+ Meer informatie

in december 1979 dool- delsAVO genomen besluit tot plaat- L°1aak te Sn sing van een nieuwe generatie kernwapens in West-Europa.

2 minuten leestijd

Op hetzelfde congres, gehouden aan Ie vooravond van de „Duits-Amerl«aanse vriendsehapsweek". beschuliigde oud-kanselier Willy Brandt ^Amerikaanse regeringsfunctionarissen van inmenging in de binnenlandse ïangelegenheden van de bondsrepuiiiek. .

De uitspraak van het congres ten lanzien van de ki?rnraketten kan moeiijkheden opleveren voor bondskanseier Helmut Schmidt, de viee-voorzitter ran de SPD, die het NAVO-arsenaal wil i^ersterken om tegenwicht te bieden aan Ie groeiende kernmacht van de Sovjetunie.

Het verzet tegen de wapens is de' afgelopen maanden binnen de linkervleugel /an de SPD toegenomen, wat de ergernis heeft gewekt van de liberale coalitiepartners, die voorstander zijn van de tlieuwe raketten. Bovendien komt' het ïongresbesluit aan de vooravond van ;en bijeenkomst van ministers van buitenlandse zaken van de NAVO in Rome. derhandelingen met de Sovjet-Unie over een beperking van het aantal kernwapens in Europa.

In verband met de bekoeling van de betrekkingen tussen Washington en Moskou sinds het aantreden van de regertng-Reagan, hebben de Westduitse minister van buitenlandse zaken HansDietrich Genscher en enkele andere Europese NAVO-leiders aangekondigd, dat zij de Amerikaanse regering tijdens het overleg in Rome willen binden aan een tijdschema voor het begin van de onderhandelingen. Voor zijn vertrek naar Rome sprak Genscher de hoop uit dat het tweedaagse beraad „een vertoon van Westerse eenheid" zou worden. > In een vraaggesprek voor de West

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.