+ Meer informatie

Restauratie Herv. Kerk Zijderveld gereed

2 minuten leestijd

ZIJDERVELD — De restauratie-commissie van de Hervormde Kerk te Zijderveld heeft vrijdagavond het gerestaureerde kerkgebouw overgedragen aan de kerkvoogdij. De kerk dateert uit de zestiende eeuw. De restauratie heeft ongeveer 700.000 gulden gekost.

Ter afsluiting van de restauratie van het kerkgebouw werd er vrijdagavond een dankstond gehouden, waarin de plaatselijke predikant ds. L. van Wingerden voorging. Ds. Van Wingerden bepaalde zijn gehoor bij het bijbelhoofdstuk 1 Koningen 8 vers 26: „Dat Uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis over deze plaats, van welke Gij gezegd hebt: Mijn Naam zal daar zijn; om te horen naar het gebed, hetwelk tJw knecht bidden zal op deze plaats".

Ds. Van Wingerden wees op de noodzakelijkheid van voortdurend gebed om God te vragen Zijn wakend oog over het werk te laten gaan, want dat er anders nooit iets van het werk terecht zal komen. Voor Salomo was de tempelbouw ook niet het einde van het werk. Hij vergaderde namelijk de oversten van de stammen om de ark des verbonds naar de tempel te brengen en vergaderde het volk om hun voor te gaan in gebed. Dat was de laatste en belangrijkste fase van het werk, aldus ds. Van Wingerden, getuige het feit dat God daarna in een wolk plaats nam in de voor Hem gebouwde woning.

De dominee wees erop dat men niet alleen samengekomen was om een dankstond maar ook om een bidstond te houden. Het restauratiewerk is dan wel klaar maar het werk van het gebed gaat door, ook voor de reformatie van het leven der gemeenteleden. De dankstond werd besloten met het staande zingen van Psalm 150, terwijl ook het kerkkoor enige liederen ten gehore bracht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.