+ Meer informatie

VRAGENBUS

2 minuten leestijd

Correspondentie i'oor deze rubriek aan: I T. MOLENAAR. Leede 18. Rotterdam-Zuid

J. G. L. te A. vraagt of doopleden, dus zij die nog geen belijdenis hebben afgelegd aan het H. Avondmaal mogen worden toegelaten.

Antwoord: Om tot het H. Avondmaal toegelaten te worden moet men belijdend lid der Gemeente te zijn. Dat is de regel. Het kan echter voorkomen, dat iemand, die alleen dooplid is, zulk een levende betrekking' krijgt om in het midden der Gemeente de dood des Heeren te verkondigen, dat hij of zij zich tot de Kerkeraad wendt, met het verzoek voor eenmaal af te wijken van de gestelde regel, waarvoor dan ook meestal voor één keer toestemming wordt gegeven, temeer als na samenspreking blijkt, dat zo iemand op goede gronden die begeerte niet langer kan bedwingen.

Dit houdt vanzelf in dat men zo spoedig mogelijk belijdend lid der gemeente wordt.

J. G. L. te A. vraagt iets mee te willen delen over Woutherus Bekker.

Antwoord: W. Bekker, niet .te verwarren met Balthasar Bekker, die in de 17e eeuw leefde, werd geboren in 1821. Hij leefde dus in de dagen van reveil en afscheiding. Hij was een onbestudeerd man en heeft als predikant in Amsterdam veel volk getrokken. Vele mensen in die tijd, die van de weifelheid en harteloze preken van vele predikanten in de Ned. Herv. Kerk niets moesten hebben, gingen bij Bekker ter kerk.

't Is jammer, dat waar hij in vele dingen toch zulk een degelijk mar was, dat zijn prediking soms erg ruw en niet vrij van antinomianisme was.

Hij maakte vele Hervormde predikanten beschaamd in zijn strijd tegen de „Groningse" predikant Meyboom. Ook verdedigde hij de Godheid van Christus tegen de Ariaan geworden predikant H. J. Budding. Ook gaf hij uit „het verbond der werken", tiende samenspraak voor het Examen van het ontwerp van Tolerantie door A. Comrie en N. Holtius. Vele kleine geschriften werden door hem nog gepubliceerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.