+ Meer informatie

Kwestie-Jeruzalem nog niet helemaal opgelost

Parijs probeert doorbraak te forceren bij Palestijnen

3 minuten leestijd

PARUS (RTR/AFP) — Na afloop van een gesprek gisteren tussen de Franse minister van buitenlandse zaken, Roland Dumas, en Faisal Hoesseini, een van de voormannen van het Palestijnse verzet op de westelijke Jordaanoever, hebben beiden gezegd dat de kwestie van Jeruzalem „niet meteen" op de agenda van vredesonderhandelingen tussen Israël en zijn Arabische buurlanden gezet hoeft te worden. Dit bericht kon echter vanmorgen nog niet uit Israël worden bevestigd.

Hoesseini werd gisteren door Dumas en zijn adviseurs ontvangen, in gezelschap van de Palestijnse ambassadeur in Parijs, Ibrahim Souss. De Israëlische regering verzet zich tot nu toe tegen deelname van Palestijnen uit Oost-Jeruzalem aan de onderhandelingen. Door de „truc" van het „niet meteen" op de agenda zetten van de kwestie-Jeruzalem, lijkt een van de laatste struikelblokken voor de samenstelling van een Palestijnse delegatie opgeruimd.

Slag om arm

Dumas houdt wel een behoorlijke slag om de arm. Hij zei vanmorgen dat Palestijnen uit Oost-Jeruzalem niet mogen worden uitgesloten van deelname aan een vredesconferentie over het Midden-Oosten. De Israëlische premier Sjamir zei gisteren nog dat Israël alleen deelneemt aan een vredesconferentie waaraan geen Palestijnen uit Oost-Jeruzalem deelnemen.

Dumas noemde het „logisch" dat Palestijnen uit Oost-Jeruzalem vertegenwoordigd zijn bij vredesonderhandelingen, om de afvaardiging een „authentiek karakter" te geven. Hij zei ook „te hebben begrepen" dat de betrokken partijen waren overeengekomen om de kwestie van de afvaardiging uit Oost-Jeruzalem in de eerste fase van vredesbesprekingen buiten beschouwing te laten.

Hoesseini zei gisteren na het 30 minuten durende gesprek met Dumas dat er geen vredesonderhandelingen kunnen plaatshebben zonder vertegenwoordigers van Oost-Jeruzalem, maar dat hij het ermee eens was dat zij niet meteen hoeven te beginnen met de kwestie van Oost-Jeruzalem.

In afwijking van eerdere standpunten van de PLO zei Hoesseini dat hij voorstander zou zijn van een verenigd Jeruzalem waarin Israëliërs en Palestijnen gelijk zouden zijn.

Op welke wijze de Palestijnen ook aan de onderhandelingen deelnemen, zei Hoesseini, het moet vaststaan dat de VN-resoluties 242 en 338 de basis voor de vredesonderhandelingen vormen. Die verplichten Israël zich uit alle 'bezette' gebieden terug te trekken, inclusief Oost-Jeruzalem, hoewel het taalgebruik in VN-resolutie 242 in de Engelstalige versie de mogelijkheid openlaat dat Israël zich een deel van het 'bezette' Arabische grondgebied toeeigent.

Tehiya-partij

„Als de essentie van de onderhandelingen vaag is", zei Hoesseini, „dan kan niemand anders de Palestijnen vertegenwoordigen dan een aparte delegatie onder leiding van de PLO".

De ultra-nationalistische Tehiyapartij heeft intussen al gedreigd uit de regering te stappen, als die ingaat op de Amerikaanse voorstellen. Een kabinetscrisis hoeft daarvan nog niet meteen het gevolg te zijn, omdat Sjamir ook zonder de drie leden van de Tehiya-fractie nog over een meerderheid beschikt.

Ook de Israëlische nederzettingenpolitiek blijft een groot struikelblok in het vredesproces. Minister van buitenlandse zaken, David Levy, verklaarde gisteren dat de bouw van nieuwe nederzettingen ook na een eventueel akkoord over een vredesconferentie zal doorgaan.

„Israël is niet verplicht om een einde te maken aan de nederzettingen als voorwaarde voor het doorgaan van het vredesproces. Een dergelijk voorstel is wel gedaan, maar uiteindelijk is Israël niet verzocht om aan deze voorwaarde te voldoen", betoogde Levy gisteren.

De PLO poogt intussen in eigen gelederen tot een uniform standpunt te komen over de vredesconferentie. Farouk Kaddoumi, de 'minister' van buitenlandse zaken van de PLO, sprak gisteren in Syrië met de top van de in 1983 van de PLO afgescheiden beweging Volksfront voor de Bevrijding van Palestina-Algemeen Commando (PFLP-GC).

De verzoenende Syrische opstelling jegens Israël wordt vooral in Iran kritisdi bekeken. De regeringskrant Tehran Times schreef gisteren dat de Iraanse regering Syrië om een nadere toelichting heeft verzocht rond zijn _ koerswijziging.

Zie ook pag. 6: "Israël kan top niet meer uit de weg".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.