+ Meer informatie

Geloofwaardigheid defensie verbeterd

Scheidende commandant

2 minuten leestijd

APELDOORN — In zijn toespraak bij de overdracht van het comnando van het Eerste Legerkorps aan zijn opvolger, It.-gen. G. L. J. luyser, heeft lt.-gen. A. W. T. Gijsbers er geen twijfel over laten betaan, dat de geloofwaardigheid van onze defensie alleen wordt bereikt ia een geconcentreerde inspanning van allen, die erbij zijn betrokken.

stond deze een aantal jaren geleden n de publieke opinie van onze bondgeloten niet hoog aangeschreven, terwijl evens gebrek aan waardering door poitiek en volk moest worden gecontateerd, er is veel ten goede veranderd, ildus de generaal. Een meer open beleid van voorlichting heeft ertoe bijgedragen dat volk en bondgenoten hebben kunnen kennis nemen van onze ware situatie, hetgeen in de meeste gevallen naast waardering tot bewondering voor onze prestaties heeft geleid.

Als minder goede punten noemde de generaal de discussie, veelal buiten de krijgsmacht gevoerd, over de nucleaire wapens, die zeker momenteel nog een essentieel deel vormen van onze afschrikkingsmacht en hij merkte voorts op, dat de verbeteringen tot stand zijn gebracht door de inspanning en inzet van velen.

De afscheid nemende generaal, die bij bevordering is benoemd tot commandant in de Orde van Oranje Nassau, toonde zijn bijzondere waardering voor de dienstplichtigen, die zich vrijwel steeds tenvolle inzetten, zodat aan hen veel dank verschuldigd is. Met veel vertrouwen droeg hij het legerkorps over, de wens uitsprekende, dat het Nederlandse volk zich ook in de toekomst bewust zal blijven van de' noodzaak van een goede defensie. De generaal besloot met zijn opvolger en het korps Gods zegen toe te wensen.

Generaal Huyser nam het commando over met een beroep op vertrouwen en steun van staf en dienstplichtigen en zag als grootste zorg voor de toekomst de personeelsvoorziening in diverse sectoren.

Marechaussee

Ook bij de Koninklijke marechaussee had een commandowisseling plaats. Op het voorplein van de Willem-III-kazerne heeft kol. R. van Griethuysen de leiding van het Opleidingscentrum KM overgedragen aan kol. L. C. J. Dols.

Kol. Van Griethuysen heeft daarbij o.a. verklaard, dat in de toekomst meer aandacht zal dienen te worden besteed aan opleiding en vorming van de marechaussee, wil de KM haar plaats in de samenleving goed kunnen vervullen. De KM heeft steeds haar rotsvaste loyaliteit jegens onze democratische samenleving getoond en in dit verband wees de kolonel de perscommentaren, waarin de marechaussees ten onrechte als „meppers" worden aangeduid, van de hand. Als veranderingen verbeteringen betekenen in onze samenleving, dan zullen de toegangspoorten van het Opleidingscentrum wagenwijd open staan, aldus kol. Van Griethuysen.

Onderscheidingen

Voor beide plechtigheden bestond grote belangstelling van de zijde van families en kennissen. Deze waren ook gekomen om het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen mee te maken, o.m. aan brigade-gen. der artillerie L. Hendriks, die eveneens afzwaaide met pensioen, en aan andere officieren, onderofficieren en burger-ambtenaren van 1LK.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.