+ Meer informatie

Communisten richten ook ondergrondse kerk op

Ds» R. Wurmhrand waarschuwt:

4 minuten leestijd

De Roemeense predikant ds. R. Wurmbrand die deze week samen met zijn vrouw Sabina in Gorinchem, Drachten, Middelharnis en Lunteren druk bezochte bijeenkomsten leidde, heeft gisteren op een persconferentie in Ede de Westerse wereld gewaarschuwd voor 't opdringen van 't communisme. De Westerse wereld weet nog veel te weinig af van wat zich werkelijk afspeelt in communistische of door communisten beïnvloede landen. Tevens onthulde ds. Wurmbrand dat de communisten een nieuwe tactiek hebben ontwikkeld, namelijk door zelf een ondergrondse kerk op te richten, daarmee pogen ze de echte ondergrondse kerk weg te zuiveren.

Ds. Wurmbrand die per dag drie uur besteedt aan het lezen van ongeveer 80 bladen vanachter het IJzeren Gordijn, somde allerlei feiten op die met de vervolging van Christenen te maken hebben. In de Sovjet-Unie zijn minstens 200.000 kinderen ontrukt aan hun Christelijke ouders en deze worden in staatsinternaten opgevoed. In Ethiopië dat vorig jaar communistisch is geworden, heeft een afdeling van de regeringstroepen kort geleden in Wokiaewa een kerk vol kerkgangers uitgemoord. Communisten bewapenen de Palestijnse terreurorganisaties die o.a. Israël terroriseren. In Oeganda („het enige land ter wereld dat gratis communistische wapens krijgt") laat „generalissimo" Amin de gevangenen elkaar met een voorhamer doodslaan en worden gevangenen gedwongen mensenvlees te eten.

Ds. Wurmbrand gewaagde voorts van communistische infiltraties in Roomse en Protestantse kerken. Twee voormalige Tsjechische priesters hebben het boek „Im Auftrag des communismus beim Vatikan" gepubliceerd waarin zij trots vertellen dat zij als communisten bepaalde kerkelijke posities bekleedden, in dubbelrollen.

MANUSCRIPT

Ds. Wurmbrand, leider van een internationale organisatie die hulp verleent aan de slachtoffers van Christenvervolgingen in communistische landen, die Gods Woord verkondigt aan Christenvervolgers in communistische landen en die voor Westerse mensen in valse bekoring van de marxistische of maoïstische ideologie tracht te ontmaskeren, vertelde ook dat de bekende Georgi Vins een boek heeft geschreven dat over enige tijd ook in Nederland uitkomt: „Family Chronicle". Het manuscript is uit de Sovjet-Unie gesmokkeld. Daarin worden volstrekt nieuwe feiten genoemd die bevestigen dat de vervolging zeer zwaar woedt, zoals ook Solzjenitsyn deed.

Wurmbrand deelde voorts mee dat achter het IJzeren Gordijn een film over hem wordt vertoond waarin hij o.a. wordt beschuldigd van het exploiteren van 9 bordelen in Amerika. „Helaas willen zij mij niet de adressen geven". Op 25 februari jl. verscheen in een communistische blad de al vele malen gehanteerde beschuldiging dat Christenen rituele moorden zouden plegen zoals bijv. een Baptist die zijn eigen dochter zou hebben geofferd. Het is een leugenachtige beschuldiging die ook tegen de eerste Christenen in het Romeinse rijk werd gebruikt. In Lwiw hebben tanks een kerkgebouw met vele Christenen compleet onder de rupsbanden vermorzeld.

BRIEF

Desgevraagd verklaarde ds. Wurmbrand dat hij nimmer een brief naar de Wereldraad van Kerken heeft geschreven waarin hij de activiteiten van de Wereldraad ten aanzien van de vervolgde Christenen in communistische landen heeft geprezen. Publikaties daarover zijn volstrekt onjuist.

Ten aanzien van een andere organisatie, „Underground Evangelism" van o.a. rev. Joseph Bass die ook in Nederland geld inzamelt, zei ds. Wurmbrand grote reserves te hebben. Kort nadat Wurmbrand uit Roemenië was los gekocht, was hij enige tijd lid van „Underground Evangelism", maar de ogen gingen hem al spoedig open. Ondergronds werk is een specialisime dat jaren van studie vergt, als men de communisten met succes wil weerstaan. Bovendien heeft geen enkele leider van „U.E." ooit een ondergrondse kerk gezien. Ook ten aanzien van ds. Mitko Matheef is Wurmbrand, naar hij verklaarde, zeer teleurgesteld. Maar zijn werk en organisatie heeft hij gebroken. Overigens is Matheefs boek (dat bij „De Banier" in Utrecht in vertaling verscheen) geheel correct, aldus Wurmbrand.

Wurmbrand vertelde voorts dat hij eventueel niet zou terugschrikken voor het gebruik van geweld. Als de communisten met boeken vechten, vechten wij terug met boeken. Reageren zij met lezingen, dan houden wij lezingen. Gebruiken zij bommenwerpers, dan antwoorden wij met bommen.

DWAASHEDEN

Gisteravond hield ds. Wurmbrand, vertaald door ICCC-secretaris-generaal ds. J. C. Maris, een lezing in een stampvolle Lunterense Oude Kerk waarin hij aan de hand van de bekende „anecdote van de duim" aantoonde hoe dwaas het is als atheïsten niet aan God willen geloven. Nog dwazer is het wel aan God te geloven en geen berouw te hebben over de zonden en naar Christus te verlangen. Het meest dwaas is het in God te geloven. Zijn kind te zijn en toch niet te gedenken aan de mede-Christenen die zwaar vervolgd worden. Hulp aan mede-Christenen is een vorm van zendingswerk dat een der eerste taken der kerk is als het ene lichaam van Christus.

Gedurende zijn vier-daagse toernee hebben ongeveer 4000 mensen ds. Wurmbrand en of zijn echtgenote beluisterd; afgezien van Lunteren waarvan de collecte-opbrengst nog niet bekend is, is zo'n 17.000 gulden in eerste instantie binnengestroomd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.