+ Meer informatie

Gehaktdag (I)

7 minuten leestijd

Na alle brokken die de fractie de afgelopen maanden maakte, had de LPF vorige week dé kans om het gehavende beeld weer wat op te poetsen. Op de agenda van de Tweede Kamer stond de behandeling van de justitiebegroting. Die bevat de twee belangrijkste Fortuyn-thema's: het veiligheids- en het vreemdelingenbeleid.

Dat is voor de LPF schieten voor open doel. Als woordvoerder van de fractie zou je bijvoorbeeld kunnen beginnen met de constatering dat de grote leider die helaas op 6 mei werd vermoord, zijn sporen heeft nagelaten. De justitiebegroting is daarvan wel het sprekendste bewijs. Minister Donner vaardigt de ene maatregel na de andere uit om Nederland veiliger te maken, terwijl zijn collega Nawijn er alles aan doet om ongewenste asielzoekers tegen te houden dan wel het land uit te werken. Zo zou Pim het hebben gewild. Je zou beide bewindslieden omstandig kunnen prijzen dat ze zozeer in de geest van de overledene weten te handelen.

Maar zo ging het niet. LPF-kamerlid Schonewille stak een uitgebreid betoog af over het omgangsrecht bij echtscheiding, waarbij hij allerlei voorstellen deed die al in een ingediend wetsontwerp bleken te zijn opgenomen. Zijn fractiegenoot Varela bakte er nog minder van. Hij stond bij de verkiezingen op nummer 2 van de lijst en hij zou toch in staat moeten zijn het geschonden aanzien van zijn partij wat te herstellen. Niets was minder waar.

Gehaktdag (II)

Varela had ook nog de pech dat de oppositie de LPF tegenwoordig niet meer ontziet. Lange tijd was er clementie met de nieuwkomers maar die periode is, met nieuwe verkiezingen in zicht, voorbij. Toen Varela met voorstellen kwam om asielzoekers voortaan hun aanvraag in veilige landen in de regio te laten indienen, was het meteen bingo. Of hij eraan had gedacht dat er soms helemaal geen veilige landen in de regio zijn? Wat te doen als ze toch direct naar ons land zouden komen? En hoe moet het met asielzoekers die geen documenten bij zich hebben?

Tja, dat wist Varela ook niet. Volgende kwestie dan maar. Of het zogeheten categoriaal beschermingsbeleid kon worden afgeschaft, vroeg hij. Dat had hij beter niet kunnen doen, want dat bleek al te zijn afgeschaft. "Een vergissing is menselijk", probeerde het kamerlid zijn gezicht te redden. En: "Sorry, ik ben misschien te kort in dit huis; ik ken die regeling niet."

Vervolgens stelde hij voor de gratis rechtsbijstand bij een herhaald asielverzoek te beëindigen. Halsema van GroenLinks was er opnieuw als de kippen bij. "Is de heer Varela ervan op de hoogte dat rechtsbijstand al niet meer wordt gegeven bij het tweede asielverzoek?" Varela: "Ik kijk even naar mijn beleidsmedewerker. Nee, ik weet er niets van." Dat hij daarna nog een keer werd afgedroogd, zullen we maar overslaan. In ieder geval zou Pim zo'n afgang niet hebben gewild.

Gehaktdag (III)

Voor de aanstaande schoonvader van Varela, LPF-staatssecretaris Phoa van Sociale Zaken, was het ook al geen beste week. Hij moest de Kamer informeren over het emancipatiebeleid.

Alsof de woordvoerders van de diverse fracties die dag voor het eerst in Den Haag waren, zette hij omstandig uiteen wat de overheid deed aan emancipatie. Dat kwam hem op stevige uitbranders te staan. "Een college algemene emancipatieleer", schamperde CDA-kamerlid Van Oerle. "Hij blinkt uit in oppervlakkigheid", concludeerde VVD-kamerlid De Grave. Phoa zelf leek er niet mee te zitten. "Het is net als bij tennis. Je leert van de set die je hebt gespeeld", probeerde hij de kritiek te verzachten.

Nog kwalijker was dat hij vrijwel geen enkele vraag van de kamerleden wist te beantwoorden. "Die man heeft geen idee waar hij het over heeft", concludeerde een woordvoerder van GroenLinks. "Een schande dat hij op die post zit. Phoa heeft het over allerlei kringgesprekken die hij met vrouwen voert, maar wat heeft de rest van Nederland daar aan?" Van Geen van D66 voelde zich volledig geminacht. "We kunnen het parlement ook afschaffen", beet ze de LPF-bewindsman toe.

Het was woensdag. Inderdaad, gehaktdag.

JvK

Underdog (I)

Wat zit hij zich soms 's avonds, samen met zijn vrouw op de bank in zijn huiskamer, te verkneukelen. Als hij weer eens een dwars voorstelletje heeft bedacht. "Hoe zullen die dertig campagnestrategen rond Wouter Bos hier nu weer op reageren?" Jouke de Vries, kandidaat-partijleider voor de PvdA, ziet hun beteuterde gezichten al voor zich.

Een stukje zelfoverschatting? In elk geval in zoverre dat de in PvdA-kringen volstrekt onbekende De Vries geen enkele kans maakt om begin december, als alle partijleden gekozen hebben uit het viertal Bos, Van Nieuwenhoven, K. de Vries en J. de Vries, partijleider te worden. Zijn drie concurrenten nemen de politicoloog van Friese komaf dan ook niet echt serieus. Op PvdA-avondjes in het land waar het viertal optreedt, staat Jouke de Vries niet zelden wat zielig in een hoekje.

Dat neemt niet weg dat het gedurfd is om als onbekende eenling onbekommerd de strijd om het partijleiderschap aan te gaan, zich niets aantrekkend van het establishment, waartoe immers alledrie zijn tegenspelers behoren. Dat zo'n underdogpositie tot verrassingen kan leiden en dat partijleden soms bewust tégen de gevestigde orde stemmen, bewijst de verkiezing, enkele jaren terug, van Koole tot PvdA-partijvoorzitter. Het kamerlid Dijksma, bekend, gevierd en gesteund door de partijtop, moest teleurgesteld afdruipen.

Underdog (II)

Zo zal het met Jouke de Vries niet gaan. Ondertussen is het wel zijn verdienste dat hij zich inhoudelijk goed onderscheidt van zijn drie concurrenten. Wie de programmatische verschillen wil weten tussen Bos, Van Nieuwenhoven en K. de Vries, zal die met een vergrootglas moeten zoeken. Maar Jouke de Vries trekt een geheel eigen lijn.

Het debat over waarden en normen moet met kracht worden gestimuleerd, het multiculturele drama moet door de PvdA nu eindelijk eens eerlijk onder oge n worden gezien, de wereldwijde ongelijkheid aangepakt en de kloof tussen kiezer en gekozene op praktische wijze gedicht. Daarom moeten er regionale landsdeelbesturen komen die op termijn de provincies kunnen vervangen en moeten partijen al voor de verkiezingen aangeven uit welke poule zij ministers gaan rekruteren. "Zitten wij tijdens de formatie ten minste niet overhaast posten in de vullen en kunnen we ons ook niet verschuilen achter de smoes dat er onvoldoende vrouwen zijn."

Ja, underdog De Vries heeft wél nagedacht en heeft wél inhoud. Zijn voorkeurscoalitie is er een met het CDA. Daar heeft hij ook een leus bij bedacht: "Regeren met de PvdA is beter, Jan Peter."

AdJ

Ets

"Ik ben dan wel rooms-katholiek, maar ik vind dat de gereformeerde Jan Peter het geweldig doet. Hij is zo gewoon. Hij heeft diepgang en zijn humor is meesterlijk." De waardering voor de CDA-leider in de wandelgangen van het laatste CDA-congres is groot. Jong en oud spreken die van harte uit.

Balkenende is inderdaad in staat om humor en ironie op meesterlijke wijze met elkaar te verbinden. De lijsttrekker zat tijdens het congres met gekromde tenen te luisteren toen hij hoorde dat Jan Krapels, de tegenkandidaat van Marja van Bijsterveldt tijdens de verkiezingen voor een nieuwe partijvoorzitter, na zijn verlies werd afgescheept met een ets van het partijbureau. Nadat Balkenende in zijn speech Krapels in warme woorden bedankte, voegde hij er ironisch aan toe: "Ik wens je veel geluk met de ets van het partijbureau. Ik heb veertien jaar in de gemeenteraad gezeten en zestien jaar bij het wetenschappelijk bureau van de partij gewerkt en heb ik nooit een ets van het partijbureau gehad." Na een kort maar hevig lachsalvo voegde hij eraan toe: "Zo dat moest ik even kwijt."

Maar de nieuwe partijvoorzitter, Van Bijsterveldt, is ook niet voor de poes. Nog voordat Balkenende ging speechen, had zij hem al publiekelijk gevraagd om ervoor te zorgen dat er meer vrouwen in het nieuwe kabinet komen. Na de toespraak van de lijsttrekker kwam ze er nog even op terug: "Jan Peter, als jij ervoor zorgt dat de helft van de ploeg straks uit vrouwen bestaat, krijg jij een ets van het partijbureau."

GV

Agenda

De Tweede Kamer gaat morgenmiddag verder met de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat. 's Avonds start dan de behandeling van de VROM-begroting. Vanaf woensdagochtend is Onderwijs aan de beurt. Woensdagavond komt het belastingplan aan bod.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.