+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

De wereldrechter door Bernardus Smytegelt. Uitgave van de Stichting „Smytegelt Fonds”

Dit is een preek van Smytegelt over 2 Cor. 5 : 10: want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus… De preek is kort, maar zeer ernstig waarschuwend en opwekkend, zoals we van Smytegelt gewoon zijn. De stichting doet er goed aan om zulke proken voor de mensen van onze tijd toegankelijk te maken. Wij hebben immers hetzelfde nodig wat onze voorgeslachten niet konden missen. De korrektie kon beter geweest zijn.

We kunnen deze uitgave van harte aanbevelen. De preek is in klein formaat uitgegeven en kost 40 cent, bij kwantum-afname korting, te bestellen bij het sekretariaat Koudekerkseweg 6, Middelburg, of bij de drukker Fa. Pieters te Oostburg.

Reveil-serie, derde 10-tal preken Uitgeverij Pieters — Oostburg.

Dit boek bevat 3 preken van B. Smytegelt en verder preken van W. à Brakel, J. van Lodenstein, A. Hellenbroek, K. Mel, P. Immens, F. Costerus en Joh. Beukelman, bekende predikers uit vroeger ecuwen. De preken zijn uitgegeven in hedendaagse taal en stijl. Daardoor lezen ze gemakkelijk. Het lettertype is groot en duidelijk. Dat is ook van belang. De waarde van het werk is echter gelegen in de kostbare inhoud. Het zijn preken die we van harte ter lezing willen aanbevelen. Er is grote verscheidenheid onderling, maar ook een grote overeenstemming. Wat hebben deze dienaren toch met ernst gepredikt en Gods Woord verkondigd. We zijn geneigd om hier verschillende gedeelten over te nemen, maar moeten volstaan met een enkele aanhaling uil de preek van Joh. Beukelman over Het wonder der wedergeboorte, naar Joh 3 : 3. „Het wederom geboren worden bestaat eigenlijk in de overbrenging van de uitverkoren zondaar uit zijn rampzalige natuurlijke staat in de genadestaat, doordat hij een bovennatuurlijk beginsel van het geestelijk leven ontvangt.

Dit is voor een ieder, groot of klein, in welke tijd men ook leeft of geleefd heeft, noodzakelijk om te beleven, anders kan men niet zalig worden. Dat zegt Jezus Zelf. In Christus’ tijd waren er weinig wedergeborenen en nu ook. De farizeën spraken daar niet over, zij trachtten dit te verdoezelen.

Dat gebeurt in onze tijd ook veel.

Daarom dringt Jezus erop aan en wij willen het met Hem doen, omdat het zo volstrekt nodig is”.

Tot zover Beukelman. Wat hij daar zegt mag ook in deze tijd wel luide verkondigd worden. Trouwens alles wat in deze preken naar Gods Woord wordt verklaard.

Deze preken lijken ons ook voor leesdiensten zeer geschikt. Het werk is keurig uitgegeven in zware band en kost f. 7,50 (in balakron) of f. 9,90 (in kunstleer), voor abonnees op de Reveil-serie resp. f. 5.95 en f. 8,75.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.