+ Meer informatie

Groen licht besteding melkheffingsgelden

Engeland profiteert van EEG

2 minuten leestijd

ZWIJNDRECHT — Volgende week dinsdag zal de Drechttunnel door Koningin Juliana worden geopend. Aan de voltooiing wordt nog hard gewerkt (zie foto). Linksboven is nog een gedeelte van de oude stadsbrug en de spoorbrug te zien.

Aantal abonnees vliegt omhoog,,.

Zorg dat u er ooAr bllkomtl

De EEG heeft een melkhefüng ingevoerd om de boeren medeverantwoordelijk te laten zijn voor de zuiveloverschotten. Het betekent dat iedere boer anderhalf procent van het geld dat hij voor zijn liter melk bij de melkfabriek krijgt, moet afdragen aan de EEG.

Het ziet er naar uit dat deze heffing langer gaat duren dan een jaar. De landbouwprijzen worden in april voor het jaar daarop vastgesteld. De melkhefftng gaat lopen van 1 september tot 1 september.

Er is berekend dat deze melkheffing van 16 september tot april ongeveer 342 miljoen gulden gaat bedragen. De plannen van de Europese commissie, het „dagelijks bestuur" van de EEG, om deze opbrengst uit te geven belopen echter het dubbele, dus 684 miljoen gulden, waarvan echter ongeveer 170 miljoen nog niet nader zijn aangeduid.

Bestedingen

De opbrengsten van de melkheffing, die ook wel wordt aangeduid als de ,,medeverantwoordelijkheids belasting" gaan naar de projecten voor de bevordering van de afzet, voor extra schoolmelk, en voor meer gebruik naar botervet in roomijs, enzovoort.

Nederland verzette zich tegen bijvoorbeeld Franse voorstellen om in dit verband in ontwikkelingslanden fabrieken op te zetten, die van boterolie weer melk kunnen maken. „Dat is begrijpelijk", zo verluidde van de zijde van de Europese commissie, „want Nederland is een grote exporteur van gecondenseerde melk in blik".

Met uitzondering van Groot-Brittannië waren de andere ministers het ook eens met de plannen van de Europese commissie om de monetair compenserende' bedragen gelijk te trekken. Monitair compenserende bedragen vormen een stelsel van heffingen en subsidies dat dient om de verschillen door de dé en revaluaties van Europese munten ontstaan, te vereffenen, waardoor de gemeenschappelijke landbouwmarkt kan blijven functioneren. Het- huidige systeem voldoet niet helemaal meer en is aan herziening toe, omdat vooral de Britten hiervan profiteren door te weinig te betalen terwijl andere landen te veel betalen. Volgens de Belgische minister van Landbouw Antoine Humblet subsidieert de EEG nu ongeveer veertig procent van de totale Britse invoer van landbouwprodukten. Londen is uiteraard tegen een wijziging van de bestaande situatie en wil de verandering pas verbinden aan de invoering van de nieuwe Europese rekeneenheid in de landbouwsector.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.