+ Meer informatie

Boekbespreking

2 minuten leestijd

Uitzicht, Reformatorisch-christelijk toekomstblad, no. 2-extra, februari 1969.

Uitgave van „Horizont”, Postbus 77, Hoogeveen.

Dit extra-nummer handelt over Ierland, bolwerk en wapenkamer van het pausdom. Het is geschreven door Ds. G. Taverne te Hoogeveen. De bedoeling is om ook uit de hedendaagse gebeurtenissen in Ierland naar voren te brengen wat de werkwijze en het doel van Rome is. Dat is ook het doel van Uitzicht. Het wil op de hoogte houden van de woelingen van de roomse Antichrist.

We krijgen hier geen rustig betoog, maar meer een strijdschrift. Dat is jammer, want dat doet veel aan de waarde af. Ook vinden we veel te weinig schriftuurlijke bevestiging van alles wat hier naar voren komt. Rome kan o.i. beter bestreden worden met de wapenen van Schrift en belijdenis.

Uitzicht wordt gratis toegezonden aan ieder, die dit vraagt door Horizont.

Stemmen uit Genève, preken, artikelen, brieven enz. van Joh. Calvijn.

Uitgave van de Gereformeerde Bibliotheek te Meeuwen (N. Br.).

Dit is de zevende bundel. Daarmee is het eerste deel voltooid. Te zijner tijd zal er een passende band verschijnen. Deze bundel bevat weer preken over Job, in aansluiting op de preken, die in een vorige bundel verschenen zijn.

We hopen, dat de uitgeefster met dit werk door kan gaan. Calvijn weet de Schrift te verklaren en toe te passen. Dat blijkt ook uit deze preken, waarin we treffende gedeelten vinden.

Het is niet nodig hier verder op in te gaan. Al meermalen hebben we deze uitgave aanbevolen. We willen dal ook nu weer doen.

De abonnementsprijs is f 2,50 per nummer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.