+ Meer informatie

Diaken- en Ouderlingenconferentie in 1963

2 minuten leestijd

Met name de broeders Diakenen zullen al wel hebben uitgezien naar enig bericht over de jaarlijkse konferentie, daar meestal vroegtijdig bekend is waar en wanneer deze gehouden wordt. Onze secretaris zal zodra de gegevens hierover bekend zijn natuurlijk aan alle kerkeraden bericht zenden, maar daarop vooruitlopend doe ik u in ons blad alvast een paar mededelingen.

Het komité heeft met meerderheid van stemmen besloten dit jaar bij wijze van afwisseling niet twee aparte maar één gezamenlijke konferentie te houden. Als bezwaar zou aangevoerd kunnen worden dat dit een te grote vergadering gaat worden door de massale opkomst, het zou afbreuk kunnen doen aan een goede bespreking en ook kan geen onderwerp behandeld worden de praktijk van één bepaald ambt rakende.

Het komité is echter van oordeel dat het nuttig kan zijn nu eens gezamenlijk te vergaderen. Meerdere malen wordt beweerd dat er teveel scheiding is tussen de ambten. De al of niet juistheid daarvan laten we nu maar buiten beschouwing. Het wil mij voorkomen dat in deze bewering ook wel wat overdrijving schuilt, waardoor problemen worden opgeroepen die er in werkelijkheid niet zijn. Het ligt heus niet in de bedoeling om elk jaar één vergadering van ambtsdragers te gaan houden, want elk ambt kent zijn eigen praktische vragen welke op een konferentie aan de orde dienen te komen.

Overwogen wordt om nu eens wat meer bij wat men zou kunnen noemen de principiële zijde van het ambt stil te staan. Welke onderwerpen, welke sprekers en waar we dat zullen doen is nog niet bekend, maar u krijgt daarover zo spoedig mogelijk bericht van br. Stafleu. Houdt in ieder geval een snipperdag vrij om naar deze vergadering te komen en ik reken er dan graag op dat de broeders inplaats van afzonderlijk naar twee- nu gezamenlijk, dus alle ambtsdragers naar één vergadering zullen komen.

U hoort er dus meer van.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.