+ Meer informatie

Nieuwjaar

2 minuten leestijd

„Heeft niet de mens een strijd op aarde, en zijn zijn dagen niet als de dagen des dagloners?". Job 7:1

Het is de gewoonte onder de mensen om elkaar bij het begin van het nieuwe jaar te begroeten met zegenwensen. Ik heb daar ook niets tegen, als het maar niet, geschiedt met een boos hart. Onbekeerden, bent u tot nog toe van de Heere weggelopen op, de weg des verderfs, ik wens dat God u dat zalig voorrecht mag schenken om te mogen zijn onder het geslacht van hen die naar Hem vragen en die Zijn aangezicht zoeken.

Misschien zijn er geveinsden onder u. Dat dezen eens tot zichzelf gebracht mogen worden. Ik wens dat de Heere bij de aanvang van dit jaar hen bestrale moge met de Heilige Geest, zodat zij overreed zouden worden, ik wens dat de Heere hen in dit nieuwe jaar de grote overstap tot Christus leert doen.

Ik wens dat Gods volk zal mogen overwinnen en staande blijven tegen al hun twisters en bestrijders. Dat ze mogen eten van het manna dat verborgen is en dat zij die witte keursteen en die nieuwe naam mogen hebben, die niemand kent dan die hem ontvangt.

Hij geve u kracht in al de bange strijd, vrome krijgsknechten van Christus! De Heere geve u dat uw boog nochtans gespannen zal blijven, als de boogschutters u bitterheid aandoen. U zult strijders moeten blijven zolang u op aarde bent. Ik wens dat de Heere u krachten schenken zal om deze last te dragen; dat u voorspoedig moogt zijn in de oorlogen des Heeren, opdat u uw smader wat hebt te antwoorden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.