie overige opmerkingen, zoals één keer per jaar, een andere plaats van samenkomst, een korter programma en een meer interactieve behandeling van het thema.

Tot zover een globale impressie van de beantwoorde vragen.

Het comité heeft uitvoerig alle reacties besproken in zijn vergadering van 28 oktober jl.

Wij hebben een aantal besluiten genomen die gebaseerd zijn op de reacties van de kerkenraden en die zullen worden toegepast op de voorjaarsconferentie van 2005. Vanaf het jaar 2005 zullen wij de conferenties één keer per jaar organiseren, in de kerk te Nijkerk, waar voldoende en vrije parkeerplaatsen zijn, met een programma dat iets minder lang doorloopt in de middag en met een kortere lunchpauze. Wij zullen bij de keuze van onderwerpen rekening houden met de ingediende suggesties. Per conferentie zullen wij bezien of het mogelijk en/of wenselijk is de discussie ook te voeren in groepen, mede afhankelijk van het onderwerp en de gekozen opzet. Tenslotte zullen wij als comité ons meer profileren door met u vaker in gesprek te gaan en te corresponderen, de conferenties tijdig aan te kondigen; ook in Ambtelijk Contact als het maar even kan, met een artikel over het thema van de conferentie.

Na de voorjaarsconferentie van 2005 zullen wij de toegepaste veranderingen, met eventuele reacties van de aanwezigen, evalueren. Dan ook zullen wij bezien of meer veranderingen nodig zijn om de doelstellingen van de jaarlijkse conferenties te realiseren, namelijk het elkaar bemoedigen, toerusten en ontmoeten.

De voorjaarsconferentie van 2005 zal D.V. gehouden worden op zaterdag 2 april en zal gaan over het onderwerp ‘De tekenen der tijden’. Het gaat om het bijbels verstaan van die tekenen en de betekenis ervan in de concrete situatie van het heden waarin wij leven.

Een gerichte uitnodiging ontvangt u in februari 2005. Wij proberen een artikel over dit onderwerp op te nemen in Ambtelijk Contact van maart 2005.

Indien u nader met ons wilt spreken over de ambtsdragerconferenties, dan kunt u contact zoeken met één van de onderstaande leden van het comité.

G. van Oord, voorzitter, tel. 078 6129695

H. van der Laan, secretaris, tel. 0591 554445

B. van den Boom, penningmeester, tel. 035 5412724

Joh. Vuijk, lid, tel.0318 591956

P. van Duijvenbode, vice-voorzitter, tel. 0180 316797

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.