+ Meer informatie

Gerefomieerden akkoord met oec. bijbelvertaling

Initiatief ook gedragen door hervormd moderamen

2 minuten leestijd

LUNTEREN — De gereformeerde synode stemt van harte in met het streven van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) om te komen tot een nieuwe oecumenische bijbelvertaling, zo werd gisteren in Lunteren besloten. Voor deze bijbelvertaling is een brede interkerkelijke basis nodig. Het gaat om samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse protestanten en rooms-katholieken. Maar ook deelname van joden wordt niet langer uitgesloten.

hen driemanschyp, bestaande uit ds. W. van Galen en dr. A. Kruyswijk, beiden namens hel Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), en prof. drs. B. P. M. Hemelsoet namens de Raad voor contact en overleg betreffende de Bijbel (RCOB), was op de synode vertegenwoordigd om het initiatief toe te lichten. Op hetzelfde moment vergaderde het moderamen van de Nederlandse Hervormde Kerk met een aantal RCOB'ers over dezelfde materie.

Hervormde steun
consensus is bereikt, kan er over organisatievorm en uitgangspunten worden gesproken.

De Gereformeerde Kerken zijn momenteel de derde in de rij van kerken die hun fiat hebben gegeven aan de nieuwe bijbelvertaling. Eerder besloten de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten tot medewerking. Maar ook het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap heeft reeds laten doorschemeren dat het zijn medewerkmg uitemdelijk niet zal onthouden, maakte prof. Hemelsoet duidelijk.

De achtergrond van de huidige discussie is dat de Nieuwe Vertaling van 1951 voor vele gebruikers ervan niet meer voldoet, Het taalgebruik weerspiegelt de taal van de jaren dertig. Daarbij zou sinds 1951 ook het nodige aan structuren en stijlvormen zijn (her)ontdckt. Er blijkt echter een basis-consensus nodig te zijn om verder te kunnen gaan. Pas wanneer deze

De hervormde synodevoorzitter, ds. B. Wallet, kon gisteravond meedelen dat het initiatief ook gedragen wordt door zijn moderamen. Een officiële besluitvorming binnen de hervormde generale synode moet nog volgen, maar er ts volgens hem sprake van „grote eensgezindheid". Ds. Wallet hoopt op een kerkbijbel

Fusie NGKA en Sendingkerk rond
met kanttekeningen, „zonder dogmatiek en exegese". Deze vertaling zou dan naast de Statenvertaling en de Willibrordvertaling blijven bestaan. Ook voor hem heeft '1951' zijn tijd gehad.

Interconfessioneel

In het lot stand komen van de gewenste interconfessionele bijbelvertaling zullen de verschillende tradities elkaar wederzijds moeten bevruchten en verrijken, aldus de Gereformeerde Kerken. Een synodelid dal het spreken over een „brede oecumene" „wat te pretentieus vond", bond na de uiteenzetting van prof. Hemelsoet in.

Maar ook het initiatief als zodanig stuitte sommigen in eerste instantie tegen de borst. Synodelid A. L. Prins: „Er zijn al zo veel vertalingen. En nog hoor ik soms op de kansel zeggen dat het er niet goed staat". Ook vroeg hij zich af of de vertaling (in financieel opzicht) wel verantwoord is. Elders in de wereld is immers sprake van bijbelnood.

Geen twee gemeenten in herv. Vriezenveen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.