+ Meer informatie

GZB krijgt brochure van groep verontrusten

Dringend appel op Geref. Zendingsbond

4 minuten leestijd

BREUKELEN - „Wij gevoelen ons enerzijds verbonden met en mede verantwoordelijk voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. In onze gemeenten wordt het werk van de GZB gesteund. Anderzijds gevoelen wij ons diep verontrust en in toenemende mate bezorgd over de koers van de GZB, in velerlei opzicht".

Dat staat in het "Ten geleide" van de 64 pagina's tellende, 7,50 gulden kostende brochure "GZB, waarheen?" Dit geschrift wordt vandaag via de PTT namens 34 hervormd-gereformeerde predikanten aangeboden aan zowel het bestuur van de GZB als alle gemeenten en evangelisaties die zich bij het werk van de GZB betrokken weten.

De verontrusting spitst zich op een aantal punten toe, „waarin vooral de laatste jaren een ontwikkeling is waar te nemen in het beleid en de praktijk van de GZB, die, naar onze diepste overtuiging, verwijdert van Schrift en Belijdenis". In de brochure wordt de aandacht gevestigd op de jongerenzendingsdagen in samenwerking met IZB en HGJB, op toenemende tolerantie ten aanzien van de vrouw in het ambt, op de inhoud van publikaties en toespraken namens de GZB, op verdere samenwerking met de IZB en op de theologische visie op de verzoeningen het koninkrijk Gods.

De brochure is aangeboden namens de predikanten M. Baan, J. Belder, C. van den Berg, P. van Bergen Bravenboer, J. G. Blom, H. de Bode, H. J. Boer, D. J. Budding, C. M. Buijs, A. Egas, L. Groenenberg, D. Heemskerk, J. D. Heijkamp, G. Hendriks, G. J. Hiensch, W. J. op 't Hof, Tj. de Jong, A. F. Kaars, P. C. van Keulen, N. P. J. Kleiberg, J. Koppelaar. J. G. van Loon, J. H. C. Olie, L. H. Oosten, H. Penning, W. Pieters, J. van Rossem, A. J. Schalkoort, L. Schaafsma, C. Stelwagen, R. Veldman, A. Vlietstra, P. de Vries en H. Zweistra.

Samensprekingen

Het "Ten geleide" meldt dat in het verleden herhaaldelijk met het bestuur van de GZB is gesproken. Ook hadden sommige verontrusten afzonderlijk hun bezwaren geuit. De GZB heeft een aantal studiebijeenkomsten belegd waarop de verontrusten zoveel mogelijk aanwezig waren. „Dit ondanks het feit, dat wij", aldus de verontruste schrijvers van de brochure, „met deze belerende manier van gedachten wisselen niet gelukkig waren".

Vijf van de 34 predikanten hebben namens de 34 ondertekenaars besprekingen gevoerd met het GZB-bestuur. Toch leidde een en ander niet tot het wegnemen van de bezwaren. „Het bestuur van de GZB bleek niet bereid zijn beleid op enig punt wezenlijk bij te stellen".

„Niet om te polariseren"

De verontrusten zeggen de brochure niet uit te geven „om te polariseren, zoals ons wel verweten is. Nog minder met de bedoeling een alternatieve zendingsorganisatie te stichten, zoals wel geïnsinueerd is". De verontrusten wijzen er ook „nogmaals met nadruk op" dat „wij geenszins tot een breuk met de GZB willen komen". Zij spreken de wens uit dat „de vertrouwensband tussen ons en het bestuur hersteld kan worden".

De brochure gaat in op eerdere reacties van de GZB. Als bijlagen zijn tien pagina's met antwoorden en brieven van de GZB opgenomen. Deze GZB-stukken worden in de brochure tegengesproken. Dat geldt onder andere de opmerking dat de helft van de verontrusten tot "Het Gekrookte Riet" zou behoren. „Behalve dat dit feitelijk onjuist is, heeft dit geen enkele relevantie ten aanzien van de door ons gestelde bezwaren". De verontrusten zijn het er ook niet mee eens dat hun bezwaren niet vanuit Schrift en belijdenis onderbouwd zouden zijn, en dat zij de bijbelse roeping tot zending zouden versmallen tot de zaligheid van de uitverkorenen.

In een aantal artikelen gaat de brochure gedetailleerd in op de concrete bezwaren. Zo is er een artikel over de jongerenzendingsdagen, met name over de aard van de gezongen liederen en het ..toneel" dat daar volgens de brochure aanwezig is. Het artikel besluit: „Daarom stellen we de drie bonden GZB, IZB en HGJB geheel aansprakelijk voor alle dwalingen in gesproken of gezongen vorm, waarmee ieder jaar een paar duizend jongeren voor de eeuwigheid bedrogen worden".

Een van de andere artikelen draagt als opschrift "Toenemende tolerantie ten aanzien van de vrouw in het ambt". Dat artikel bevat veel citaten uit het GZB-blad "Alle den Volcke". Andere hoofdstukken betreffen GZB-publikaties en -toespraken, maar ook de samenwerking met de IZB, zoals die onder andere op de Windroosconferenties gestalte krijgt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.