+ Meer informatie

Aandoeningen aan schildklier

5 minuten leestijd

Een lezer vroeg naar informatie over schildklieraandoeningen en met name over schildkliervergroting. Hij vroeg zich af of het altijd 1 nodig is dat deze wordt geopereerd of dat de vergroting ook met medicijnen genezen kan worden. In dit artikel wil ik nader ingaan op de verschillende schildklieraandoeningen en de behandeling ervan. De schildklier is een klein orgaan dat . zich net onder het strottehoofd bevindt. Normaliter is het niet te zien of te voelen, het zit net verborgen in het kuiltje boven het borstbeen. De schildklier ligt om de luchtpijp heen, wat bij vergroting van de schildklier tot problemen kan leiden. De schildklier bestaat uit twee kwabben, die ieder aan een kant van de . luchtpijp liggen, met een weefselbrug ertussen.

Functie

De schildklier heeft een zeer specifieke functie. Het maakt namelijk hormonen aan die een functie hebben op diverse plaatsen in het lichaam. Schildklierhormoon vervult een rol in diverse processen van de stofwisseling. Onder stofwisseling moet u verstaan de opname van voedsel en de verbranding ervan, een proces waardoor wij in staat zijn arbeid te verrichten. Hoe meer schildklierhormoon in ons bloed aanwezig is, hoe sneller de stofwisseling verloopt. Als er te veel van dit hormoon in het bloed zit, is dat onder andere te merken aan een sterke vermagering ondanks dat men genoeg eet. Öok vermoeidheid is een vaak voorkomende klacht bij een te snel werkende schildklier. De darmen werken een stuk sneller dan normaal, alles wat men eet wordt binnen zeer korte tijd verwerkt. Het hart gaat sneller kloppen bij een te snel werkende schildklier. Bovendien krijgt men sneller last van de warmte, de 'thermostaat' staat een paar graden hoger ingesteld dan normaal.~

Vergroting

Een te langzaam werkende schildklier geeft tegenovergestelde verschijnselen. Het gewicht neemt toe omdat de verbranding veel trager verloopt. Hiermee gaat ook een lagere hartslag gepaard. De huid voelt vaak droog en schilferig aan en het haar ziet er futloos uit. Door de trage hartwerking kunnen vochtophopingen ontstaan op diverse plaatsen in het lichaam. Vooral de enkels en voeten zijn nogal eens opgezwollen, met plaspillen is dit echter goed te behandelen.

Schildklierhormoon wordt aangemaakt op commando van het hersenaanhangsel, een kleip orgaantje dat 'onder de hersenen hangt'. Wanneer het schildklierhormoon in het bloed te laag dreigt te worden, gaat er een boodschap vanuit het hersenaanhangsel naar de schildklier om meer hormoon aan te maken. Voor het maken van schildklierhormoon is jodium nodig. Dit jodium krijgen we in voldoende mate via de voeding naar binnen. Vroeger was dit anders, vooral in gebieden waar het drinkwater weinig jodium bevatte. Bij velen ging de schildklier opzetten vanwege het feit dat er te weinig jodium in het lichaam voorradig is. De schildklier wil op commando van het hersenaanhangsel toch zijn best doen en gaat dan zelf aan het groeien. Dit geeft een gelijkmatige schildkliervergroting die behoorlijke vormen kan aannemen.

Wanneer men niet al te lang een jodiumtekort heeft gehad, kan bij toedienen van jodium het struma teruggaan. Een operatie is dan niet noodzakelijk. Bij oudere mensen is dit helaas niet meer mogelijk. Dan is een operatie vaak onvermijdelijk. Door de uitgroei van de schildklier kan er namelijk druk ontstaan op de luchtpijp, wat zelfs kan leiden tot ademhalingsproblemen.

Te snel

Het te snel werken van de schildklier is een relatief regelmatig voorkomende aandoening. H^et komt het meeste voor bij vrouwen van 20 tot 40 jaar. Als de ziekte gepaard gaat met een grote schildklier en uitpuilende ogen, dan spreken we van de ziekte van Graves. Echter niet alle te snel werkende schildklieren gaan gepaard met uitpuilende ogen! De verschijnselen bij een snel werkende schildklier zijn reeds genoemd. De oorzaak kan zijn een goedaardige tumor in de schildklier die 'op eigen houtje' hormoon gaat aanmaken, zonder te letten op de boodschappen vanuit het hersenaanhangsel. Hierdoor ontstaat er een te hoge concentratie hormoon in het bloed, met de bekende verschijnselen. Er bestaat ook een ziekte waarbij er bepaalde stoffen in het lichaam worden aangemaakt die op de schildklier werken. De behandeling kan bestaan uit het toedienen van medicijnen of het uitvoeren van een operatie, afhankelijk van de oorzaak. Een goedaardige tumor zal niet op medicijnen reageren en moet er dus uit. Door het wegnemen van een groot deel van de schildklier wordt, de hormoonproduktie ook teruggebracht en kan de patiënt weer een normaal leven leiden. Soms wordt ook wel een 'radioactieve slok' gegeven, een bepaalde hoeveelheid radioactief jodium dat zich bindt aan de schildklier. Hierdoor wordt een gedeelte van de schildklier 'weggestraald'.

Te langzaam

De oorzaken van een te langzaam werkende schildklier zijn moeilijker te achterhalen. Soms is het een aangeboren stoornis die in het latere leven openbaar komt. Sommige kinderen maken vanaf hun geboorte te weinig schildklierhormoon aan. Sinds een aantal jaren worden alle kinderen hierop gecontroleerd een week na de geboorte. Met een eenvoudig hielprikje kan worden nagegaan of het noodzakelijk is om schildklierhormoon aan te vullen. Dit kan in het latere leven groei-achterstand en geestelijke onderontwikkeling voorkomen. Een enkele keer kan bij de operatie voor een te snel werkende schildklier te veel worden weggenomen, waardoor na de operatie toen te weinig overblijft om genoeg hormoon te produceren. Schildklierhormoon kan echter relatief makkelijk gemaakt worden, zodat een eenvoudige behandeling met eenmaal daags een tabletje voldoende is.

Bobbels

De schildklier kan dus door diverse oorzaken vergroot zijn. Jodiumgebrek, te snelle werking door een goedaardig gezwel maar ook een kwaadaardig gezwel kan een vergrote schildklier geven. De functie hoeft dan niet gestoord te zijn. Klachten als zweten, hartkloppingen en gewichtsverlies zijn meestal afwezig. Dit is natuurlijk een gevaarlijke situatie. Evenals met alle bobbels en knobbels die niet in het lichaam thuishoren is het goed om ook met zwellingen in de hals uw huisarts te bezoeken. Hoe eerder men er bij is, hoe beter de afloop kan zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.