+ Meer informatie

TER OVERWEGING

4 minuten leestijd

Dr. W. Verboom, Jakob, een pelgrim. Momenten uit het leven van een aartsvader. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen. 77 blz. f 11,90.

De auteur gaat nader in op de persoon Jakob. In korte overdenkingen beschrijft hij momenten uit het leven van Jakob. Een veel bewogen leven, vol hoogten en diepten waarin de trouw, liefde en genade van God telkens zichtbaar zijn. In dit boekje kunnen we ons goed in Jakob herkennen. Hoe zondig en doortrapt is Jakob, hoe herkenbaar in ons zondig leven, maar hoe groot is Gods genade en leiding. Het lezen van dit boekje kan in moeilijke momenten treffend Gods almacht en leiding van Zijn volk laten zien. In dit alles laat de auteur goed naar voren komen dat ook een aartsvader o zo menselijk is geweest. De overdenkingen zijn helder geschreven; ze hadden echter nog wat meer diepgang mogen hebben.

Drs. W.G. Rietkerk, De aarde en haar toekomst. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen. 100 blz. f 17,90.

De auteur geeft in zijn boek aan dat God een allesomvattend plan heeft om de aarde te redden. Steeds opnieuw verschijnen er sombere rapporten over de toekomst van de aarde. Als gevolg van de Golfoorlog is er een stroom van publikaties over een naderende ondergang op gang gekomen. Maar ook de Bijbel spreekt over dit onderwerp. Vele gelovigen denken daarbij alleen aan allerlei onheilsvoorspellingen, aan de aarde die in vuur zal vergaan, aan het Laatste oordeel en de hemel, het enige toekomstbeeld dat hoop biedt. De bijbelse profetieën doen echter ook heel duidelijk uitspraken over een nieuwe aarde die er na de loutering door het vuur zal zijn. De auteur gaat nader in op de verantwoordelijkheid die we hebben voor het beheer van de aarde, voor een rechtvaardige verdeling en voor gerechtigheid om zo alvast een begin te maken met de toekomst van de aarde. Een boekje waarin een mening verkondigd wordt die niet door iedereen gedeeld zal worden.

Ds. D. Rietdijk, Woorden uit het woord. Bijbelse begrippen uitgelegd. Uitg. J.J. Groen en Zoon, Leiden. 115 blz. f 19,95.

In dit boekje wordt nader ingegaan op begrippen die veel gehanteerd worden in de eredienst en in gesprekken tussen christenen. Vele begrippen, zoals avondmaal, bekering, doop, heilige geest, oordeel, zonde en zo zijn er nog vele te noemen, komen aan de orde. Bij ieder woord gaat hij in op drie aspecten nl.: 1. Wat zegt de Bijbel ervan? 2. Wat zeggen de belijdenisgeschriften ervan? 3. Hoe wordt dit ervaren?

Het is een helder en duidelijk boekje, waarin veel zaken voor een leek, maar ook voor jongeren en voor hen die weinig bijbelkennis of begrippen niet geheel paraat hebben, besproken worden.

Drs. J. Toorman en drs. G.L Born, De grenzen van het medisch handelen. RCGS-confe-rentie 1990. 39 blz. Verkrijgbaar bij landelijk secretariaat Husselsteeg 45, 3881 LC Putten. Op 12 mei 1990 is er een jaarlijkse conferentie gehouden van de ”Vereniging van Regionale Christelijke Gereformeerde Studiekringen”. De bedoeling van deze regionale kringen is om regelmatig bij elkaar aan huis te komen om op een diepgaande, vrije en ongedwongen manier met elkaar van gedachten te wisselen. Op de jaarlijkse conferentie van 1990 is het thema de grenzen van medisch handelen besproken. Het boekwerkje is een verslag van de lezingen van Toorman en Born. In het eerste deel belicht drs. Toorman vanuit zijn ervaring als kinderarts de mogelijkheden en de begrenzing van het medisch handelen, waarbij de eindigheid van de mens in ogenschouw genomen moet worden. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn: Wie bepaalt wat nog zinvol is. De spanning tussen technisch kunnen en betaalbaarheid. Hij geeft aan dat er uiteindelijk een oordeel gegeven moet worden over het welzijn van een patiënt. Welzijn is echter niet alleen een zaak van de arts maar ook van de patiënt.

Drs. Born gaat vanuit de Bijbel in op de grenzen van medisch handelen waarbij hij aangeeft dat de grenzen te karakteriseren zijn als a. het dient helpend te zijn voor zieke mensen; b. het moet (zieke) mensen in hun mens (en dus subject) zijn eerbiedigen en c. het moet rekenen met de eindigheid van ons mensen.

Het boekje is interessant voor al diegenen die zich nader willen oriënteren op of verdiepen in vragen rondom de grenzen van het medisch handelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.