+ Meer informatie

Vergrote en vernieuwde kerk Ger. Gem. Elspeet.'

2 minuten leestijd

ELSPEET — Donderdagavond mocht de Gereformeerde Gemeente van Elspeet in een speciale kerkdienst haar verbouwde kerk opnieuw in gebruik nemen. De dienst stond onder leiding van de consulent van Elspeet, ds. P. v.d. Bijl uit Uddel, die de wegens ziekte verhinderde plaatselijke predikant ds. L. Vogelaar verving.

Ds. Van der Bijl sprak naar aanleiding van Gen. 28:16 en 17, en bepaalde de gemeente bij de genade van Jacobs God, uitgewerkt in drie punten: ontfermende, ontdekkende en ontsluitende genade. Hij sprak de wens uit, dat de Heere de kerk in gebruik mocht nemen en dat dit gebouw gemaakt mocht worden tot het huis Gods en tot een poort des Heeren. Na de preek werd dank gebracht aan allen, die aan het geheel hadden meegewerkt.

Vervolgens werden gelukwensen uitgesproken door burgemeester Smith namens het gemeentebestuur van Nunspeet, door ds. C. Wisse als oud-predikant namens classis en particuliere synode, door ouderling Zeevat namens kerkvoogdij en kerkeraad van de plaatselijke Herv. gemeente, terwijl ouderling Dijkgraaf de gemeente met ernstige woorden toesprak.

Dringende noodzaak

Het geheel vernieuwen en vergroten van de kerk was een dringende noodzaak; niet alleen door de groei van de gemeente, maar ook door de vele vakantiegasten.

Onder architectuur van Rijnlo BV te Epe is het gebouw door bouwbedrijf Bossenbroek te Elspeet tot een smaakvol geheel omgevormd. Het interieur onderging een totale gedaanteverwisseling. Door aan de kerk o.a. een zijvleugel te bouwen en tevens het middenschip belangrijk te verlengen, is het aantal zitplaatsen van 400 tot ruim 750 uitgebreid.

De klassieke kansel met het liturgisch centrum, dat grotendeels door de firma Versteeg uit Garderen werd vervaardigd, is een prachtig geheel geworden.

De flrma Tolé uit Elspeet heeft een speciaal op dit kerkgebouw afgestemd Johannus-orgel met 43 stemmen laten bouwen en plaatsen. Bij de kerk is een parkeerplaats voor ca. 65 auto's gecreëerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.