+ Meer informatie

Werkgever huiverig voor partiële leerplicht

3 minuten leestijd

De voornaantót'é-»^féalH'*"Wèf:-dtZ"e"' gedaalde vraag is naar het oordeel van drs. i Luyf de partiële leerplicht, gemaakt. Daarnaast speelt ook het die de werkgevers wat huiverig heeft wettelijk voorgeschreven minimumloon een rol bij de geringere belangstelling van de werkgevers. Er bestaat overigens in Amsterdam nog altijd geen jeugdwerkloosheid.

Een grotere vraag is er in de hotfdstad voor de iets ouderen. De stijging voor mannen en vrouwen te zamen bedroeg ten opzichte van juni •423 arbeidsplaatsen. Drs. Luyf verwacht overigens wel, dat voor het eind van het jaar het aantal werklozen in Amsterdam zal toenemen tot ongeveer 10.000 mannen (nu 897(i) en 2..')00-.vrouwen (nn 2226).

AGROTE BEDRIJVEN

Ook'bij het gewestelijk arbeidsbureau', in Utrec,ht hfeft men de indruk dat de werkgevers ten tengevolge van de uitbreiding van de partiële leerplicht \terughoudender zijn geworden bij hei.''i.aannemen van 15-jarigeri. De heer G. ;Becherer, adjunct-directeur van het GAB' Utrecht, zei op de maandelijkse persconferentie dat die terughoudendheid niet alleen bij kleine bedrijven, maar „helaas ook" bij grotere Ï bedrijven te constateren valt. Grote problemen voorziet hij niet, maar 15-jarigen zullen wellicht iets meer moeite krijgen met het vinden van werk dan voorheen.

Vergeleken met de landelijke ontwikkeling, waarbij de werkloosheid vergeleken met een jaar geleden met ongeveer een kwart steeg' is de ontwikkeling op de arbeidsmarkt in de provincie Utrecht niet ongunstig. De arbeitsreserve bij de mannen was eind juli 3557 legen 3550 een jaar geleden. Het arbeidsreserve-percentage was in Utrecht afgelopen maand 1,9 tegen vorig jaar juli 2,0. Hel verschil met het landelijke percentage liep hiermee op van 0.8 pet eind juli '73 tot 1,5 pet eind juli '74.

Deze voor Utrecht gunstige ontwikkeling is te danken aan de goede samenstelling van het „werkgelegenheidspakket" in deze provincie met name aan de grote vraag naar arbeidskrachten in de metaalsector waar de vraag bijna vier keer zo groot is als het aanbod. De heer Becherer verwacht dan ook dat de meeste van de 142 werknemers die bij de Utrechtse tankwagenfabriek Pacton werden ontslagen zonder problemen elders aan de slag kunnen. De werkloofsheid onder mannen in Zuid-Holland is in juli met 400 gestegen tot 17.500 en onder vrouwen met 200 tot 5150. De toeneming is volgens het districtsbureau voor de arbeidsvoorziening voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de toetreding van schoolverlaters tot de arbeidsmarkt. Het bureau wijst erop dat de arbeidssituatie voor vrouwen zich in ZuidHolland duidelijk ongunstiger ontwikkelt dan voor mannen. De vraag naar vrouwelijk personeel is de laatste maand met honderd gedaald tot 5300. Bij de mannen is de vraag ge

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.