+ Meer informatie

Wao-gesprek bonden en kabinet mislukt

Kabinet houdt vast aan de huidige plannen

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Het overleg tussen de vakbonden en het kabinet over de aanpak van de arbeidsongeschiktheid en het ziekteverzuim is mislukt. Het kabinet bleek gisteren niet bereid de plannen opnieuw in overweging te nemen. De bonden waren van hun kant niet bereid zich vast te leggen op forse ingrepen in de wao als over bij voorbeeld twee jaar zou blijken dat het volumebeleid onvoldoende resultaat heeft.

Het overleg tussen het kabinet en de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP gisteren heeft drie uur geduurd. Na afloop sprak minister-president Lubbers van een „constructief' gesprek, maar de besprekingen hebben dé partijen niet dichter bij elkaar gebracht. De inzet van de vakbonden was, de huidige plannen inzake de wao en de Ziektewet van tafel te krijgen. De bonden willen eerst twee of drie jaar een intensief volumebeleid voeren zonder nog aan de hoogte of de duur van de uitkeringen te komen.

Volgens Lubbers kan het kabinet dat risico niet nemen. Het zou ook „bestuurlijk onverantwoord" zijn, meent hij. Lubbers vindt dat het kabinet wel een heel goede reden moet hebben om de plannen voor een tweede keer bij te gaan stellen. Een nieuwe aanpassing zou naar zijn mening „onzekerheid en onduidelijkheid" tot gevolg hebben. De suggesties die de vakbeweging heeft aangedragen om tot een aanpassing van de ingrepen te komen, wijst Lubbers als „te fragmentarisch" van de hand.

Wel is het kabinet bereid nog eens naar de ingreep in de uitkeringen te kijken als na enkele jaren blijkt dat de ingevoerde volumemaatregelen gunstig uitpakken. In dat geval komen de 'oude gevallen' (mensen die nu al een wao-uitkering hebben en te maken krijgen met een bevriezing daarvan totdat zij op het niveau van het nieuwe stelsel zitten) het eerst in aanmerking voor een verzachting.

Teleurgesteld

Premier Lubbers zei het jammer te vinden dat kabinet en bonden niet nader tot elkaar waren gekomen. „Toch is het goed dat het gesprek gevoerd is en over en weer de mogelijkheden verkend zijn", vindt Lubbers. Overigens vindt hij dat de zaak „niet te zwaar aangezet" moet worden. Het is typisch een verschil van inzicht tussen vakbeweging en bestuurders, aldus Lubbers.

'Ook vice-premier Kok is teleurgesteld. Kok verweet de vakcentrales dat zij „niet in staat en bereid" waren om aan te geven wat te doen indien de volumemaatregelen onvoldoende effect hebben. „Het is jammer dat het verschil van mening blijft,, maar in het leven moet je je er soms mee verzoenen dat je elkaar niet kunt overtuigen", zo vatte Kok zijn mening samen.

De uitkomst van het gesprek is voor Kok enigszins pijnlijk. Het zou de PvdA-leider bijzonder goed uitgekomen zijn indien hij op het PvdAcongres van 28 september aanstaande met een akkoord met de vakbeweging had kunnen aankomen. Politiek zou Kok dan een stuk sterker staan tegenover zijn eigen achterban. Nu is het kabinet verder van overeenstenmming met de vakbeweging af dan ooit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.